تابع مجموع تفاوت مربعات در اکسل

 

دانلود فیلم آموزشی مجموع تفاوت مربعات

 

دانلود فایل اکسل مجموع تفاوت مربعات SUMX2MY2

تابع SUMX2MY2

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SUMX2MY2 (مجموع تفاوت مربعات) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

فرمول تابع:

SUMX2MY2(array_x; array_y)

array_x: نخستین آرایه یا محدوده ای از مقادیر.

array_y: دومین آرایه یا محدوده ای از مقادیر.

در واقع این تابع ابتدا مقادیر آرایه اول را به توان 2 می رساند و آنها را با یکدیگر جمع می زند و از مجموع مقادیر توان دوم آرایه دوم تفریق می کند.

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

 ملاحظات:

  1. آرگمان ها باید یا اعداد یا آرایه ها، و یا مراجع باشند.
  2.  اگر آرگمان های آرایه شامل متن، مقادیر منطقی، و یا سلول های خالی باشد، نادیده گرفته می شوند.
  3.  اگر array_x و array_y دارای ابعاد یکسانی نباشند، تابع SUMX2MY2  مقدار خطای #N/A  را بر می گرداند.
  4. معادله تابع  SUMX2MY2 (مجموع تفاوت مربعات) به صورت زیر است:

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

 

داده    
First array Second array  
2 6  
3 5  
9 11  
1 7  
8 5  
7 4  
5 4  
فرمول توضیحات (نتیجه) نتیجه
=SUMX2MY2(A2:A8;B2:B8) مجموع تفاوت مربعات  -55
=SUMX2MY2({2; 3; 9; 1; 8; 7; 5}; {6; 5; 11; 7; 5; 4; 4})  مجموع تفاوت مربعات به صورت آرایه ای -55

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code