lookup دو ستونی در اکسل

  این مثال نحوه انجام جستجوی دو ستون در Excel را آموزش می دهد. مثال زیر را ببینید. ما می خواهیم به حقوق جیمز کلارک، نه جیمز اسمیت، و نه جیمز اندرسون نگاه کنیم.   دانلود فایل اکسل این آموزش two-column-lookup   1. برای ترکیب رشته ها، از اپراتور & استفاده کنید. 2. تابع MATCH …

ادامه نوشته »

میانبرهای صفحه کلید در اکسل

  میانبرهای صفحه کلید به شما امکان می دهد تا با استفاده از صفحه کلید به جای ماوس، سرعت خود را افزایش دهید.   دانلود فایل اکسل این آموزش keyboard-shortcuts   Basic (پایه ای) سلول B2 را انتخاب کنید 1. برای انتخاب کل محدوده، کلیدهای Ctrl + A را فشار دهید …

ادامه نوشته »

حذف سریع ردیف در اکسل

  برای حذف سریع ردیف در اکسل ، یک ردیف را انتخاب کنید و از CTRL – (نشانه منفی) استفاده کنید. برای حذف سریع ردیف های متعدد، چندین ردیف را انتخاب کرده و از همان میانبر را استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش delete-row   حذف ردیف برای حذف یک ردیف در اکسل …

ادامه نوشته »

مثال اعداد تصادفی در اکسل (تابع RAND و RANDBETWEEN)

  اکسل دو تابع مفید برای تولید اعداد تصادفی دارد . تابع RAND و تابع RANDBETWEEN.   دانلود فایل اکسل این آموزش random-numbers   تابع RAND (رند) تابع RAND یک عدد تصادفی را بین 0 و 1 تولید می کند. 1. سلول A1 را انتخاب کنید. 2.  ()RAND را تایپ کنید و Enter …

ادامه نوشته »

مثال ادغام سلول های انتخاب شده در اکسل (Merge & Center)

  این آموزش نشان می دهد که چگونه با ترکیب سلول های انتخاب شده یک سلول بزرگ ایجاد کنید. این موضوع زمانی می تواند مفید باشد که شما بخواهید یک برچسب در اکسل به چندین ستون و یا ردیف اعمال شود.   دانلود فایل اکسل این آموزش merge-cells   قبل …

ادامه نوشته »

تابع IFERROR در اکسل (اگر خطا)

  این مثال نحوه استفاده از تابع IFERROR در اکسل را آموزش می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش iferror   1. به عنوان مثال،  هنگامی که یک فرمول تلاش می کند یک عدد را به 0 تقسیم کند اکسل خطای #DIV/0! را باز می گرداند. 2. از تابع IFERROR استفاده …

ادامه نوشته »

تابع ISERROR در اکسل

  این مثال، تابع ISERROR را در Excel را نشان می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش iserror   1. به عنوان مثال، هنگامی که یک فرمول تلاش می کند یک عدد را به 0 تقسیم کند، اکسل خطای #DIV/0! را بر می گرداند. تابع ISERROR بررسی می کند که …

ادامه نوشته »

نحوه ذخیره کردن فایل اکسل + میانبر های Save و Save As

  از میانبر F12 برای نمایش جعبه محاوره Save As در اکسل استفاده کنید. CTRL + S را برای ذخیره فایل اکسل فشار دهید.  ذخیره Save As برای نمایش کادر محاوره ای Save As، مراحل زیر را انجام دهید. 1. در برگه File، روی Save As کلیک کنید. 2. Browse را کلیک کنید. نتیجه: …

ادامه نوشته »

پیدا کردن نزدیکترین مطابقت در اکسل

  برای پیدا کردن نزدیکترین مطابقت با یک مقدار هدف در یک ستون داده، از شاخص INDEX، MATCH، ABS و تابع MIN در اکسل استفاده کنید. از یک تابع VLOOKUP در Excel برای پیدا کردن یک مقدار تقریبی استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش closest-match   1. تابع ABS …

ادامه نوشته »

مقایسه دو ستون در اکسل

  برای مقایسه دو ستون، از تابع IF، ISERROR و MATCH در اکسل استفاده کنید. شما می توانید مقادیر تکراری و یا مقادیر منحصر به فرد را نمایش دهید.   دانلود فایل اکسل این آموزش compare-two-columns   نمایش مقادیر تکراری با مقایسه دو ستون و نمایش مقادیر تکراری شروع کنید. …

ادامه نوشته »

توابع پرکاربرد رشته ها در اکسل

  اکسل بسیاری از توابع پرکاربرد را برای کار با رشته های متن ارائه می دهد. در زیر به معرفی پرکاربردترین این توابع از جمله، اپراتور &، توابع Left، Right، Mid، Len، Find و Substitute می پردازیم.   دانلود فایل اکسل این آموزش text-functions   اپراتور & برای پیوستن رشته ها …

ادامه نوشته »

جدا کردن رشته ها از یکدیگر (بخشی از متن) در اکسل

  این مثال به شما می آموزد که چگونه رشته ها را در اکسل جدا کنید. از ترفند تبدیل متن به ستون در اکسل نیز می توانید برای انجام این کار استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش separate-strings    ما باید به اکسل بگوییم که می خواهیم رشته را از هم جدا …

ادامه نوشته »