تابع SUM، جمع ستونی، ردیفی و اعشاری در اکسل

 

دانلود فیلم آموزشی تابع SUM

 

دانلود فایل اکسل آموزشی تابع SUM

تابع SUM

در این آموزش کاربرد فرمول و نحوه استفاده از تابع SUM (مجموع) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. حال به این سوال که چگونه در اکسل اعداد یک ستون را جمع بزنیم پاسخ می دهیم.

برای جمع زدن در اکسل، تابع مجموع (SUM)، یکی از توابع ریاضی پرکاربرد در اکسل است، این تابع تمام سلول های داده شده را با یکدیگر جمع می کند. با استفاده از این تابع می توان جمع را به صورت ستونی و یا ردیفی برای کلیه اعداد اعشاری و حقیقی انجام داد. برای انجام این کار تنها کافی است، در یکی از سلول هایی که قرار است جمع در آن باشد، دابل کلیک کنید، سپس علامت مساوی را بزنید و کلمه یا دستور SUM را تایپ کنید و در نهایت محدوده ای که قرار است سلول های آن با یکدیگر جمع زده شود را انتخاب کنید. 

فرمول تابع:

=SUM(number1;number2;…)

number1: می تواند یک عدد و یا محدوده ای از سلول ها باشد.

number2,… : وارد کردن اعداد و یا محدوده های بعدی اختیاری است.

 

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و در سلول A1 از اکسل پیست کنید. 

داده

 
-5  
15  
30  
‘5  
TRUE  
فرمول توضیحات
=SUM(A2;A3) سلول های A2 و A3 با یکدیگر جمع می شوند، که نتیجه 10 خواهد بود.
=SUM(A2:A4;15) محدوده سلول های A2 تا A4 با عدد 15 جمع می شوند که نتیجه 55 خواهد بود.
=SUM(“5”; 15; TRUE) متن 5 را عدد در نظر می گیرد و با 15 جمع می زند و True را نیز یک در نظر می گیرد و با یکدیگر جمع می کند که نتیجه 21 خواهد بود.
=SUM(A5;A6; 2) از سلول A5، که 5′ است صرف نظر می کند از سلول A6 هم صرف نظر می کند و 2 را با آنها جمع می زند که نتیجه همان 2 خواهد بود.

 

مشکلات:

  1. به منظور محاسبات تابع در محدوده آرگمان ها تنها اعداد می تواند وجود داشته باشد. در صورت وجود مقادیر منطقی مانند (TRUE و FAULS)  و یا متن این سلول ها صرف نظر می شوند.
  2. در صورتی که خطای #Name? ظاهر گردد، این احنمال وجود دارد که املای فرمول درست نوشته نشده است.

 

 

تابع SUBTOTAL در اکسل برای انجام عملیاتی مانند جمع کردن، میانگین

 

دانلود فیلم آموزشی تابع SUBTOTAL

 

دانلود فایل اکسل آموزشی تابع SUBTOTAL

تابع SUBTOTAL

در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع SUBTOTAL (چندین تابع در دل یک تابع) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

با استفاده از این تابع می توان تنها با تغییر دادن یک عدد از توابعی که در دل این تابع قرار داده شده (مانند تابع متوسط یا میانگین ، تابع جمع و …) استفاده کرد.

 فرمول تابع:

=SUBTOTAL(function_num;ref1;ref2;…)

Function_num: عددی است بین 1-11 و یا 101-111  که تعیین می کند چه تابعی در ساب توتال عمل کند.

نکته: اگر در تعیین تابع (Function_num) از اعداد 1-11 استفاده گردد تابع کلیه ردیف ها (ردیف های مخفی و فیلتر شده) را محاسبه می کند. ولی اگر این عدد از اعداد 101-111 انتخاب گردد تابع ردیف های مخفی شده و فیلتر شده را در نظر نمی گیرد.

Function_num
(includes hidden values)
Function_num
(ignores hidden values)
Function
1 101 AVERAGE
2 102 COUNT
3 103 COUNTA
4 104 MAX
5 105 MIN
6 106 PRODUCT
7 107 STDEV
8 108 STDEVP
9 109 SUM
10 110 VAR
11 111 VARP

 

ref1: محدوده ای که قرار است تابع بر روی آنها عمل کند (مثلا با استفاده از تابع sum اعداد این محدوده را با هم جمع کند).

Ref2 , … : محدوده های بعدی که می توان 2 الی 255 محدوده را انتخاب کرد.

