رسم Sparklines در اکسل

  Sparklines در اکسل نمودارهایی است که در یک سلول قرار می گیرند و به شما اطلاعات مربوط به داده ها را می دهند.   دانلود فایل اکسل این آموزش sparklines   درج Sparklines برای قرار دادن sparklines، مراحل زیر را انجام دهید. 1. سلول هایی را انتخاب کنید که می خواهید sparklines …

ادامه نوشته »

خطوط خطا در نمودار اکسل

  این مثال نحوه اضافه کردن error bars (خطوط خطا) به یک نمودار در Excel را آموزش می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش error-bars   1. نمودار را انتخاب کنید. 2. روی دکمه + در سمت راست نمودار کلیک کنید، روی فلش کنار error bars (خطوط خطا) کلیک کنید و سپس More …

ادامه نوشته »

رسم برازش منحنی Trendline در اکسل

  این مثال به شما می آموزد چگونه یک خط برازش (Trendline) را به یک نمودار در Excel اضافه کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش trendline   1. نمودار را انتخاب کنید. 2. روی دکمه + در سمت راست نمودار کلیک کنید، روی فلش کنار Trendline کلیک کنید و سپس روی More Options (گزینه های …

ادامه نوشته »

رسم نمودار شیت در اکسل Chart Sheet

  تا کنون ما تنها نمودارهای موجود در همان برگه ای که داده ها در آن است (نمودار جاسازی شده) را دیده ایم. در صورتی که، شما می توانید نمودار را به یک برگه (شیت) جداگانه منتقل کنید که تنها شامل یک نمودار (شیت نموداری – chart sheet) است.   …

ادامه نوشته »

محورها در نمودار اکسل

  اکثراً انواع نمودارها دو محور دارند: محور افقی (یا محور x) و محور عمودی (یا محور y). این مثال به شما می آموزد که چگونه نوع محور را تغییر دهید، عناوین محور و نحوه تغییر مقیاس محور عمودی را تعریف کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش axes   برای ایجاد یک …

ادامه نوشته »

مجموعه داده ها (سری داده ها) در اکسل Data Series

  یک ردیف یا ستون از اعداد که در یک نمودار ترسیم می شوند، مجموعه ای از داده ها نامیده می شود. شما می توانید یک یا چند سری داده را در یک نمودار طراحی کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش data-series   برای ایجاد یک جدول ستونی، مراحل زیر را …

ادامه نوشته »

رسم نمودار پراکندگی در اکسل scatter-chart

  برای نشان دادن داده های XY علمی از یک نمودار scatter (نمودار XY) استفاده کنید. نمودارهای پراکندگی اغلب برای پیدا کردن رابطه بین متغیر X و Y می باشند.   دانلود فایل اکسل این آموزش scatter-chart   خطوط مستقیم برای ایجاد یک نمودار اسکاتر، مراحل زیر را اجرا کنید. 1. محدوده A1:D22 …

ادامه نوشته »

رسم نمودار منطقه ای یا ناحیه ای در اکسل Area Chart

  نمودار منطقه ای یا ناحیه ای یک نمودار خطی با نواحی زیر خطوط پر از رنگ می باشد. از نمودار ناحیه ای انباشته برای نشان دادن سهم هر مقدار به کل در طول زمان استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش area-chart   برای ایجاد یک نمودار منطقه ای، مراحل …

ادامه نوشته »

رسم نمودار میله ای یا نواری در اکسل

  نمودار میله ای یا نواری یک نسخه افقی از یک نمودار ستونی است. اگر شما دارای برچسب متن بزرگ هستید، از یک نمودار نواری استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش bar-chart   برای ایجاد نمودار نواری، مراحل زیر را اجرا کنید. 1. محدوده A1:B6 را انتخاب کنید. …

ادامه نوشته »

رسم نمودار دایره ای در اکسل

  نمودار دایره ای برای نمایش سهم هر مقدار (قطعه) به مجموع (دایره) استفاده می شود. نمودار دایره ای همیشه از یک سری داده استفاده می کند.   دانلود فایل اکسل این آموزش pie-chart   برای ایجاد یک نمودار دایره ای از سری داده های 2017، مراحل زیر را انجام دهید. 1. دامنه …

ادامه نوشته »

رسم نمودار خطی در اکسل

  نمودار خطی برای نشان دادن یک روند در طول زمان استفاده می شود. اگر برچسب متنی، تاریخ یا چند برچسب عددی در محور افقی دارید، از یک نمودار خطی استفاده کنید. برای نشان دادن داده های XY علمی از یک نمودار Scatter (نمودار XY) استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل …

ادامه نوشته »