آموزش حسابداری

فرمول جریان نقدی خالص چیست؟ + مثال اکسل

  فرمول جریان نقدی خالص چیست؟ اصطلاح “جریان نقدی خالص” به پول نقد ایجاد شده یا از دست رفته توسط یک تجارت در مدت معینی اطلاق می شود که ممکن است سالانه، سه ماهه، ماهانه و غیره باشد. در طول دوره گزارش گردش خالص پول نقد همچنین تفاوت بین مانده نقدی …

ادامه نوشته »

فرمول نرخ بازده حسابداری چیست؟ + مثال اکسل

فرمول نرخ بازده حسابداری چیست؟ اصطلاح “نرخ بازده حسابداری” به نرخ بازده مورد انتظار در یک سرمایه گذاری یا دارایی در مقابل سرمایه گذاری اولیه که به تصمیم گیری مدیریت کمک می کند، اشاره دارد. به عبارت دیگر، این امر به تصمیم گیری در مورد پیشرفت یا عدم سرمایه گذاری …

ادامه نوشته »

فرمول مازاد تولیدکننده چیست؟ + مثال اکسل

فرمول مازاد تولیدکننده چیست؟ اصطلاح “مازاد تولیدکننده” به شکاف بین آنچه که فروشندگان مایل به پذیرفتن به عنوان قیمت فروش یک محصول و قیمت قیمتی هستند که در واقع با فروش با قیمت بازار دریافت می کنند، اشاره دارد. به عبارت دیگر، مازاد تولیدکننده مزیتی است که یک تولید کننده با …

ادامه نوشته »

فرمول صادرات خالص چیست؟ + مثال اکسل

فرمول صادرات خالص چیست؟ اصطلاح “صادرات خالص” به کل مبلغی است که یک کشور برای واردات از خارج پرداخت می کند یا در مدت زمان مشخصی برای صادرات به کشورهای خارجی دریافت می کند. به عبارت دیگر، صادرات خالص تجارت کل یک ملت را اندازه گیری می کند و به همین …

ادامه نوشته »

فرمول درآمد ناخالص چیست؟ + مثال اکسل

  فرمول درآمد ناخالص چیست؟ برای شرکت ها، اصطلاح “درآمد ناخالص” به معنای سود شرکت است که بدست می آید وقتی از کل درآمد هزینه هایی را که می توان مستقیماً به فرآیند تولید اختصاص داد کسر شود. این هزینه ها در مجموع به عنوان هزینه کالاهای فروخته شده یا هزینه …

ادامه نوشته »

فرمول محدب چیست؟ + مثال اکسل

  فرمول محدب چیست؟ اصطلاح محدب بودن به حساسیت بالاتر قیمت اوراق بهادار نسبت به تغییرات نرخ بهره اشاره دارد. به عبارت دیگر، همرفت رابطه معکوس بین بازده اوراق و قیمت آن را تغییر می دهد که در آن تغییر در قیمت اوراق بیشتر از تغییر نرخ بهره است. فرمول محدب پیچیده …

ادامه نوشته »

فرمول سود سرمایه چیست؟ + مثال Excel

  فرمول Capital Gain چیست؟ اصطلاح “سود سرمایه” به افزایش ارزش یک دارایی یا یک نمونه کار در یک دوره زمانی صرفاً به دلیل رشد قیمت اشاره دارد. به عبارت دیگر، آن مقدار را اندازه می گیرد که قیمت فروش دارایی از قیمت خرید آن چقدر بالاتر است. فرمول سود …

ادامه نوشته »

فرمول سهام برجسته یا ممتاز چیست؟ + مثال اکسل

  فرمول سهام برجسته یا ممتاز چیست؟ عبارت “سهام برجسته” در یک تجارت، به تعداد سهام مجاز که یا توسط مروج شرکت در اختیار گرفته شده یا به سهامداران عمومی فروخته می شود، اشاره دارد، در حالی که تعداد سهام خزانه ای را که توسط خود شرکت خریداری شده است، …

ادامه نوشته »

فرمول Levered Beta چیست؟ + مثال اکسل

  فرمول Levered Beta چیست؟ اصطلاح “بتا اهرم” به ریسک سیستماتیک سهام شرکت اشاره دارد که در درجه اول در محاسبه نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه (CAPM) استفاده می شود. به عبارت دیگر، بتا اکتشافی تأثیر سطح بدهی شرکت را در مقایسه با ارزش سهام خود در …

ادامه نوشته »

فرمول تغییر درصد چیست؟ + فایل اکسل

  فرمول تغییر درصد چیست؟ اصطلاح “تغییر درصد” به اندازه گیری تغییر در مقدار متغیر معین نسبت به مقدار اصلی آن در یک دوره زمانی اشاره دارد. به عبارت ساده تر ، درصد تغییر یک مفهوم ساده ریاضی است که به تعیین درجه تغییر در یک دوره معین از زمان کمک …

ادامه نوشته »

فرمول آنالیز هزینه و سود چیست؟ + مثال اکسل

  فرمول آنالیز هزینه و سود چیست؟ اصطلاح “آنالیز هزینه و سود” به تکنیک تحلیلی اشاره دارد که مزایای یک پروژه را با هزینه های مرتبط با آن مقایسه می کند. به عبارت دیگر، تمام مزایای مورد انتظار یک پروژه در یک طرف ترازو قرار می گیرد و هزینه هایی …

ادامه نوشته »

فرمول استهلاک چیست؟ + مثال اکسل

  فرمول استهلاک چیست؟ اصطلاح استهلاک به مقدار مفهومی اشاره دارد که ارزش یک دارایی ثابت (مانند ساختمان، کارخانه، ماشین آلات، تجهیزات و غیره) در کل طول عمر آن کاهش می یابد تا زمانی که به مقدار صفر یا ارزش باقی مانده برسد.   سه روش عمده برای محاسبه استهلاک …

ادامه نوشته »