 

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

ملاحظات:

  1. تابع SUBTOTAL برای ستونی از داده ها، یا محدوده عمودی طراحی شده است. به عنوان مثال: هنگامی که شما جمع محدوده افقی را با استفاده از function_num ، 101 یا بیشتر، حساب می کنید. مانند SUBTOTAL(109,B2:G2) ستون های پنهان بر روی ساب توتال تاثیر نمی گذارد. اما، پنهان کردن یک ردیف از محدوده عمودی بر روی ساب توتال تاثیر می گذارد.
  2. اگر هر یک از مراجع 3-D  باسند، تابع SUBTOTAL مقدار خطای #VALUE! را بر می گرداند.

 

مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و بر روی سلول A1 از اکسل پیست کنید. 

داده    
120    
10    
150    
23    
فرمول توضیحات نتیجه
=SUBTOTAL(9;A2:A5) The sum of the subtotal of the cells A2:A5, using 9 as the first argument. 303
=SUBTOTAL(1;A2:A5) The average of the subtotal of the cells A2:A5, using 1 as the first argument. 75.75

 

 

تابع جذر عدد ضرب در عدد پی در اکسل (تابع SQRTPI)

 

دانلود فیلم آموزشی تابع SQRTPI

 

دانلود فایل اکسل آموزشی تابع SQRTPI

تابع SQRTPI

در این آموزش کاربرد فرمول و نحوه استفاده از تابع SQRTPI (تابع جذر عدد * عدد پی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع جذر (number * pi)  را بر می گرداند.

فرمول تابع:

 =SQRTPI(number)

Number: عددی حقیقی است.

 

ملاحظات:

اگر عدد (number) منفی باشد، تابع SQRT مقدار خطای #NUM! را برمی گرداند.

 

مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید.

فرمول توضیحات  نتیجه
=SQRTPI(1) جذر عدد پی 1.772454
=SQRTPI(2) (2*pi) جذر 2.506628

 

 

تابع رادیکال یا جذر در اکسل (SQRT)

 

دانلود ویدئو آموزشی

 

دانلود فایل اکسل آموزشی تابع SQRT

در این آموزش ویدئویی کوتاه، فرمول و نحوه استفاده از تابع SQRT (تابع جذر) در مایکروسافت اکسل توضیح داده شده است.

این تابع ریشه دوم یک عدد حقیقی مثبت را بر می گرداند.

فرمول تابع:

SQRT(number)

number: عددی که شما می خواهید جذر آن را حساب کنید.

 

دانلود فایل اکسل کلیه مثال ها

 

در زیر یک ویدئو کوتاه آموزشی آورده شده است.

 

ملاحظات: اگر عدد (number) منفی باشد، تابع SQRT مقدار خطای #NUM! را برمی گرداند.

به عنوان مثال: داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. 

 

داده

   
-16    
فرمول توضیحات نتیجه
=SQRT(16) ریشه دوم عدد 16 4
=SQRT(A2) ریشه دوم عدد -16 که به دلیل منفی بودن ارور داده است. #NUM!
=SQRT(ABS(A2)) برای جلوگیری از ارور، از تابع ABS به منظور مثبت کردن عدد 16- استفاده شده است. 4

 

 

نکته: برای گرفتن ریشه های دیگر یک عدد، می توان از تابع توان استفاده نمود.

برای مثال ریشه چهارم عدد 16 (سلول A1) را که عدد 2 (سلول B1 که فرمول در این سلول قرار دارد) می باشد، می توان به صورت زیر محاسبه کرد.

B1=A1^(1/4)

