جداول در اکسل

جداول اجازه می دهد تا اطلاعات خود را در اکسل به سرعت و به آسانی تجزیه و تحلیل کنید. با نحوه قرار دادن، مرتب سازی و فیلتر کردن یک جدول و نحوه نمایش ردیف کامل در انتهای جدول آشنا شوید.

دانلود فایل اکسل این آموزش tables

جدول را وارد کنید

برای قرار دادن یک جدول، مراحل زیر را انجام دهید.

1. بر روی یکی از سلول ها در مجموعه داده ها کلیک کنید.

2. در برگه Insert، در گروه جداول، Table را کلیک کنید.

3. اکسل به طور خودکار داده ها را برای شما انتخاب می کند. تیک گزینه My table has headers (جدول من دارای سر صفحه است) را بزنید و بر روی OK کلیک کنید.

نتیجه اکسل یک جدول به خوبی formatted را برای شما ایجاد می کند. ممکن است همچنان محدوده داده ها به صورت نرمال به نظر شما برسد، اما بسیاری از ویژگی های قدرتمند جدول فقط با یک کلیک اجرا خواهند شد.

جدول را مرتب کنید

برای مرتب سازی بر اساس نام خانوادگی در ستون اول و فروش در ستون دوم، مراحل زیر را انجام دهید.

1. بر روی فلش کنار فروش کلیک کنید و از کوچکترین به بزرگترین مرتب سازی کنید.

2. بر روی فلش کنار نام خانوادگی کلیک کنید و مرتب سازی را بر اساس A تا Z انجام دهید.

نتیجه

جدول را فیلتر کنید

برای فیلتر کردن جدول، مراحل زیر را انجام دهید.

1. با کلیک بر روی فلش در کنار کشور، فقط USA را تیک بزنید.

نتیجه

درج ردیف مجموع 

برای نمایش ردیف مجموع در انتهای جدول، مراحل زیر را انجام دهید.

1. ابتدا یک سلول داخل جدول انتخاب کنید. بعد، در زبانه Design، در گروه Table Style Options (جدول تنظیمات)، تیک گزینه Total Row را بزنید.

نتیجه

2. برای محاسبه مجموع (میانگین، تعداد، حداکثر، حداقل، جمع و غیره) یک ستون، بر روی سلول در آخرین ردیف کلیک کنید. به عنوان مثال، مجموع ستون فروش را محاسبه کنید.

توجه داشته باشید: در نوار فرمول اکسل از تابع SUBTOTAL برای محاسبه مبلغ استفاده می کند. اگر شما از تابع SUBTOTAL استفاده کنید، متغیر 109 برای مجموع می باشد. اکسل از این تابع (و نه تابع SUM) استفاده می کند تا به درستی محاسبه کل ردیف های فیلتر شده در جدول را نشان دهد.

 

جداول محوری در اکسل

 

جداول محوری (پاشنه ای یا لولایی) یکی از ویژگی های قدرتمند اکسل است. یک جدول محوری اجازه می دهد تا از یک مجموعه داده بزرگ و با جزئیات، مطالب دارای اهمیت را استخراج کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش pivot-tables

 

مجموعه داده های ما شامل 213 پرونده و 6 فیلد است. سفارش شناسه، محصول، دسته، مقدار، تاریخ و کشور.

جدول محوری را وارد کنید

برای قرار دادن یک جدول محوری، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. بر روی یکی از سلول ها در مجموعه داده ها کلیک کنید.

2. در زبانه Insert، در گروه جداول، روی PivotTable کلیک کنید.

جعبه محاوره ای زیر ظاهر می شود. اکسل به طور خودکار داده ها را برای شما انتخاب می کند. محل پیش فرض برای یک جدول محوری جدید Worksheet جدید است.

3. روی OK کلیک کنید.

دراگ کردن فیلد ها

پنجره PivotTable Fields نمایش داده می شود. برای دریافت کل مبلغ صادرات هر محصول، فیلد های زیر را به جایگاه مختلف دراگ کنید.

1. فیلد محصول را به جایگاه Rows ردیف دراگ کنید.

2. فیلد مقدار به منطقه Values (ارزش) دراگ کنید.

3. فیلد کشور را به منطقه Filters دراگ کنید.

در زیر میتوانید جدول محوری را پیدا کنید. موز محصول اصلی صادرات ما است. 

مرتب سازی

برای آوردن موز در بالای لیست، جدول محوری را مرتب کنید.

1. بر روی یکی از سلول ها داخل ستون Sum Of Amount کلیک کنید.

2. راست کلیک کنید و بر روی Sort، و سپس بر روی Sort Largest to Smallest (مرتب سازی از بزرگترین به کوچکترین) کلیک کنید.

نتیجه

فیلتر کردن

از آنجا که فیلد Country را به قسمت Filters اضافه کردیم، می توانیم این جدول محوری را بر اساس کشور فیلتر کنیم. به عنوان مثال، کدام محصولات بیشترین صادر کننده را به فرانسه دارد؟

1. بر روی کشویی فیلتر کلیک کنید و فرانسه را انتخاب کنید.

نتیجه، سیب محصولات عمده صادرات ما به فرانسه است.

توجه: شما می توانید از فیلتر استاندارد (مثلث کنار برچسب های ردیف) استفاده کنید تا فقط مقادیر محصولات خاص را نشان دهید.

تغییر خلاصه محاسبه

به طور پیش فرض، اکسل اطلاعات خود را با جمع آوری یا شمارش آیتمها خلاصه می کند. برای تغییر نوع محاسباتی که می خواهید استفاده کنید، مراحل زیر را انجام دهید.

1. بر روی یکی از سلول ها داخل ستون Sum Of Amount کلیک کنید.

2. راست کلیک کنید و روی Value Field Settings (تنظیمات مقدار فیلد) کلیک کنید.

3. نوع محاسبه ای که می خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید. برای مثال، بر روی Count کلیک کنید.

4. OK را کلیک کنید.

نتیجه 16 فقره از 28 سفارش به فرانسه، سیب بوده است.

جدول محوری دو بعدی

اگر یک فیلد را به قسمت ردیف و ستونها دراگ کنید، می توانید یک جدول محوری دو بعدی ایجاد کنید. اول، یک جدول محوری را وارد کنید. سپس، برای به دست آوردن کل مبلغ صادر شده به هر کشور، از هر محصول، فیلد های زیر را به قسمت های مختلف دراگ کنید.

1. فیلد کشور به قسمت Rows.

2. فیلد محصول به قسمت Columns.

3. فیلد مقدار به قسمت Values.

4. فیلد Category به قسمت Filters.

در زیر میتوانید جدول محوری دو بعدی را ببینید.

برای بتوانید به راحتی این اعداد را مقایسه کنید، یک نمودار محوری ایجاد کنید و فیلتر را اعمال کنید. شاید این مرحله یک مرحله سخت برای شما باشد، اما به شما یکی از چندین ویژگی قدرتمند جدول محوری را در اکسل نشان می دهد.

 

نمودار ستونی در اکسل

 

نمودار ستونی برای مقایسه مقادیر با استفاده از میله های عمودی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش column-chart

 

برای ایجاد یک نمودار ستونی، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. محدوده A1:A7 را انتخاب کنید، Ctrl را نگه دارید و محدوده C1:D7 را نیز انتخاب کنید.

2. در زبانه Insert، در گروه Charts (نمودارها)، روی نماد Column (ستون) کلیک کنید.

3. Clustered Column (ستون خوشه ای) را کلیک کنید.

نتیجه:

توجه داشته باشید: اگر برچسب های عددی داشته باشید، سلول خالی A1 را قبل از ایجاد جدول ستونی ایجاد کنید. با انجام این کار، اکسل اعداد ستون A را به عنوان یک data series تشخیص نمی دهد و این عدد را به صورت خودکار در محور افقی (رده) قرار می دهد. پس از ایجاد نمودار، شما می توانید متن سال را اگر دوست داشته باشید، در سلول A1 وارد کنید.

