تابع OR در اکسل

 

تابع OR (یا) در اکسل، اگر هر یکی از شرایط درست باشد TRUE را باز می گرداند و اگر تمام شرایط نادرست باشند FALSE را باز می گرداند. تابع OR را با توابع دیگر ترکیب کنید و تبدیل به یک کارشناس اکسل شوید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش or

 

1. به عنوان مثال نگاهی به تابع OR در سلول D2 در زیر بیاندازید.

توضیح: تابع OR اگر نمره اول بیشتر از 70 باشد یا نمره دوم برابر با 100 باشد، TRUE را نشان می دهد، در غیر این صورت FALSE باز می گردد.

2. تابع OR را با تابع IF ترکیب کنید.

توضیح: تابع OR یا TRUE را باز می گرداند و یا FALSE را نشان می دهد (نگاه کنید به مثال قبلی). اگر تابع Or، مقدار TRUE را باز گرداند، تابع IF مقدار Pass را نمایش می دهد، و اگر FALSE را باز گرداند، تابع IF مقدار Fail را باز می گرداند.

3. به عنوان مثال، نگاهی به تابع OR در سلول E2 در مثال زیر بیاندازید.

توضیح: تابع OR اگر حداقل یک نمره بزرگتر یا برابر 90 باشد TRUE، و در غیر این صورت FALSE را باز می گرداند. تابع OR می تواند تا 255 شرایط را آزمایش کند. تنها راه برای تابع OR که FALSE را باز گرداند این است که تمام شرایط FALSE (ردیف 6) باشد.

4. فرمول آرایه زیر از تابع OR برای بازگشت TRUE استفاده می کند، اگر هر سلول در محدوده A1:E6 بزرگتر یا مساوی 90 باشد.

توضیح: با فشار دادن CTRL + SHIFT + ENTER، یک فرمول آرایه را خاتمه دهید. اکسل پرانتزهای مجزای {} را اضافه می کند. مقدار در سلول D4 بزرگتر یا برابر 90 است. در نتیجه، فرمول آرایه TRUE را باز می کند.

5. تابع OR را با تابع AND ترکیب کنید.

توضیح: تابع AND اگر همه شرایط درست باشد مقدار TRUE و اگر هر کدام از شرایط نادرست باشد مقدار FALSE را باز می گرداند. تابع AND در مثال دارای دو آرگمان است که با کاما (جدول، سبز یا آبی) جدا شده است. تابع AND تابع TRUE را باز می گرداند اگر محصول برابر با “جدول” باشد و رنگ برابر با “سبز” یا “آبی” باشد.

6. تابع OR را با تابع WEEKDAY ترکیب کنید.

توضیح: تابع WEEKDAY در اکسل یک شماره از 1 (یکشنبه) تا 7 (شنبه) را نشان می دهد که نشان دهنده روز هفته یک تاریخ است. به عنوان یک نتیجه، تابع OR اگر عدد تاریخ در آخر هفته باقی می ماند، TRUE را نشان می دهد.

7. تابع OR را با تابع XOR اشتباه نگیرید.

توضیح: تابع XOR اگر تعداد فرد از شرایط درست باشد مقدار TRUE را باز می گرداند، و در غیر این صورت FALSE را باز می گرداند. با دو شرایط (به عنوان مثال بالا مراجعه کنید)، تابع XOR اگر یک شرط TRUE باشد TRUE را باز می گرداند (ردیف 2)، FALSE اگر هر دو شرایط نادرست باشند (ردیف 3، 4 و 6)، یا هر دو شرایط درست هستند! (ردیف 5).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =