فرمول هزینه کالای تولیدی چیست؟ + مثال اکسل

 

فرمول هزینه کالای تولیدی چیست؟

اصطلاح “هزینه کالاهای تولیدی” به کل هزینه تحمیل شده برای تبدیل کار در موجودی فرآیند به کالاهای نهایی که آماده فروش در یک دوره خاص هستند، اشاره دارد. به عبارت دیگر، این هزینه ساخت محصولات است، که شامل حرکت کار در موجودی فرآیند، هزینه کار، هزینه مواد اولیه و سایر سربار تولیدی است که می توان مستقیماً به فرایند تولید اختصاص داد. فرمول هزینه کالاهای تولیدی را می توان با اضافه کردن شروع کار در موجودی فرآیند و کل هزینه تولید منهای پایان کار در موجودی فرآیند بدست آورد. از نظر ریاضی، به صورت زیر نمایش داده می شود،

 
هزینه کالاهای تولیدی = شروع کار در موجودی فرآیند + کل هزینه تولید – کار پایان یافته در موجودی فرآیند

باز هم، کل هزینه تولید کل هزینه مستقیم کار، هزینه مستقیم مواد و سربار کارخانه است.

کل هزینه تولید = هزینه مستقیم کار + هزینه مستقیم مواد + سربار کارخانه

 

نمونه هایی از فرمول تولیدی کالاها (با مثال اکسل)

بیایید مثالی بزنیم تا محاسبه هزینه کالاهای تولیدی را به شیوه ای بهتر درک کنیم.

 
 

هزینه کالاهای تولیدی فرمول – مثال شماره 1

بگذارید نمونه ای از شرکتی بنام SDF Ltd. را تهیه کنیم و این شرکت یک شرکت تولید کننده کفش در شهر شیکاگو، ایلینوی است. بخش حسابهای شرکت اطلاعات زیر را در رابطه با هزینه تولید ارائه کرده است،

 • 1.50 میلیون دلار برای کار مستقیم پرداخت شده است
 • 2.50 میلیون دلار متحمل شده روی نخ چرم و بخیه
 • 0.80 میلیون دلار به سربار کارخانه اختصاص یافته است
 • کار در موجودی فرآیند در آغاز سال 4.50 میلیون دلار بود
 • کار در موجودی فرآیند در پایان سال 4.00 میلیون دلار بود

هزینه کالاهای تولید شده توسط SDF Ltd. را بر اساس اطلاعات فوق محاسبه کنید.

 

هزینه کالاهای تولیدی فرمول 1.1

راه حل:

کل هزینه تولید با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

کل هزینه تولید = هزینه مستقیم کار + هزینه مستقیم مواد + سربار کارخانه

هزینه کالاهای تولیدی فرمول 1.2

 • کل هزینه تولید = 1.50 میلیون دلار + 2.50 میلیون دلار + 0.80 میلیون دلار
 • کل هزینه تولید =  4.80 میلیون دلار

هزینه کالاهای تولیدی با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

هزینه کالاهای تولیدی = شروع کار در موجودی فرآیند + کل هزینه تولید – کار پایان یافته در موجودی فرآیند

هزینه کالاهای تولیدی فرمول 1.3

 • هزینه کالاهای تولیدی = 4.50 میلیون دلار + 4.80 میلیون دلار – 4.00 میلیون دلار
 • هزینه کالاهای تولیدی = 5.30 میلیون دلار

بنابراین، هزینه کالاهای تولید شده توسط SDF Ltd. در این مدت 5.30 میلیون دلار بوده است.

هزینه کالاهای تولیدی فرمول – مثال شماره 2

بگذارید نمونه ای از دیوید جنر را بر عهده بگیریم که رئیس شرکت ZXC، شرکتی در زمینه تولید قطعات فلزی دقیق برای نصب شده های هوافضا است. طبق آخرین گزارش مالی برای سال 2018، این شرکت در طول سال 70 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. علاوه بر این، شرکت هزینه های زیر را متحمل شده است،

بنابراین، هزینه کالاهای تولید شده توسط شرکت را در طول سال بر اساس اطلاعات داده شده محاسبه کنید.

