تابع TODAY و NOW در اکسل (تاریخ و زمان امروز) + میانبرهای صفحه کلید

  برای وارد کردن تاریخ امروز در اکسل، از تابع TODAY استفاده کنید. برای وارد کردن تاریخ و زمان فعلی، از تابع NOW  استفاده کنید. همچنین می توانید برای وارد کردن تاریخ و زمان فعلی به عنوان یک مقدار استاتیک، از میانبرهای صفحه کلید استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش todays-date   …

ادامه نوشته »

محاسبه سن یک فرد در اکسل

  برای محاسبه سن یک فرد در اکسل، از تابع DATEDIF و تابع TODAY استفاده کنید. تابع DATEDIF دارای سه آرگمان است.   دانلود فایل اکسل این آموزش calculate-age   1. تاریخ تولد را به سلول A2 وارد کنید. 2. تابع TODAY را به سلول B2 وارد کنید تا تاریخ امروز را …

ادامه نوشته »

شمارش تعداد سلول های خالی و غیر خالی در اکسل 

  این مثال نشان می دهد که چگونه تعداد سلول های خالی و غیر خالی را در اکسل شمارش کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش count-blank-nonblank-cells   1. تابع COUNTBLANK تعداد سلول های خالی را شمارش می کند. 2. تابع COUNTA تعداد سلول های غیر خالی را شمارش می کند.  

ادامه نوشته »

مقایسه متن (رشته) در اکسل

  این مثال دو روش برای مقایسه متن (رشته) در اکسل را نشان می دهد. یکی حساس به بزرگی و کوچکی حروف و یکی بدون حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف است.   دانلود فایل اکسل این آموزش compare-text   1. از تابع EXACT (حساس به بزرگی و کوچکی حروف) استفاده کنید. 2. …

ادامه نوشته »

نحوه نمایش رند شده اعداد اعشاری در اکسل

  بیاموزید چگونه عدد اعشاری را در اکسل بدون تغییر عدد به صورت رند شده نشان دهید. شما همچنین می توانید عدد را با استفاده از تابع round، گرد کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش decimal-places     1. مقدار 2.175 را به سلول A1 وارد کنید. 2. در …

ادامه نوشته »

مقایسه فرمت currency با accounting در اکسل

  فرمت currency با accounting در اکسل بسیار شبیه به یکدیگر هستند. این مثال تفاوت این دو فرمت را نشان می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش currency-vs-accounting   1. مقادیر زیر را وارد کنید. 2. فرمت Currency علامت دلار را درست در کنار عدد قرار می دهد. 3. فرمت accounting …

ادامه نوشته »

مقایسه توابع find و search در اکسل

  تابع find و search در اکسل بسیار شبیه به یکدیگر هستند. این مثال تفاوت این دو تابع را نشان می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش find-vs-search   1. برای پیدا کردن موقعیت زیر رشته (substring) در یک رشته، از تابع FIND استفاده کنید. تابع FIND حساس به …

ادامه نوشته »

مقایسه تابع SUBSTITUTE و REPLACE در اکسل

  این مثال تفاوت بین تابع SUBSTITUTE و تابع REPLACE را در اکسل نشان می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش substitute-vs-replace   1a. اگر می دانید که متن جایگزین شده چه چیزی است، از تابع SUBSTITUTE استفاده کنید. 1b. تابع SUBSTITUTE دارای یک آرگومان اختیاری است. شما می توانید از این …

ادامه نوشته »

تابع SUBSTRING در اکسل (استخراج زیر رشته ها در اکسل)

  در اکسل هیچ تابع زیر رشته (SUBSTRING) وجود ندارد. در مثال زیر از توابع MID، LEFT، RIGHT، FIND، LEN SUBSTITUTE، REPT، TRIM و MAX در اکسل استفاده خواهیم کرد تا زیر رشته ها را استخراج کنیم.   دانلود فایل اکسل این آموزش substring   MID (میانه) برای استخراج زیر رشته، …

ادامه نوشته »

محاسبه روز های سال در اکسل

  در زیر یک فرمول ساده آورده شده است که روز یک سال را برای یک تاریخ معین باز می گرداند. در اکسل هیچ تابعی وجود ندارد که بتواند این کار را انجام دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش day-of-the-year   1. برای به دست آوردن سال یک تاریخ، از تابع …

ادامه نوشته »

quarter (ربع) در اکسل

  یک فرمول ساده که یک ربع را برای یک تاریخ معین باز می گرداند . هیچ اشکالی در Excel وجود ندارد که بتواند این کار را انجام دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش quarter   1. فرمول زیر را وارد کنید توضیح: (ROUNDUP (x،0 همیشه x را به نزدیک ترین عدد صحیح می برد. عملکرد MONTH …

ادامه نوشته »

تاریخ تعطیلات در اکسل

  این مثال به شما می آموزد چگونه یک تاریخ تعطیلات را برای هر سال (2019، 2020 و غیره) بدست آورید. اگر شما عجله دارید، به سادگی فایل اکسل را دانلود کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش holidays   قبل از اینکه شروع کنید: تابع CHOOSE یک مقدار از یک لیست از مقادیر را بر اساس یک شماره …

ادامه نوشته »