تابع فرکانس در اکسل frequency

 

تابع فرکانس در اکسل، تعداد اعداد موجود در هر بازه را محاسبه می کند. شما همچنین می توانید از تابع COUNTIFS برای ایجاد توزیع فرکانس استفاده کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش frequency

 

1. ابتدا شماره bin (مقادیر بالای بازه ها) را در محدوده C4:C8 وارد کنید.

2. محدوده D4:D9 (سلول اضافی) را انتخاب کنید، تابع FREQUENCY را که در زیر نشان داده شده است وارد کنید (بدون آکولاد) و با فشار دادن CTRL + SHIFT + ENTER کار را خاتمه دهید.

توجه داشته باشید: نوار فرمول نشان می دهد که این یک فرمول آرایه با محصور کردن آن در آکولاد {} است. برای حذف این فرمول آرایه، دامنه D4:D9 را انتخاب کنید و Delete را فشار دهید.

3. ستون را با شماره bin (مقادیر بالای بازه ها) مخفی کنید و یک ستون را با برچسب های مناسب bin وارد کنید.

توضیح: 1 عدد بین 0 تا 20، 8 عدد بین 21 الی 25 و … است. در مرحله 2، ما دامنه D4:D9 را انتخاب کردیم (به جای محدوده D4:D8) در نتیجه، تابع FREQUENCY همچنین تعداد مقادیری را که بیش از 40 هستند شمارش می کند.

4. همچنین می توانید برای آنالیز هیستوگرام از Analysis Toolpak استفاده کنید.

5. شماره bin را تغییر دهید. محدوده D4:D9 را انتخاب کنید (بدون سلول اضافی)، تابع FREQUENCY را که در زیر نشان داده شده است وارد کنید (بدون آکولاد) و با فشار دادن CTRL + SHIFT + ENTER کار را خاتمه دهید.

توضیح: آخرین شماره bin بزرگتر یا برابر با حداکثر مقدار (52) است. به عنوان یک نتیجه، ما تعداد بیشتری از مقادیری که بیش از 60 هستند را شمارش می کنیم.

6. همچنین می توانید از تابع COUNTIFS برای ایجاد توزیع فرکانس استفاده کنید.

توضیح: تابع COUNTIFS در اکسل شمارش سلول بر اساس دو یا چند معیار است. تابع COUNTIFS در بالا نشان داده شده دارای دو محدوده/معیار است. ما با استفاده از اپراتور &، مقدار موجود در سلول C4  و “<=” را با مقدار موجود در سلول D4 و “=>” ترکیب کرده ایم. شما به راحتی می توانید این فرمول را به سلول های دیگر کپی کنید.

 

شمارش تعداد خطاها در یک محدوده اکسل

 

این مثال به شما آموزش می دهد که چگونه برای شمارش تعداد خطاهای یک محدوده از یک فرمول آرایه ای استفاده کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش count-errors

 

1. ما از تابع IF و تابع ISERROR برای بررسی یک خطا استفاده می کنیم.

توضیح: اگر تابع IF عدد 1 را نمایش دهد، یک خطا پیدا شده است، اگر نه، یک رشته خالی را باز می گرداند.

2. برای شمارش خطاها، تابع COUNT را اضافه می کنیم و A1 را با A1:C3 جایگزین می کنیم.

3. با فشار دادن CTRL + SHIFT + ENTER فرمول را به یک آرایه تبدیل کنید.

نکته: نوار فرمول نشان می دهد که این یک فرمول آرایه با محصور کردن آن در آکولاد {} است. این آکولاد ها خودتان را تایپ نکنید آنها وقتی فرمول را ویرایش می کنند ناپدید می شوند.

توضیح: محدوده (ثابت آرایه) ایجاد شده توسط تابع IF در حافظه اکسل ذخیره می شود ، نه در محدوده. ثابت آرایه به شرح زیر است:

{1، “”، 1؛ “”، “”، “”؛ “”، “”، 1}

این ثابت آرایه به عنوان یک آرگومان برای تابع COUNT استفاده می شود، نتیجه 3 را ارائه می دهد.

4. برای شمارش خطاهای خاص، از تابع COUNTIF استفاده کنید. برای مثال تعداد سلول هایی که دارای خطای #DIV/0! هستند را شمارش کنید.