هزینه کالاهای تولید شده فرمول-2.1

راه حل:

هزینه مستقیم مواد با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

هزینه مستقیم مواد = نرخ مستقیم مواد * کل مواد مصرفی

هزینه مستقیم مواد-2.2

 • هزینه مستقیم مواد = 8 دلار در هر تن * 3.85 میلیون تن
 • هزینه مستقیم مواد = 30.80 میلیون دلار

هزینه کار مستقیم با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

هزینه مستقیم کار = نرخ کار مستقیم * تعداد کل ساعات مورد نیاز مرد

هزینه مستقیم کار -2.3

 • هزینه مستقیم کار = 15 دلار در هر ساعت * 510،000 ساعت
 • هزینه کار مستقیم = 7.65 میلیون دلار

کارخانه سربار با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

سربار کارخانه = هزینه کار غیر مستقیم + هزینه غیرمستقیم مواد + سایر هزینه های سربار

کارخانه سربار -2.4

 • سربار کارخانه = 0.3 میلیون دلار + 0.4 میلیون دلار + 0.2 میلیون دلار
 • سربار کارخانه = 0.90 میلیون دلار

کل هزینه تولید با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

کل هزینه تولید = هزینه مستقیم کار + هزینه مستقیم مواد + سربار کارخانه

کل هزینه تولید -2.5

 • کل هزینه تولید = 7.65 میلیون دلار + 30.80 میلیون دلار + 0.90 میلیون دلار
 • کل هزینه تولید = 39.35 دلار 

هزینه کالاهای تولیدی با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

هزینه کالاهای تولیدی = شروع کار در موجودی فرآیند + کل هزینه تولید – کار پایان یافته در موجودی فرآیند

هزینه کالاهای تولید شده فرمول 2.6

 • هزینه کالاهای تولیدی = 50.00 میلیون دلار + 39.35 میلیون دلار – 46.00 میلیون دلار
 • هزینه کالاهای تولیدی = 43.35 میلیون دلار

بنابراین، هزینه کالاهای تولید شده توسط ZXC Inc. در طول سال 2018 43.35 میلیون دلار بوده است.

 

توضیح

فرمول هزینه کالاهای تولیدی را می توان با استفاده از مراحل زیر تهیه کرد:

مرحله اول : در مرحله اول، شروع و پایان کار را در موجودی فرآیند دوره مشخص کنید. این محصول میانی یا نیمه فرآوری شده بین مرحله ماده اولیه و مرحله محصول نهایی است.

مرحله 2: در مرحله بعدی، هزینه مستقیم کار تولید را تعیین کنید، که هزینه نیروی انسانی را که می تواند مستقیماً به فرآیند تولید اختصاص دهد، در نظر می گیرد.

مرحله 3: در مرحله بعدی هزینه مستقیم مواد را تعیین کنید، یعنی هزینه مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصول آماده به فروش نهایی.

مرحله چهارم: در مرحله بعد، هزینه سربار کارخانه را تعیین کنید، که شامل تمام هزینه های سربار تولیدی است که برای تولید ضروری هستند اما هنوز نمی توان مستقیماً به محصول نهایی اختصاص داد.

مرحله 5: در مرحله بعد، می توان با اضافه کردن هزینه مستقیم کار (مرحله 2)، هزینه مستقیم مواد (مرحله 3) و سربار کارخانه (مرحله 4) کل هزینه تولید را بدست آورد.

کل هزینه تولید = هزینه مستقیم کار + هزینه مستقیم مواد + سربار کارخانه

مرحله 6: در آخر، فرمول هزینه کالاهای تولیدی می تواند با اضافه کردن شروع کار در موجودی فرآیند (مرحله 1) و کل هزینه تولید (مرحله 5) منهای پایان کار در موجودی فرآیند (مرحله 1) همانطور که در زیر آورده شده است حاصل شود.

هزینه کالاهای تولیدی = شروع کار در موجودی فرآیند + کل هزینه تولید – کار پایان یافته در موجودی فرآیند

 

ارتباط و استفاده از هزینه فرمول های تولیدی کالا

درک مفهوم هزینه کالاهای تولیدی بسیار مهم است زیرا هزینه واقعی کالاهای تولید شده در یک دوره زمانی خاص را ضبط می کند. همچنین به عنوان هزینه تمام شده کالاها شناخته شده است و بخشی از هزینه کالاهای فروخته شده است. سرمایه گذاران و تحلیلگران می توانند از این متریک برای ارزیابی هزینه های تولید گذشته استفاده کنند تا بتوانند آینده را پیش بینی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *