رسم نمودار سرعت سنج در اکسل gauge

 

یک نمودار کیلومتر سنج (یا نمودار سرعت سنج) یک نمودار Donut و یک نمودار دایره ای (Pie) را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. اگر شما عجله دارید، به سادگی فایل اکسل را دانلود کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش gauge-chart

 

برای ایجاد یک نمودار کیلومتر، مراحل زیر را انجام دهید.

1. محدوده H2:I6 را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید: سری دونات 4 داده و سری دایره ای دارای 3 داده است.

2. در زبانه Insert، در گروه نمودارها، نماد Combo را کلیک کنید.

3. روی Create Custom Combo Chart کلیک کنید.

کادر محاوره ای Insert Chart ظاهر می شود.

4. برای سری Doughnut ،Donut (گزینه چهارم زیر پای) را به عنوان نوع نمودار انتخاب کنید.

5. برای سری Pie، Pie را به عنوان نوع نمودار انتخاب کنید.

6. قطعه سری پای را در محور ثانویه قرار دهید (تیک گزینه secondary axis را برای Pie بزنید).

7. روی OK کلیک کنید.

8. chart title (عنوان نمودار) و legend را حذف کنید.

9. نمودار را انتخاب کنید. در برگه Format در گروه Current Selection، سری Pie را انتخاب کنید.

10. در زبانه Format، در گروه Current Selection (انتخاب فعلی)، بر روی Format Selection (انتخاب فرمت) کلیک کنید و زاویه اولین تکه را به 270 درجه تغییر دهید.

11. برای انتخاب یک نقطه داده تنها از کلیدهای و استفاده کنید. در زبانه Format، در گروه Style Styles، گزینه Shape Fill را به each point (هر نقطه) تغییر دهید. نقطه 1 = No Fill، نقطه 2 = black و نقطه 3 = No Fill می باشد.

نتیجه:

توضیح: نمودار Pie چیزی بیش از یک تکه شفاف با 75 نقطه، یک تکه سیاه با 1 نقطه (سوزن) و مجدداً یک تکه شفاف با 124 نقطه نیست.

12. تکرار مراحل 9 تا 11 را برای سری Donut انجام دهید. نقطه 1 = قرمز، نقطه 2 = زرد، نقطه 3 = سبز و نقطه 4 = No Fill باشد.

نتیجه:

13. نمودار را انتخاب کنید. در زبانه Format، در گروه Current Selection (انتخاب فعلی)، Chart Area (نمودار ناحیه ای) را انتخاب کنید. در گروه Style Styles ،مقدار Shape Fill را به No fill تغییر دهید و مقدار Outline Shape را به No Outline تغییر دهید.

14. از دکمه Spin برای تغییر مقدار سلول I3 از 75 تا 76 استفاده کنید. نمودار پایه به یک تکه شفاف از 76 نقطه، یک تکه سیاه از 1 نقطه (سوزن) و یک تکه شفاف از 200 – 1 – 76 = 123 تغییر می کند. فرمول در سلول I5 تضمین می کند که 3 قطعه به 200 امتیاز برسد.

 

رسم نمودار دما در اکسل

 

این مثال به شما می آموزد که چگونه یک نمودار دمایی در اکسل ایجاد کنید. نمودار ترمومتر نشان می دهد که چقدر از یک هدف به دست آمده است.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش thermometer-chart

 

برای ایجاد یک نمودار thermometer، مراحل زیر را انجام دهید.

1. سلول B16 را انتخاب کنید.

توجه: سلول های مجاور باید خالی باشند.

2. در برگه Insert، در گروه نمودارها، روی نماد Column (ستون) کلیک کنید.

3. بر روی Clustered Column کلیک کنید.

نتیجه:

نمودار را می توانید بیشتر سفارشی کنید.

4. کاشی نمودار و محور افقی را حذف کنید.

5. بر روی نوار آبی کلیک راست کنید، روی Format Data Series کلیک کنید و عرض Gap را به 0٪ تغییر دهید.

6. عرض نمودار را تغییر دهید.

7. بر روی درصد نمودار راست کلیک کنید، بر روی Format Axis کلیک کنید، minimum bound (حد مجاز حداقل) را 0 تعیین کنید، maximum bound (حداکثر مقدار مجاز) را 1 تعیین کنید و علامت Major type را روی Outside (خارج) تنظیم کنید.

نتیجه: