استفاده از تابع IRR در اکسل برای محاسبه نرخ بازده + حل مثال

 

از تابع IRR در اکسل برای محاسبه نرخ بازده داخلی پروژه استفاده کنید. نرخ بازده داخلی نرخ تخفیف است که ارزش فعلی خالص را برابر صفر می کند.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش irr

 

مثال ساده IRR 

به عنوان مثال، پروژه A نیاز به سرمایه گذاری اولیه 100 دلار (سلول B5) دارد.

1. ما انتظار داریم سود یک دلار در پایان دوره اول، سود 0 دلار در پایان دوره دوم و سود با 152.09 دلار در پایان دوره سوم باشد.

توجه: نرخ تخفیف برابر با 10٪ است. این میزان بازده بهترین سرمایه گذاری جایگزین است. به عنوان مثال، شما همچنین می توانید پول خود را در حساب پس انداز با نرخ بهره 10٪ قرار دهید.

2. برای درستی ارزش فعلی خالص یک پروژه در اکسل، از تابع NPV برای محاسبه ارزش فعلی یک سری جریان های نقدی آینده و تفریق اولیه سرمایه استفاده کنید.

توضیح: یک ارزش فعلی خالص مثبت نشان می دهد که نرخ بازده پروژه بیش از میزان تخفیف است. به عبارت دیگر، بهتر است پول خود را در پروژه A سرمایه گذاری کنید تا پول خود را در یک حساب پس انداز با نرخ بهره 10٪ قرار دهید.

3. تابع IRR زیر نرخ بازده داخلی پروژه A را محاسبه می کند.

4. نرخ بازده داخلی نرخ تخفیف است که ارزش فعلی خالص را برابر با صفر می کند. به وضوح این را می بینید، میزان تخفیف 10٪ در سلول B2 را با 15٪ جایگزین کنید.

توضیح: ارزش خالص فعلی 0 نشان می دهد که پروژه نرخ بهره را به میزان نرخ بهره ایجاد می کند. به عبارت دیگر، هر دو گزینه، سرمایه گذاری پول خود را در پروژه A و یا قرار دادن پول خود را در یک حساب پس انداز با تابع بالا با نرخ بهره 15٪، بازده برابر است.

5. ما می توانیم این را بررسی کنیم. فرض کنید شما 100 دلار را در یک بانک قرار داده اید. سرمایه گذاری شما چقدر پس از 3 سال با نرخ بهره سالانه 15٪ ارزش دارد؟ پاسخ 152.09 دلار است.

نتیجه گیری: شما می توانید تابع پروژه را به یک حساب پس انداز با نرخ بهره برابر IRR مقایسه کنید.

ارزشهای فعلی

به عنوان مثال، پروژه B نیازمند سرمایه اولیه 100 دلار (سلول B5) است. ما انتظار داریم سود 25 دلار در پایان دوره اول، سود 50 دلار در پایان دوره دوم و سود 152.09 دلار در پایان دوره سوم باشد.

1. تابع زیر IRR نرخ بازده داخلی پروژه B را محاسبه می کند.

2. بازده داخلی نرخ بازده نرخ تنزیل است که ارزش خالص فعلی برابر با صفر است. به وضوح این را می بینید، نرخ تخفیف 15٪ در سلول B2 با 39٪ جایگزین می شود.

توضیح: ارزش خالص فعلی 0 نشان می دهد که پروژه نرخ بهره را به میزان نرخ بهره ایجاد می کند. به عبارت دیگر، هر دو گزینه، سرمایه گذاری پول خود را در پروژه B و یا قرار دادن پول خود را در حساب پس انداز با تابع بالا با نرخ بهره 39٪، بازده برابر است.

3. ما می توانیم این را بررسی کنیم. ابتدا ارزش فعلی (pv) هر جریان نقدی را محاسبه می کنیم. بعد، این ارزش ها را جمع می کنیم.

