تابع CountIf در اکسل (شمارش با معیار)

با استفاده از تابع کاربردی CountIf در اکسل می توان فهمید یک کلمه (یا عدد) به چه تعداد در مجموعه ای از کلمات (یا اعداد) تکرار شده است (شمارش با معیار).

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول  CountIf 

 

 برای مثال در ویدئو بالا تعداد تکرار کلمه محمد و علی در مجموعه کلمات سمت چپ با استفاده از تابع CountIf مشخص می گردد.

 

در زیر چندین مثال ساده و کاربردی از تابع CountIf آورده شده است که فایل آن را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش count-with-or-criteria

 

1. به عنوان مثال، با استفاده از فرمول زیر تعداد سلول هایی را که حاوی Google یا Facebook هستند (یک ستون) را می توانیم شمارش کنیم.

2a. با این حال، اگر ما بخواهیم تعداد ردیف هایی را که شامل Google یا Stanford هستند (دو ستون) را شمارش کنیم، نمی توانیم از تابع تابع COUNTIF دو بار استفاده کنیم (نگاه کنید به تصویر زیر). 

ردیف هایی که شامل Google و Stanford هستند، دو بار شمارش می شوند، اما فقط باید یک بار شمارش شوند. 4 پاسخی است که ما دنبال آن هستیم.

2b. بنابر این آنچه ما نیاز داریم فرمول آرایه است. ما از تابع IF برای بررسی اینکه Google یا Stanford رخ می دهد استفاده می کنیم.

توضیح: از آنجایی که TRUE = 1، FALSE = 0.

برای ردیف 1، تابع IF به صورت IF(TRUE+TRUE,1,0), IF(2,1,0), 1 ارزیابی می شود. بنابراین ردیف اول شمارش می شود.

برای ردیف 2، تابع IF به صورت IF(FALSE+FALSE،1.0)، IF(0،1،0)، 0 ارزیابی می شود.بنابراین ردیف دوم شمارش نخواهد شد.

برای ردیف 3، تابع IF به صورت IF(FALSE+TRUE،1.0)، IF(1،1،0)، 1 ارزیابی می شود. بنابراین ردیف سوم شمارش می شود.

برای ردیف 4،  …

 

2c. در مرحله بعد نیاز به یک تابع SUM است که این 1 ها را حساب می کند. برای رسیدن به این هدف، تابع SUM را اضافه می کنیم و A1 را با A1:A8 و B1 با B1:B8 جایگزین می کنیم.

2d. با فشار دادن CTRL + SHIFT + ENTER کار را خاتمه دهید.

نکته: نوار فرمول نشان می دهد که این یک فرمول آرایه با محصور کردن آن در براق فیش {} است. آنها را خودتان را تایپ نکنید آنها وقتی فرمول را ویرایش می کنند ناپدید می شوند.

توضیح: محدوده (ثابت آرایه) ایجاد شده توسط تابع IF در حافظه اکسل ذخیره می شود، نه در محدوده. ثابت آرایه به شرح زیر است:

{1؛ 0؛ 1؛ 0؛ 1؛ 0؛ 1؛ 0}

این ثابت آرایه به عنوان یک آرگمان برای تابع SUM استفاده می شود، و نتیجه 4 را می دهد.

3. ما می توانیم یک قدم جلوتر برویم. به عنوان مثال، ما می خواهیم تعداد ردیف هایی که شامل (Google و Stanford ) و یا Columbia هستند را شمارش کنیم .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code