تابع دترمینان ماتریس در اکسل (فرمول MDETERM)

 

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MDETERM

تابع MDETERM

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MDETERM (دترمینان ماتریس) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

توضیحات: این تابع دترمینان ماتریس را از یک آرایه بر می گرداند.

فرمول تابع:

MDETERM(array)

 array: یک آرایه عددی با تعداد مساوی از سطر و ستون ها می باشد.

 

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

 ملاحظات:

 آرایه می توان به عنوان یک محدوده از سلول ها باشد، مانند: A1:C3 و یا به عنوان یک آرایه ثابت، مانند {1،2،3؛ 4،5،6؛ 7،8،9}؛ و یا به عنوان یک نام برای هر کدام از این اعداد.

تابع MDETERM  در هر یک از موارد زیر خطای#VALUE!  را بر می گرداند:

  • هر سلولی در آرایه خالی و یا حاوی متن باشد.
  • آرایه شامل تعداد مساوی از سطر و ستون ها نباشد.

 برای یک آرایه سه ردیف و سه ستون، (A1:C3) تابعMDETERM ، به صورت زیر تعریف می شود:

MDETERM(A1:C3) = A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

به طور کلی دترمینان ماتریس برای حل سیستم معادلات ریاضی که شامل چند متغیر می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

 تابع MDETERM دقتی در حدود 16 رقم اعشار دارد، که ممکن است زمانی که محاسبه کامل نیست به یک خطای کوچک عددی منجر شود. به عنوان مثال:، در دترمینان ماتریس یکتا ممکن است صفر با 1E-16 متفاوت باشد.

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

 

داده      
1 3 8 5
1 3 6 1
1 1 1 0
7 3 10 2
فرمول توضیحات نتیجه  
=MDETERM(A2:D5) Determinant of the matrix above 88  
=MDETERM({3,6,1;1,1,0;3,10,2}) Determinant of the matrix as an array constant 1  
=MDETERM({3,6;1,1}) Determinant of the matrix in the array constant -3  
=MDETERM({1,3,8,5;1,3,6,1}) Returns an error because the array does not have an equal number of rows and columns. #VALUE!  

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code