آموزش پاورپوینت

پاک کردن کلیه فرمت ها در پاورپوینت

  در ویدئو کوتاه آموزشی زیر نحوه پاک کردن کلیه فرمت ها در پاورپوینت را مشاهده می کنید. تمام استایل های متن را پاک کنید شما از این طریق می توانید به راحتی تمام قالب بندی متن خود (مانند bold، boldline، Italic، color، superscript، index و غیره) را پاک کنید …

ادامه نوشته »

فاصله دادن به حروف در پاورپوینت

  در ویدئو کوتاه آموزشی زیر نحوه فاصله دادن به حروف در پاورپوینت را مشاهده می کنید.   کرانینگ (فاصله کاراکتر) در پاورپوینت با استفاده از نماد AV در پاورپوینت می توانید فاصله بین حروف در متن های پاورپوینت را کاهش و یا افزایش دهید. شما می توانید فاصله کاراکتر …

ادامه نوشته »

بزرگ و کوچک کردن حروف در پاورپوینت

  بزرگی و کوچکی حروف انگلیسی متن را تغییر دهید با کلیک روی یک زبانه Home و سپس Change Case می توانید بزرگی کوچکی حروف متن مورد نظر را در یک سند تغییر دهید. برای تغییر Case متن انتخاب شده در یک سند، موارد زیر را انجام دهید: متنی که میخواهید بزرگی و کوچکی …

ادامه نوشته »

خط کشیدن روی متن در پاورپوینت

  در ویدئو کوتاه آموزشی زیر نحوه خط کشیدن روی متن در پاورپوینت را مشاهده می کنید. اعمال یا حذف یک خط روی متن متنی که می خواهید روی آن خط بکشید را انتخاب کنید. در زبانه Home، در گروه Font (فونت)، روی Strikethrough کلیک کنید. اعمال یا حذف یک خط دوتایی روی متن متنی که …

ادامه نوشته »

انواع خط کشیدن زیر متن در پاورپوینت

  سریعترین راه برای خط کشی زیر کلمات (برجسته کردن متن)، فشار دادن Ctrl + U و شروع به تایپ کردن است. وقتی می خواهید خط کشی زیر کلمات متوقف شود، Ctrl + U را دوباره فشار دهید. شما همچنین می توانید متن و فضاهای مختلف را با چندین روش دیگر …

ادامه نوشته »