توضیح: به جای سرمایه گذاری 100 دلار در پروژه B، شما همچنین می توانید 17.95 دلار در یک حساب پس انداز برای 1 سال، 25.77 دلار در حساب پس انداز برای 2 سال و 56.28 دلار در حساب پس انداز برای سه سال، با نرخ بهره سالانه برابر IRR (39٪).

قانون IRR

قانون IRR بیان می کند که اگر IRR بیشتر از میزان مورد نیاز باشد، باید پروژه را بپذیرید. مقادیر IRR اغلب برای مقایسه سرمایه گذاری استفاده می شود.

1. تابع زیر IRR نرخ بازده داخلی پروژه X را محاسبه می کند.

نتيجه گيري: اگر نرخ بازده مورد نياز 15٪ باشد، شما بايد اين پروژه را بپذيريد زيرا IRR اين پروژه برابر 29٪ است.

2. تابع زیر IRR نرخ بازده داخلی پروژه Y را محاسبه می کند.

نتیجه گیری: به طور کلی، IRR بالاتر نشان دهنده سرمایه گذاری بهتر است. بنابراین، پروژه Y سرمایه گذاری بهتر از پروژه X است.

3. تابع IRR زیر نرخ داخلی بازده پروژه Z را محاسبه می کند.

نتیجه گیری: IRR بالاتر همیشه بهتر نیست. پروژه Z دارای IRR بالاتر از پروژه Y است اما جریان نقدی بسیار پایین تر است.

مثال ساده از توابع EVEN و ODD در اکسل (زوج و فرد)

 

این مثال، کاربرد توابع EVEN و ODD را در اکسل نشان می دهد. همچنین به شما نشان می دهد چگونه زوج یا فرد بودن یک یا چند عدد را تعیین کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش even-odd

EVEN (زوج)

1. تابع EVEN یک عدد مثبت را به نزدیکترین عدد صحیح زوج رند می کند.

2. تابع EVEN عدد منفی را به عدد صحیح زوج کمتر رند می کند.

ODD (فرد)

1. تابع ODD یک عدد مثبت را به نزدیکترین عدد صحیح فرد رند می کند.

2. تابع ODD یک عدد منفی را به پایینترین عدد صحیح فرد رند می کند.

زوج یا فرد؟

یک روش برای تعیین اینکه آیا عدد زوج است، یا فرد، استفاده از تابع MOD است. تابع MOD باقیمانده یک تقسیم را باز می گرداند.

1. اعداد زوج در تقسیم بر 2 همیشه باقیمانده 0 را باز می گردانند. به عنوان مثال، 28 به 2 (دقیقا 14 بار) تقسیم می شود تا باقی مانده 0 را بدهد. در نتیجه، تابع IF مقدار Even را باز می گرداند.

2. اعداد فرد در تقسیم بر 2 همیشه باقیمانده 1 را باز می گردانند. به عنوان مثال، 29 به 2 (14 بار) تقسیم می شود تا باقیمانده 1 را بدهد. در نتیجه، تابع IF مقدار Odd را باز می گرداند.

 

آموزش خطاهای رایج در اکسل + مثال (نحوه رفع کردن خطا)

 

این فصل به شما می آموزد چگونه با برخی از خطاهای (error) فرمول های رایج در اکسل آشنا شوید.

 

خطای ##### 

وقتی که سلول اکسل شامل این کد خطا باشد، ستون برای نشان دادن مقدار به اندازه کافی جا ندارد (عرض ستون کم است).

1. برای رفع کردن خطای ##### در سمت راست ستون و بر روی header کلیک کنید و عرض ستون را افزایش دهید.

نکته: بر روی هدر سمت راست ستون دابل کلیک کنید تا به طور خودکار عرض ستون A تنظیم شود.

خطای نام #NAME?

زمانی خطای ?NAME# رخ می دهد که اکسل متن را در فرمول تشخیص نمی دهد (برای مثال فرمول جمع در زیر).