ایجاد برنامه غذایی در اکسل

 

این مقاله به شما نشان می دهد چگونه یک برنامه غذایی در اکسل ایجاد کنید. 

 

دانلود فایل اکسل این آموزش meal-planner

 

1. در sheet2، محدوده های نامگذاری شده زیر را ایجاد کنید.

نام آدرس محدوده
Breakfast A2:A10
Lunch B2:B10
Dinner C2:C10

توجه: شما می توانید 7 صبحانه اضافی بدون تغییر آدرس محدوده اضافه کنید.

2. در sheet1، سلول C4 را انتخاب کنید.

3. در زبانه Data در گروه Data Tools روی Data Validation کلیک کنید.

کادر محاوره ای Data Validation ظاهر می شود.

4. در کادر Allow box، روی List کلیک کنید.

5. در جعبه Source کلیک کنید Breakfast= را تایپ کنید.

6. روی OK کلیک کنید.

نتیجه:

7. تکرار مراحل 2 تا 6 را برای سلول D4 و سلول E4 انجام دهید، اما به جای مرجع Breakfast (صبحانه)، از مرجع ناهار و شام استفاده کنید.

8. محدوده C4:E4 را انتخاب کنید و آن را به سطر 10 بکشید. این لیست کشویی را به روزهای دیگر کپی می کند.

نتیجه:

 

شمارش مقادیر منحصر به فرد در اکسل

 

این مثال به شما نشان می دهد چگونه یک فرمول آرایه ای که مقادیر منحصر به فرد را شمارش می کند، ایجاد کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش count-unique-values

 

1. ما از تابع COUNTIF استفاده می کنیم. برای مثال، برای شمارش تعداد 5، از تابع زیر استفاده کنید.

2. برای شمارش مقادیر منحصر به فرد، ما تابع SUM را به همراه 1/ اضافه می کنیم، و  5 را با A1:A6 نیز جایگزین می کنیم.

3. با فشار دادن CTRL + SHIFT + ENTER فرمول را تبدبل به آرایه کنید.

نکته: نوار فرمول نشان می دهد که این یک فرمول آرایه با محصور کردن آن در آکولاد {} است. این آکولاد ها را خودتان تایپ نکنید . آنها وقتی فرمول را ویرایش می کنید ناپدید می شوند.

توضیح: محدوده (ثابت آرایه) ایجاد شده توسط تابع COUNTIF در حافظه اکسل ذخیره می شود، نه در محدوده. ثابت آرایه به شرح زیر است:

{3؛ 1؛ 1؛ 1؛ 3؛ 3} – (سه هفت، یک sun، یک moon، یک 5، سه هفت، سه هفت)

به این کاهش می یابد: 
{1/3؛ 1/1؛ 1/1؛ 1/1؛ 1/3؛ 1/3}

این آرایه ثابت به عنوان یک آرگومان برای تابع SUM استفاده می شود، نتیجه 1/3 + 1 + 1 + 1 + 1/3 + 1/3 = 4 است.

 

تم ها در اکسل themes

 

اکسل چندین تم (Theme) را برای تغییر ظاهر فایل ها ارائه داده است. هر تم شامل 12 رنگ، دو فونت (عنوان و بدنه) و افکت برای اشکال و SmartArt است.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش themes

 

1. در زبانه Page Layout، در گروه Themes، می توانید ببینید که شیت زیر از قالب استاندارد Office استفاده می کند.

2. در زبانه Home، در گروه Font (فونت)، شما می توانید رنگ تم و قلم تم (Calibri Light و Calibri) را مشاهده کنید.

3. در زبانه Page Layout، در گروه Themes، روی Themes کلیک کنید و تم Badge را انتخاب کنید.

4. در زبانه Home، در گروه Font (فونت)، می توانید رنگ های تم و قلم های تم (Impact و Gill Sans MT) این تم را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید: در برگه Layout Page، در گروه Themes، روی  Customize Colors کلیک کنید تا رنگ تم های جدید ایجاد شود یا روی فونت ها کلیک کنید، سفارشی کردن فونت ها برای ایجاد فونت های تم جدید. شما حتی می توانید از این تم در Word و PowerPoint استفاده کنید!