نمایش پیغام هشدار هنگام استفاده از تاریخ های نامعتبر در اکسل

  این مثال به شما می آموزد که چگونه از اعتبار سنجی داده استفاده کنید تا  تاریخ نامعتبر را رد کنید. دانلود فایل اکسل این آموزش reject-invalid-dates 1. محدوده A2:A4 را انتخاب کنید. 2. در بخش Data، در گروه Data Tools، Data Validation را کلیک کنید. خارج از محدوده تاریخ 3. …

ادامه نوشته »

جلوگیری از ورود مطالب تکراری در اکسل

  این مثال نحوه استفاده از اعتبار سنجی داده ها را برای جلوگیری از ورود کاربران به مقادیر تکراری آموزش می دهد. دانلود فایل اکسل این آموزش prevent-duplicate-entries 1. محدوده A2:A20 را انتخاب کنید. 2. در بخش Data، در گروه Data Tools، Data Validation را کلیک کنید. 3. در لیست مجوز، روی سفارشی …

ادامه نوشته »

تبدیل واحد کیلوگرم به پوند در اکسل + دانلود فایل VBA

   با استفاده از یک فرمول ساده، تابع تبدیل واحد برای تبدیل از کیلوگرم به lbs و یا بالعکس را بسازید (نگاه کنید به پایین).   دانلود فایل اکسل این آموزش kg-to-lbs   1. اول، برای تبدیل از کیلوگرم به lbs ، ضرب به 2.20462. فرمول زیر این ترفند را انجام می دهد. …

ادامه نوشته »

نحوه صرف نظر کردن از خطاها در اکسل

  این مثال به شما نشان می دهد که چگونه می توانید برای ایجاد یک فرمول آرایه ای از مجموعه ای از خطا ها صرف نظر کنید. شما همچنین می توانید از تابع AGGREGATE برای جمع کردن محدوده های با خطا استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش sum-range-with-errors …

ادامه نوشته »

data-validation در اکسل (اعتبار سنجی داده ها)

  از اعتبار سنجی داده ها در اکسل استفاده کنید تا مطمئن شوید که کاربران مقدار خاصی را به یک سلول وارد می کنند.   دانلود فایل اکسل این آموزش data-validation   مثال اعتبار سنجی داده در این مثال، ما کاربران را محدود به تعداد کل 0 تا 10 می کنیم. ایجاد …

ادامه نوشته »

نحوه محاسبه نرخ رشد سالیانه (CAGR) در اکسل

  تابع CAGR در اکسل وجود ندارد. با این حال، به سادگی از تابع RRI در اکسل برای محاسبه نرخ رشد سالانه ترکیب (CAGR) سرمایه گذاری در طول یک سال استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش cagr   1. تابع RRI زیر CAGR سرمایه گذاری را محاسبه می …

ادامه نوشته »

مثالی ساده از تابع AGGREGATE در اکسل

  در صورتی که دامنه تعریف شده شامل خطا باشد، توابع اکسل مانند SUM، COUNT، LARGE و MAX  کار نمی کنند. به همین منظور، شما می توانید به راحتی از تابع AGGREGATE برای رفع آن استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش aggregate   1. به عنوان مثال، اکسل یک …

ادامه نوشته »

مثال ساده از توابع ROUND، ROUNDUP و ROUNDDOWN در اکسل

  این فصل سه مثال ساده از توابع ROUND، ROUNDUP و ROUNDDOWN را برای رند کردن اعداد در اکسل نشان می دهد.    دانلود فایل اکسل این آموزش round   ROUND تابع ROUND در اکسل یک عدد را به یک رقم مشخص رند می کند. تابع ROUND یک عدد را به بالا یا پایین رند …

ادامه نوشته »

نحوه محاسبه میانگین وزنی در اکسل

  برای محاسبه میانگین وزنی در اکسل، به سادگی از توابع SUMPRODUCT و SUM استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش weighted-average   1. تابع AVERAGE در زیر میانگین نرمال از سه نمره را محاسبه میکند. فرض کنید معلم شما می گوید: “ارزش آزمون دو برابر کویز و امتحان نهایی سه برابر …

ادامه نوشته »

فایل اکسل را به اشتراک بگذارید

  اگر یک فایل اکسل را به اشتراک بگذارید، می توانید همزمان با سایر افراد بر روی این فایل اکسل کار کنید. این فایل باید در محل یک شبکه ذخیره شود که دیگران بتوانند آن را باز کنند. شما می توانید پیگیری های مربوط به تغییرات دیگران را انجام دهید و …

ادامه نوشته »

نحوه جستجو و جایگزینی سریع در اکسل

شما می توانید از ویژگی جستجو و جایگزین اکسل برای یافتن سریع متن خاص و جایگزین کردن آن با متن دیگر استفاده کنید. شما می توانید از ویژگی Excel Go To Special استفاده کنید تا سریعا تمامی سلول ها را با فرمول ها، نظرات، قالب بندی شرطی، ثابت، اعتبار سنجی داده ها و غیره انتخاب کنید.   …

ادامه نوشته »