تابع IFS در اکسل

 

از ویژگی IFS در اکسل ورژن سال 2016 به بعد می توانید استفاده کنید. تابع IFS یک مقدار مربوط به اولین شرط TRUE را باز می گرداند.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش ifs

 

توجه: اگر Excel 2016 را نداشته باشید می توانید از تابع IF استفاده کنید.

1a. اگر مقدار در سلول A1 برابر با 1 باشد، تابع IFS مقدار Bad را بر می گرداند.

1b. اگر مقدار در سلول A1 برابر با 2 باشد، تابع IFS مقدار Good را بر می گرداند.

1c. اگر مقدار در سلول A1 برابر با 3 باشد، تابع IFS مقدار Excellent را بر می گرداند.

1d. اگر مقدار در سلول A1 برابر با یک مقدار دیگری باشد، تابع IFS مقدار No Valid Score (هیچ امتیاز معتبر) را بر می گرداند.

توجه: به جای TRUE، شما همچنین می توانید از 1=1 یا چیزی دیگر استفاده کنید که همیشه TRUE است.

 

مثال دیگر:

2a. اگر مقدار در سلول A1 کمتر از 60 باشد، تابع IFS مقدار F را باز می گرداند.

2b. اگر مقدار در سلول A1 بزرگتر یا مساوی 60 و کمتر از 70 باشد، تابع IFS مقدار D را باز می گرداند.

2c. اگر مقدار در سلول A1 بزرگتر یا مساوی 70 و کمتر از 80 باشد، تابع IFS  مقدار C را باز می گرداند.

2d. اگر مقدار در سلول A1 بزرگتر یا مساوی 80 و کمتر از 90 باشد، تابع IFS مقدار B را باز می گرداند.

2e. اگر مقدار در سلول A1 بزرگتر یا مساوی 90 باشد، تابع IFS مقدار A را باز میگرداند.

توجه: برای تغییر مرزها، شما ممکن است بخواهید از عملگر «<=» به جای «<» در تابع خود استفاده کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + پانزده =