پنهان کردن (و unhide) ستونها یا ردیفها در اکسل

 

گاهی اوقات پنهان کردن (hide) ستون یا ردیف در اکسل می تواند مفید باشد.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش hide-columns-rows

 

پنهان کردن ستون

برای مخفی کردن ستون، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. یک ستون را انتخاب کنید.

2. راست کلیک کنید و سپس روی hide (مخفی) کلیک کنید.

نتیجه:

توجه: برای مخفی کردن یک ردیف، یک ردیف را انتخاب کنید، روی آن کلیک راست کرده و سپس روی hide (مخفی) کلیک کنید.

unhide کردن

برای رویت (unhide) یک ستون، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. ستون ها را در هر دو طرف ستون مخفی انتخاب کنید.

2. راست کلیک کنید و سپس روی Unhide کلیک کنید.

نتیجه:

توجه: برای نمایش یک ردیف، ردیفها را در هر دو طرف ردیف پنهان، راست کلیک کرده و سپس روی Unhide کلیک کنید.

 

زبانه برنامه نویسی در اکسل Developer

 

 اگر می خواهید یک ماکرو ایجاد کنید، فایل های XML را  export و import کنید و یا کنترل در اکسل قرار دهید، تب Developer در اکسل را روشن کنید. برای فعال کردن زبانه Developer، مراحل زیر را انجام دهید.

 

1. در هر جای نوار ابزار کلیک راست کرده و روی Customize the Ribbon (سفارشی کردن نوار) کلیک کنید.

2. در زیر Customize the Ribbon، در سمت راست کادر محاوره ای، Main tabs را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

3. تیک Developer (جعبه برنامه نویسی) را فعال کنید.

4. OK را کلیک کنید.

میتوانید زبانه Developer (برنامه نویسی) را در کنار زبانه View (نمایش) پیدا کنید.

 

شروط متضاد در اکسل در Conditional Formatting

گاهی اوقات شروط فرمت بندی شرطی در اکسل وجود دارد که در تعارض با یکدیگر هستند. حکم بالاتر همیشه برنده می شود این مثال دو نتیجه متفاوت را نشان می دهد.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش conflicting-rules

 

1. مقدار 95 بالاتر از 80 است، اما همچنین بالاترین مقدار (Top 1) است. فرمت های (پر کردن زرد در مقابل رنگ سبز و رنگ متن زرد در مقابل رنگ متن سبز) حکم بالاتر همیشه برنده می شود در نتیجه مقدار 95 زرد رنگ است.

نتیجه:

2. شرط دوم را بردارید مقدار 95 بالاترین مقدار (Top 1) است، اما همچنین بالاتر از 80 است. فرمت ها (رنگ سبز در مقابل رنگ زرد و رنگ متن سبز در مقابل رنگ متن زرد) حکم بالاتر همیشه برنده می شود در نتیجه، مقدار 95 رنگ سبز است.

نتیجه:

توجه داشته باشید: فقط از جعبه چک Stop If True برای سازگاری با نسخه های قبلی مایکروسافت اکسل استفاده کنید.

 

ترفند مقایسه دو ستون اکسل (داده هایی از لیست اول که در لیست دوم نیستند)

 
این مثال نحوه مقایسه دو لیست با استفاده از فرمت بندی شرطی را توضیح می دهد. به عنوان مثال، شما ممکن است دو لیست از تیم های NFL داشته باشید.
 
 

برای برجسته سازی تیم ها در لیست اول که در لیست دوم نیستند، مراحل زیر را انجام دهید.

1. ابتدا محدوده A1:A18 را انتخاب کنید و نام آن را FirstList نام گذاری کنید، محدوده B1:B20 را انتخاب کنید و آن را secondList بنامید.

2. بعد، دامنه A1:A18 را انتخاب کنید.

3. در صفحه اصلی، در گروه Styles، بر روی Conditional Formatting کلیک کنید.

4. New Rule (شروط جدید) را کلیک کنید.

5. برای انتخاب سلولهایی که باید قالب را انتخاب کنید، از فرمول استفاده کنید.

6. =COUNTIF(secondList,A1)=0

7. یک سبک فرمت بندی را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.

نتیجه Miami Dolphins و Tennessee Titans در لیست دوم نیستند.

توضیح: معادله استفاده شده شمارش تعداد تیم هایی که در SecondList برابر است با تیم در سلول A1. اگر COUNTIF (secondList، A1) = 0، تیم در سلول A1 در لیست دوم نیست. در نتیجه، اکسل سلول را با رنگ پس زمینه آبی پر می کند. از آنجا که ما دامنه A1:A18 را انتخاب کردیم قبل از کلیک روی Conditional Formatting، اکسل به صورت خودکار فرمول را به سلول های دیگر کپی می کند. بنابراین، سلول A2 شامل فرمول COUNTIF(secondList,A2)=0 و COUNTIF(secondList,A3)=0 الی آخر

8. برای برجسته کردن تیم هایی که در لیست دوم هستند که در لیست اول نیستند، دامنه B1:B20 را انتخاب کنید، یک new rule با استفاده از فرمول COUNTIF(firstList,B1)=0 ایجاد کنید و فرمت را به پرتقالی تغییر دهید.

نتیجه Denver Broncos, Arizona Cardinals, Minnesota Vikings و Pittsburgh Steelers در لیست اول قرار ندارد.

 

ترفند نامگذاری سلول ها در اکسل Define Name

 

یک محدوده نام یا یک نام ثابت ایجاد کنید و از این نام ها در فرمول های خود استفاده کنید. به این ترتیب شما می توانید فرمول های خود را قابل فهم تر کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش names-in-formulas

 

نام محدوده

برای ایجاد محدوده نامی، مراحل زیر را انجام دهید.

1. محدوده A1:A4 را انتخاب کنید.

 

2. در زبانه Formulas، در گروه Names Defined، روی Define Name کلیک کنید.

3. یک نام را وارد کنید و روی OK کلیک کنید.

یک راه سریعتر برای انجام این کار وجود دارد.

4. محدوده را انتخاب کنید، نام را در جعبه نام تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

5. اکنون می توانید از این محدوده نام در فرمول های خود استفاده کنید. به عنوان مثال، قیمت کل.

نام ثابت (Constant)

برای ایجاد یک نام ثابت، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. در برگه Formulas، در گروه نامهای تعریف شده، روی Define Name کلیک کنید.

2. یک نام را وارد کنید، یک مقدار را تایپ کنید و روی OK کلیک کنید.

3. حالا شما می توانید از این ثابت نام در فرمول های خود استفاده کنید.

توجه: اگر نرخ مالیات تغییر کند، از طریق مدیریت نام (Name Manager) برای ویرایش نام استفاده کنید و اکسل به طور خودکار تمام فرمول هایی را که از TaxRate استفاده می کنند به روز می کند.

مدیریت نام (Name Manager)

برای ویرایش و حذف نامهای تعریف شده، مراحل زیر را انجام دهید.

1. در زبانه فرمول، در گروه نامهای تعریف شده (defined names)، روی Name Manager (مدیریت نام) کلیک کنید.

2. برای مثال، TaxRate را انتخاب کنید و روی ویرایش کلیک کنید.