تابع فرکانس در اکسل frequency

  تابع فرکانس در اکسل، تعداد اعداد موجود در هر بازه را محاسبه می کند. شما همچنین می توانید از تابع COUNTIFS برای ایجاد توزیع فرکانس استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش frequency   1. ابتدا شماره bin (مقادیر بالای بازه ها) را در محدوده C4:C8 وارد کنید. 2. محدوده …

ادامه نوشته »

شمارش تعداد خطاها در یک محدوده اکسل

  این مثال به شما آموزش می دهد که چگونه برای شمارش تعداد خطاهای یک محدوده از یک فرمول آرایه ای استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش count-errors   1. ما از تابع IF و تابع ISERROR برای بررسی یک خطا استفاده می کنیم. توضیح: اگر تابع IF عدد 1 …

ادامه نوشته »

ایجاد برنامه غذایی در اکسل

  این مقاله به شما نشان می دهد چگونه یک برنامه غذایی در اکسل ایجاد کنید.    دانلود فایل اکسل این آموزش meal-planner   1. در sheet2، محدوده های نامگذاری شده زیر را ایجاد کنید. نام آدرس محدوده Breakfast A2:A10 Lunch B2:B10 Dinner C2:C10 توجه: شما می توانید 7 صبحانه اضافی بدون تغییر …

ادامه نوشته »

شمارش مقادیر منحصر به فرد در اکسل

  این مثال به شما نشان می دهد چگونه یک فرمول آرایه ای که مقادیر منحصر به فرد را شمارش می کند، ایجاد کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش count-unique-values   1. ما از تابع COUNTIF استفاده می کنیم. برای مثال، برای شمارش تعداد 5، از تابع زیر استفاده کنید. 2. برای شمارش مقادیر منحصر …

ادامه نوشته »

تم ها در اکسل themes

  اکسل چندین تم (Theme) را برای تغییر ظاهر فایل ها ارائه داده است. هر تم شامل 12 رنگ، دو فونت (عنوان و بدنه) و افکت برای اشکال و SmartArt است.   دانلود فایل اکسل این آموزش themes   1. در زبانه Page Layout، در گروه Themes، می توانید ببینید …

ادامه نوشته »

استفاده از تابع IRR در اکسل برای محاسبه نرخ بازده + حل مثال

  از تابع IRR در اکسل برای محاسبه نرخ بازده داخلی پروژه استفاده کنید. نرخ بازده داخلی نرخ تخفیف است که ارزش فعلی خالص را برابر صفر می کند.   دانلود فایل اکسل این آموزش irr   مثال ساده IRR  به عنوان مثال، پروژه A نیاز به سرمایه گذاری اولیه 100 دلار …

ادامه نوشته »

مثال ساده از توابع EVEN و ODD در اکسل (زوج و فرد)

  این مثال، کاربرد توابع EVEN و ODD را در اکسل نشان می دهد. همچنین به شما نشان می دهد چگونه زوج یا فرد بودن یک یا چند عدد را تعیین کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش even-odd EVEN (زوج) 1. تابع EVEN یک عدد مثبت را به نزدیکترین عدد صحیح زوج رند …

ادامه نوشته »

آموزش خطاهای رایج در اکسل + مثال (نحوه رفع کردن خطا)

  این فصل به شما می آموزد چگونه با برخی از خطاهای (error) فرمول های رایج در اکسل آشنا شوید.   خطای #####  وقتی که سلول اکسل شامل این کد خطا باشد، ستون برای نشان دادن مقدار به اندازه کافی جا ندارد (عرض ستون کم است). 1. برای رفع کردن خطای ##### در سمت …

ادامه نوشته »

نحوه قراردادن Word در اکسل

  می توانید فایل های اکسل را در فایل ورد جاسازی کنید. شما همچنین می توانید یک سند Word را در فایل اکسل جایگذاری کنید.    دانلود فایل اکسل این آموزش embed   1. داده های اکسل را انتخاب کنید. 2. راست کلیک کنید و سپس Copy کپی (یا CTRL …

ادامه نوشته »

مثال از تابع INT و TRUNC در اکسل

  این مثال دو تابع (INT و TRUNC) را برای تبدیل اعداد حقیقی به اعداد صحیح در اکسل نشان می دهد.    دانلود فایل اکسل این آموزش chop-off-decimals   تابع INT تابع (INT(Integer یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح می برد (عدد منفی، منفی تر می شود).   تابع Trunc تابع …

ادامه نوشته »

مجموع بزرگترین اعداد

  این مثال به شما نشان می دهد که چگونه یک فرمول آرایه ای ایجاد کنید، که در آن مجموع بزرگترین اعداد (تعداد دلخواه) یک محدوده محاسبه گردد.   دانلود فایل اکسل این آموزش sum-largest-numbers   1. ما از تابع LARGE استفاده می کنیم. به عنوان مثال، برای پیدا کردن …

ادامه نوشته »