آموزش متلب

آموزش تجزیه و ترانهاده ماتریس در متلب

قسمت سی و دوم: آموزش تجزیه و ترانهاده ماتریس در متلب         کلمات کلیدی: در جبر خطی ترانهاده یک ماتریس مانند A ماتریس دیگری است که با نماد AT (به شکل‌های دیگر A′، Atr یا tA نوشته می‌شود) مشخص شده و نسبت به ماتریس A دارای تفاوت …

ادامه نوشته »

آموزش ضرب المان با المان ماتریس در متلب

قسمت سی ام: آموزش ضرب المان با المان دو ماتریس در متلب       کلمات کلیدی: یک ماتریس، آرایش منظمی از اعداد است، برای ضرب کردن دو ماتریس، باید تعداد ستون‌های اولی با تعداد سطر‌های دومی برابر باشد. ضرب‌کردن یک … ضرب در چندین سطح مختلف در MATLAB رخ می …

ادامه نوشته »

آموزش ضرب دو ماتریس در متلب

قسمت بیست و نهم: آموزش ضرب دو ماتریس در متلب       کلمات کلیدی: در جبر خطی ضرب ماتریس به عملیات ضرب یک ماتریس با یک کمیت نرده‌ای یا یک … ضرب ماتریس‌ها در پناه این دو عمل می‌تواند به صورت قطعه‌ای مورد بحث قرار گیرد… آموزش ماتریس در …

ادامه نوشته »

آموزش جمع، تفریق و ضرب ماتریس ها در متلب

قسمت بیست و هشتم: آموزش جمع، تفریق و ضرب ماتریس ها در متلب           کلمات کلیدی: اعمال ضرب و تفریق در متلب برای ماتریسها نیز همانند عمل ضرب و تقسیم بین دو عدد … لذا در جمع و تفریق ماتریس ها در متلب باید توجه ویژه …

ادامه نوشته »

آموزش کار با ماتریس ها در متلب

قسمت بیست و هفتم: آموزش کار با ماتریس ها در متلب         کلمات کلیدی: در متلب با یکسری عملیات بر روی ماتریس ها از قبیل ایجاد یک زیر ماتریس، تغییر المان های یک ماتریس و دسترسی به المانها و سطر وستون های یک … نمایه سازی به یک …

ادامه نوشته »

آموزش بردارهای سیمبلیک در متلب

قسمت بیست و ششم: آموزش بردارهای سیمبلیک در متلب       کلمات کلیدی: یک بردار که عناصر اون متغیر های سمبلیک باشه با دستور زیر می توان یک ماتریس سمبلیک … بردار، ماتریس یا آرایه، به عنوان یک بردار از عدد صحیح مشخص شده است. … آموزش MATLAB و سیمولینک …

ادامه نوشته »

آموزش عملیات آماری بردارها در متلب

قسمت بیست و پنجم: آموزش عملیات آماری بردارها در متلب         کلمات کلیدی: توابع برای محاسبه آمار توصیفی از توابع زیر MATLAB ® برای محاسبه آمار توصیفی برای داده های خود استفاده کنید. توجه داشته باشید برای داده های ماتریس، آمار توصیفی برای هر ستون به طور …

ادامه نوشته »

آموزش بردارهای رندوم در متلب

قسمت بیست و چهارم: آموزش بردارهای رندوم در متلب         کلمات کلیدی: مواردی پیش می آید که شما نیاز به یک یا چند عدد تصادفی در برنامه خود دارید. متلب دستوراتی دارد که با آنها می توانید اعدادی تصادفی ایجاد کنید… ایجاد آرایه های عدد تصادفی چهار …

ادامه نوشته »

آموزش عملیات ریاضی بردارها در متلب

قسمت بیست و سوم: آموزش عملیات ریاضی بر روی بردارها در متلب در متلب برای برخی از عملگرهای ریاضی یک دستور خاص در نظر گرفته شده است مانند sqrt برای جذر گرفتن اما … عملیات ریاضی روی عناصر بردار …         کلمات کلیدی: این مثال تکنیک های …

ادامه نوشته »

آموزش عملیات المان در المان در متلب

قسمت بیست و دوم: آموزش عملیات المان در المان در متلب         کلمات کلیدی: در اکثر زبان های برنامه نویسی دیگر، برای انجام یک فرایند به طور مرتب نیاز به استفاده از حلقه دارد. این می تواند انجام برخی از عملیات پیچیده و یا … آموزش المان …

ادامه نوشته »

آموزش ترکیب دو بردار در متلب

قسمت بیست و یکم: آموزش ترکیب دو بردار در متلب           کلمات کلیدی: در متلب، می توانیم دو یا چند ماتریس را به یکدیگر متصل کنیم و یک ماتریس بزرگتر بسازیم. به مثال زیر توجه کنید : … تابع ترکیب در متلب ترکیب اعداد در متلب ترکیب در …

ادامه نوشته »