توابع lookup در اکسل + مثال

 

همه چیز درباره توابع جستجو و مرجع در اکسل مانند VLOOKUP ،HLOOKUP ،MATCH ،INDEX و CHOOSE را یاد بگیرید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش lookup-reference-functions

 

Vlookup

تابع VLOOKUP (جستجوی عمودی) یک مقدار را در ستون سمت چپ یک جدول جستجو می کند، و سپس یک مقدار را در همان ردیف، از ستون سمت راست باز می گرداند.

1. تابع VLOOKUP زیر را وارد کنید.

توضیح: تابع VLOOKUP به دنبال (ID (104 در ستون سمت چپ محدوده $E$4$:G$7 می گردد و مقدار را در همان ردیف از ستون سوم باز می گرداند (آرگومان سوم 3 قرار داده شده). آرگومان چهارم به FALSE تنظیم شده است تا یک مطابقت دقیق یا خطای #N/A (اگر آن را پیدا نکرد) را نشان دهد.

2. تابع VLOOKUP را در سلول B2 به سلول B11 بکشید.

نکته: وقتی ما تابع VLOOKUP را پایین بکشیم، مرجع مطلق ($E$4$:G$7) ثابت باقی می ماند، در حالی که مرجع نسبی (A2) به A3 ،A4 ،A5 و … تغییر می کند. برای اطلاعات و نمونه های بیشتر در مورد تابع VLOOKUP صفحه ما را ببینید.  

Hlookup

به روش مشابه، شما می توانید از تابع HLOOKUP (جستجوی افقی) استفاده کنید.

تابع Match

تابع MATCH مقدار موقعیت یک محدوده داده شده را باز می گرداند.

توضیح: زرد در موقعیت 3 در محدوده E4:E7 یافت می شود. آرگومان سوم اختیاری است این آرگومان را به 0 تنظیم کنید تا مقدار موقعیت دقیق برابر با (lookup_value (A2 یا یک خطای #N/A (در صورت عدم یافتن موقعیت) بازگردانده شود. از INDEX و MATCH استفاده کنید و تبدیل به یک کارشناس حرفه اکسل شوید.

تابع Index

تابع INDEX در زیر مقدار خاصی را در محدوده دو بعدی نشان می دهد.

توضیح: 92 در تقاطع ردیف 3 و ستون 2 در محدوده E4:F7 یافت می شود.

تابع INDEX زیر یک مقدار خاص را در یک محدوده یک بعدی نشان می دهد.

توضیح: 97 در موقعیت 3 در محدوده E4:E7 یافت می شود. 

تابع Choose

تابع CHOOSE یک مقدار از یک لیست را بر اساس یک شماره موقعیت نشان می دهد.

توضیح: قایق در موقعیت 3 یافت می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 16 =