 

نمودار در اکسل

یک نمودار ساده در اکسل می تواند نشانگر بیش از یک صفحه پر از اعداد باشد. همانطور که در ادامه خواهید دید، ایجاد نمودارها بسیار آسان است.

دانلود فایل اکسل این آموزش charts

یک نمودار ایجاد کنید

برای ایجاد نمودار خطی، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. محدوده A1:D7 را انتخاب کنید.

2. در زبانه Insert، در گروه Charts (نمودارها)، روی نماد Line (خط) کلیک کنید.

3. روی Line with Markers (خط با نشانگر) کلیک کنید.

نتیجه:

توجه: عنوان را با کلیک بر روی عنوان نمودار وارد کنید. به عنوان مثال، جمعیت حیات وحش.

تغییر نوع نمودار

شما به راحتی می توانید این نمودار را، به هر نوع نمودار دیگری تغییر دهید.

1. نمودار را انتخاب کنید.

2. بر روی زبانه Design (طراحی)، در گروه Type (نوع)، روی  Change Chart Type (تغییر نوع نمودار) کلیک کنید.

3. در سمت چپ، روی Column (ستون) کلیک کنید.

4. OK را کلیک کنید.

نتیجه:

ردیف/ستون را تغییر دهید

اگر می خواهید حیوانات (به جای ماهها) را در محور افقی نمایش دهید، مراحل زیر را انجام دهید.

1. نمودار را انتخاب کنید.

در زبانه Design (طراحی)، در گروه Data (داده)، و سپس روی Switch Row/Column کلیک کنید.

نتیجه:

موقعیت Legend

برای حرکت لجند (Legend) به سمت راست نمودار، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. نمودار را انتخاب کنید.

2. روی دکمه + در سمت راست نمودار کلیک کنید، روی فلش کنار Legend کلیک کنید و Right (راست) را کلیک کنید.

نتیجه:

برچسبهای داده

شما می توانید از برچسب های داده ها برای تمرکز توجه خوانندگان خود به یک سری اطلاعات یا نقطه داده استفاده کنید.

1. نمودار را انتخاب کنید.

2. برای انتخاب سری داده های Jun (ژوئن) روی یک نوار سبز کلیک کنید.

3. از کلیدهای جهت دار خود برای انتخاب جمعیت دلفین ها در ماه ژوئن استفاده کنید (نوار سبز کوچک).

4. روی دکمه + در سمت راست نمودار کلیک کنید و روی کادر تأیید کنار Data Labels کلیک کنید.

نتیجه:

 

چک لیست در اکسل Checklist

 

این مثال به شما می آموزد که چگونه یک چک لیست در اکسل ایجاد کنید. 

قبل از هر کاری، زبانه برنامه نویسی را روشن کنید. سپس، شما می توانید یک چک لیست ایجاد کنید. شما همچنین می توانید از نماد علامت تیک استفاده کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش checklist

برای ایجاد این چک لیست، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. در زبانه Developer، در گروه Control (کنترل)، روی Insert کلیک کنید.

2. در قسمت Form Controls (کنترل فرم ها) روی جعبه چک باکس کلیک کنید.

3. کادر چک باکس را در سلول B2 بگذارید.

4. برای حذف متن “Check Box 1″، روی جعبه چک باکس راست کلیک کنید، روی متن کلیک کنید و آن را حذف کنید.

5. سلول B2 را انتخاب کنید.

6. روی گوشه پایین سمت راست سلول B2 کلیک کنید و آن را به سلول B11 بکشید.

7. با کلیک راست بر روی چک اول و کلیک بر روی Format Control (کنترل فرمت) کلیک کنید.

8. علامت جعبه را به سلول بعدی (سلول C2) لینک کنید.

9. گام 8 را برای جعبه های دیگر تکرار کنید.

10. برای شمارش تعداد موارد بسته بندی شده، یک تابع COUNTIF را به سلول B14 وارد کنید.

11.  ستون C را مخفی کنید.

12. یک تابع IF را در سلول B16 همانند مثال وارد کنید.

نتیجه:

توجه: ما یک قانون فرمت بندی شرطی برای تغییر رنگ پس زمینه سلول B16 بسته به مقدار سلول ایجاد کردیم.