B1=2

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اكسل – تابع sqrt (جذر)
 – شکل کلی تابع. =sqrt(number). کاربرد:این تابع جذر ریشه دوم عدد را محاسبه می کند.ولی برای جذر ریشه سوم و بالاتر باید از طریق زیر عمل کنیم:.تابع SQRT اکسل-جذر اعداد | وب سایت آموزشی آفیس
آموزش کاربرد تابع SQRT اکسل محاسبه جذر گرفتن اعداد
تابع SQRT اکسل برای گرفتن جذر یا یک ریشه مربعی مثبت – آموزش 365
تابع SQRT اکسل برای گرفتن جذر یا یک ریشه مربعی مثبت تابع SQRT یک ریشه مربعی مثبت را بر می گرداند. عدد آرگومان آن عدد می باشد که ریشه مربعی آن را می …تابع SQRT – مهندسین اکسل
تابع SQRT به‌منظور محاسبه ریشه دوم (جذر) اعداد در اکسل مورداستفاده قرار می‌گیرد و اگر بخواهیم جذر یک عدد را محاسبه کنیم از این تابع استفاده میکنیم.
محاسبه‌ی جذر یا ریشه‌ی اعداد در اکسل با چه تابعی انجام می‌شه؟ – پرسش و …
محاسبه‌ی مجموع اعداد یک ستون بر مبنای علامت اعداد ستون دیگر در اکسل. تگ‌های با … محاسبه‌ی جذر یا ریشه‌ی اعداد در اکسل با چه تابعی انجام می‌شه؟
تابع جذر در اکسل آپارات  ابع SQRT اکسل برای گرفتن جذر یا یک ریشه مربعی مثبت
دیدئو  تابع SQRT اکسل برای گرفتن جذر یا یک ریشه مربعی مثبت
تابع جذر در اکسل آموزش پیشرفته تابع IF در اکسل YouTube تابع sumproduct در اکسل
تابع علامت در اکسل آموزش اکسل توابع power- sqrt قسمت 74
[حل شده] جذر گیری در اکسل – انجمن اکسل ایران – جامعه اکسل ایرانیان
-جذر-گیری-در-اکس… – سلام بر دوستان خوبم آیا در اکسل تابع یا فرمولی هست که بتوان با اون ترکیبات ریاضی همچون جذر و تقسیم (به عنوان مثال تقسیم باید به صورت …
تابع SQRT اکسل برای گرفتن جذر یا یک ریشه مربعی مثبت – آپارات
تابع_SQRT_اکسل_برای_گرفتن_جذر… آموزش 365 دانلود 100% رایگان نسخه کامل در SQRT اکسل برای گرفتن جذر یا یک ریشه مربعی مثبت تابع … تابع جذر در اکسل – آموزش تصویری رایگان | آموزش ویدئویی آنلاین
to تابع جذر در اکسل انجام رادیکال در اکسل
چگونه در اکسل رادیکال بنویسیم
مجذور در اکسل [حل شده] جذر گیری در اکسل – انجمن اکسل ایران – جامعه اکسل ایرانیان
Jan 18, 2014 – سلام بر دوستان خوبم آیا در اکسل تابع یا فرمولی هست که بتوان با اون ترکیبات ریاضی همچون جذر و تقسیم (به عنوان مثال تقسیم باید به صورت …
اكسل – تابع sqrt (جذر) فرمول به توان و رادیکال در اکسل – آپارات
 2018 – علی باب السلام در این ویدیو شما یاد می گیرید به دو روش عدد را به توان عددی برسانید و با یک روش عدد را رادیکال کنید. فرمول به توان و رادیکال در …  تابع SQRT اکسل-جذر اعداد | وب سایت آموزشی آفیس –
آموزش کاربرد تابع SQRT اکسل محاسبه جذر گرفتن اعداد excel Returns a positive square root.
محاسبه‌ی جذر یا ریشه‌ی اعداد در اکسل با چه تابعی انجام می‌شه؟ – پرسش و …
Jan 9, 2014 – پرسش‌های مشابه. چطور در اکسل جذر یک عدد رو حساب کنیم؟ … محاسبه‌ی مجموع اعداد یک ستون بر مبنای علامت اعداد ستون دیگر در اکسل. تگ‌های با …
تابع SQRT اکسل برای گرفتن جذر یا یک ریشه مربعی مثبت – آموزش 365
تابع SQRT – مهندسین اکسل فرمول نویسی › ریاضی
تابع جذر در اکسل – آموزش تصویری رایگان | آموزش ویدئویی آنلاین
تابع SQRT. در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SQRT (تابع جذر) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع …  استفاده از توابع ریاضی مثل رادیکال و توان در اکسل – برنامه نویس
– سلام،چطوری میشه تو اکسل رادیکال و توان بنویسم چون مثل ورد توابع ریاضی نداره:متفکر:
انجام رادیکال در اکسل چگونه در اکسل رادیکال بنویسیم توان و جذر در اکسل
مجذور در اکسل

 

تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی) در اکسل

 

دانلود ویدئو آموزشی

 

دانلود فایل اکسل آموزشی تابع SINH

تابع SINH

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SINH (تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

توضیحات: این تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند.

فرمول تابع:

SINH(number)

Number: یک عدد حقیقی.

ملاحظات:

فرمول مثلثاتی، سینوس هیپربولیک (هذلولی) به صورت زیر می باشد:

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

 

فرمول توضیحات R esult
=2.868*SINH(0.0342*1.03) Probability of obtaining a result of less than 1.03 seconds. 0.1010491