  1. برای رفع خطای ?NAME# به سادگی SU را به SUM تصحیح کنید.

خطای #VALUE!

زمانی اکسل خطای !VALUE# را نمایش می دهد که یک فرمول دارای ورودی اشتباه در یکی از آرگومان های خود باشد.

1a. برای رفع خطای !VALUE# مقدار سلول A3 را به عدد تغییر دهید. 
1b. یا از یک تابع برای نادیده گرفتن سلول هایی که حاوی متن هستند استفاده کنید.

خطای #DIV/0! 

اکسل زمانی خطای DIV/0#! را نمایش می دهد که یک فرمول تلاش می کند یک عدد را با 0 یا یک سلول خالی تقسیم کند.

1a. برای رفع ارور DIV/0#! مقدار سلول A2 را به یک مقدار غیر از 0 تغییر دهید. 
1b. و یا برای جلوگیری از نمایش خطا از تابع منطقی IF استفاده کنید.

توضیح: اگر سلول A2 برابر با 0 باشد، یک رشته خالی (“”) نمایش داده می شود. اگر نه، نتیجه فرمول A1/A2 نمایش داده می شود.

خطای مرجع #REF!

هنگامی اکسل خطای #REF! را نمایش می دهد که یک فرمول به یک سلول غیر معتبر ارجاع شده باشد.

1. سلول C1 مجموع سلول A1 و سلول B1 را نشان می دهد.

2. ستون B را حذف کنید. برای رسیدن به این هدف، بر روی هدر ستون B راست کلیک کنید و بر روی Delete (حذف) کلیک کنید.

3. سلول B1 را انتخاب کنید. مرجع به سلول B1 دیگر معتبر نیست.

4. برای رفع این خطا، شما می توانید در فرمول سلول B1  مقدار +#REF! را حذف کنید. یا شما می توانید عمل خود را با فشار دادن CTRL + Z را لغو کنید.

 

نحوه قراردادن Word در اکسل

 

می توانید فایل های اکسل را در فایل ورد جاسازی کنید. شما همچنین می توانید یک سند Word را در فایل اکسل جایگذاری کنید

 

دانلود فایل اکسل این آموزش embed

 

1. داده های اکسل را انتخاب کنید.

2. راست کلیک کنید و سپس Copy کپی (یا CTRL + c را فشار دهید) را بزنید.

3. سند Word را باز کنید.

4. در word، در زبانه Home، در گروه Clipboard، روی Paste کلیک کنید.

5. روی Paste Special کلیک کنید.

کادر محاوره ای Paste Special ظاهر می شود.

6. بر روی Paste کلیک کنید، Microsoft Excel Worksheet Object.

7. روی OK کلیک کنید.

8. بر روی object دوبار کلیک کنید تا با آن کار کنید. به عنوان مثال، جدول را فرمت کنید و یک تابع SUM را وارد کنید.

توجه: جسم جاسازی بخشی از فایل Word است. هیچ پیوند به فایل اکسل اصلی وجود ندارد. برای ایجاد لینک، در مرحله 6، روی Paste Link، Object Worksheet مایکروسافت کلیک کنید. در حال حاضر، اگر دوبار روی شی کلیک کنید، اکسل فایل اکسل را باز می کند. برای جاسازی فایل در اکسل، در برگه Insert، در گروه Text بر روی Object کلیک کنید.

 

مثال از تابع INT و TRUNC در اکسل

 

این مثال دو تابع (INT و TRUNC) را برای تبدیل اعداد حقیقی به اعداد صحیح در اکسل نشان می دهد. 

 

دانلود فایل اکسل این آموزش chop-off-decimals

 

تابع INT

تابع (INT(Integer یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح می برد (عدد منفی، منفی تر می شود).

 

تابع Trunc

تابع TRUNC همیشه عدد را به سمت صفر صحیح می برد.

تابع TRUNC می تواند هر مقدار دلخواه عدد را رند کند.