آیا یک سلول در اکسل حاوی متن خاص است + فرمول

 

برای بررسی اینکه آیا یک سلول حاوی متنی خاص است یا خیر، می توانید از تابع ISNUMBER و SEARCH در اکسل استفاده کنید. هیچ تابعی به نام CONTAINS در اکسل وجود ندارد.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش contains-specific-text

 

1. برای پیدا کردن موقعیت یک زیر رشته (substring) در یک رشته متن، از تابع SEARCH استفاده کنید.

توضیح: duck (اردک) در موقعیت 10 در متن سلول A2 یافت می شود، donkey (خر) در موقعیت 1 یافت می شود، سلول A4 شامل کلمه horse (اسب) نیست و goat (بز) در موقعیت 12 است.

2. تابع تابع ISNUMBER را اضافه کنید. تابع ISNUMBER اگر سلول حاوی یک عدد TRUE، و در غیر این صورت FALSE را باز میگرداند.

توضیح: همان طور که در مثال بالا ملاحظه می کنید تنها سلول C4 حاوی عدد نمی باشد، در نتیجه تابع ISNUMBER برای این سلول مقدار FALSE را باز می گرداند.

3. شما همچنین بدون نمایش زیر رشته (substring) می توانید بررسی کنید که آیا یک سلول حاوی متن خاص است، یا خیر. اطمینان حاصل کنید که زیر رشته را در علامت نقل قول قرار دهید.

4. برای انجام جستجوی حساس به بزرگی و کوچکی حروف، تابع SEARCH (جستجو) را با تابع FIND جایگزین کنید.

توضیح: فرمول در سلول C3 اکنون FALSE را باز می گرداند. سلول A3 حاوی کلمه “donkey” نیست اما حاوی کلمه “Donkey” است.

5. تابع IF را اضافه کنید. فرمول زیر (حساس به بزرگی و کوچکی حروف است) “اگر” یک سلول حاوی متن خاص باشد Found و اگر پیدا نشود Not Found را باز می گرداند.

6. همچنین می توانید تابع IF و COUNTIF را در اکسل برای بررسی اینکه آیا یک سلول حاوی متن خاص است، استفاده کنید. با این حال، تابع COUNTIF همیشه حساس به بزرگی و کوچکی حروف است.

توضیح: فرمول در سلول C2 به فرمول زیر

=IF(COUNTIF(A2,”*duck*”),”Found”,”Not Found”)

کاهش می یابد. یک علامت ستاره (*) با مجموعه ای از بیشتر صفر کاراکتر مطابقت دارد. از صفحه ما در مورد تابع COUNTIF بازدید کنید تا همه چیز را در مورد این تابع قدرتمند یاد بگیرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =