تابع COS (کسینوس) در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول COS تابع COS در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COS (کسینوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع کسینوس زاویه داده شده را بر می گرداند. فرمول تابع: COS(number) number: زاویه ای به رادیان …

ادامه نوشته »

تابع ترکیب با تکرار در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول COMBINA تابع COMBINA در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COMBINA (ترکیب با تکرار) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع تعداد …

ادامه نوشته »

تابع ترکیب در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول COMBIN تابع COMBIN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COMBIN (ترکیب) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع تعداد ترکیبات برای یک تعداد معین از آیتم ها را بر می گرداند.  از تابع COMBIN برای …

ادامه نوشته »

تابع CEILING.MATH در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول CEILING.MATH تابع CEILING.MATH در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع CEILING.MATH در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: عدد را به نزدیکترین عدد …

ادامه نوشته »

تابع BASE (مبنای اعداد) در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول BASE تابع  BASE در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع BASE (مبنای اعداد) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: یک عدد را با مبنای …

ادامه نوشته »

تابع معکوس تانژانت هیپربولیک در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ATANH تابع ATANH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ATANH (معکوس تانژانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع تانژانت هیپربولیک (هذلولی) معکوس یک عدد را بر می گرداند. مقدار آن نیز، تانژانت هیپربولیک …

ادامه نوشته »

تابع آرکتانژانت مختصاتی در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ATAN2 تابع ATAN2 در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ATAN2 (آرکتانژانت یا تانژانت معکوس مختصاتی) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع آرکتانژانت یا تانژانت معکوس، یک مختصات دارایx  و y مشخص را بر می …

ادامه نوشته »

تابع تانژانت معکوس در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ATAN تابع ATAN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ATAN (آرکتانژانت یا تانژانت معکوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع آرکتانژانت یا تانژانت معکوس، یک عدد را بر می گرداند. آرکتانژانت زاویه ای است که …

ادامه نوشته »

تابع سینوس هیپربولیک معکوس در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ASINH تابع ASINH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ASINH (سینوس هیپربولیک (هذلولی) معکوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی) معکوس یک عدد را بر می گرداند. مقدار آن نیز، سینوس هیپربولیک …

ادامه نوشته »

تابع سینوس معکوس در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ASIN تابع ASIN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ASIN (سینوس معکوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع آرکسینوس یا سینوس معکوس، یک عدد را بر می گرداند. آرکسینوس زاویه ای است که از معکوس …

ادامه نوشته »

تابع ARABIC در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ARABIC تابع ARABIC در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ARABIC در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: به منظور تبدیل یک عدد رومی به …

ادامه نوشته »

تابع AGGREGATE در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول AGGREGATE تابع AGGREGATE در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع AGGREGATE در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. با استفاده از تابع AGGREGATE می توانید مجموع توابع مختلف موجود در پایگاه داده (19 تابع موجود در جدول زیر) را …

ادامه نوشته »