آموزش چند شرط در اکسل

data-validation در اکسل (اعتبار سنجی داده ها)

  از اعتبار سنجی داده ها در اکسل استفاده کنید تا مطمئن شوید که کاربران مقدار خاصی را به یک سلول وارد می کنند.   دانلود فایل اکسل این آموزش data-validation   مثال اعتبار سنجی داده در این مثال، ما کاربران را محدود به تعداد کل 0 تا 10 می کنیم. ایجاد …

ادامه نوشته »

نحوه جستجو و جایگزینی سریع در اکسل

شما می توانید از ویژگی جستجو و جایگزین اکسل برای یافتن سریع متن خاص و جایگزین کردن آن با متن دیگر استفاده کنید. شما می توانید از ویژگی Excel Go To Special استفاده کنید تا سریعا تمامی سلول ها را با فرمول ها، نظرات، قالب بندی شرطی، ثابت، اعتبار سنجی داده ها و غیره انتخاب کنید.   …

ادامه نوشته »

مثال ساده و کاربردی از تابع VLOOKUP در اکسل

  تابع VLOOKUP یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین توابع در اکسل است. این صفحه شامل بسیاری از نمونه های VLOOKUP است.   دانلود فایل اکسل این آموزش vlookup   مطابقت کامل (Exact Match) اکثر موارد زمانی که شما از تابع VLOOKUP در اکسل استفاده می کنید، شما از …

ادامه نوشته »

تابع IFS در اکسل

  از ویژگی IFS در اکسل ورژن سال 2016 به بعد می توانید استفاده کنید. تابع IFS یک مقدار مربوط به اولین شرط TRUE را باز می گرداند.   دانلود فایل اکسل این آموزش ifs   توجه: اگر Excel 2016 را نداشته باشید می توانید از تابع IF استفاده کنید. 1a. اگر مقدار در …

ادامه نوشته »

تابع OR در اکسل

  تابع OR (یا) در اکسل، اگر هر یکی از شرایط درست باشد TRUE را باز می گرداند و اگر تمام شرایط نادرست باشند FALSE را باز می گرداند. تابع OR را با توابع دیگر ترکیب کنید و تبدیل به یک کارشناس اکسل شوید.   دانلود فایل اکسل این آموزش …

ادامه نوشته »

توابع منطقی در اکسل (IF، AND، OR و NOT)

  یاد بگیرید چگونه از توابع منطقی اکسل مانند تابع IF، AND، OR و NOT استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش logical-functions   تابع IF (اگر) تابع IF بررسی می کند که آیا یک شرط برآورده می شود یا خیر، و اگر شرط درست باشد یک مقدار را و اگر شرط …

ادامه نوشته »

تابع ISBLANK در اکسل (اگر سلول خالی باشد)

از تابع IF و یک رشته خالی (“”) در اکسل برای بررسی اینکه آیا یک سلول خالی است، استفاده کنید. شما همچنین می توانید از تابع IF و تابع ISBLANK استفاده کنید. دانلود فایل اکسل این آموزش if-cell-is-blank اگر خالی باشد همان طور که می دانید، تابع IF در اکسل بررسی می کند …

ادامه نوشته »

تابع IF در اکسل

  تابع IF یکی از توابع پر کاربرد در اکسل است. این آموزش حاوی بسیاری از مثال هایی است که به آسانی مورد استفاده قرار می گیرند.   دانلود فایل اکسل این آموزش if   مثالی ساده برای تابع IF تابع IF یک شرط را بررسی می کند، اگر شرط درست …

ادامه نوشته »

شروط متضاد در اکسل در Conditional Formatting

گاهی اوقات شروط فرمت بندی شرطی در اکسل وجود دارد که در تعارض با یکدیگر هستند. حکم بالاتر همیشه برنده می شود این مثال دو نتیجه متفاوت را نشان می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش conflicting-rules   1. مقدار 95 بالاتر از 80 است، اما همچنین بالاترین مقدار (Top 1) …

ادامه نوشته »

ترفند مقایسه دو ستون اکسل (داده هایی از لیست اول که در لیست دوم نیستند)

  این مثال نحوه مقایسه دو لیست با استفاده از فرمت بندی شرطی را توضیح می دهد. به عنوان مثال، شما ممکن است دو لیست از تیم های NFL داشته باشید.   دانلود فایل اکسل این آموزش compare-two-lists   برای برجسته سازی تیم ها در لیست اول که در لیست دوم نیستند، مراحل …

ادامه نوشته »

ترفند رنگ کردن ردیف ها به صورت متناوب در اکسل با conditional formatting

  این مثال نشان می دهد که چگونه می توانید از فرمت بندی شرطی برای رنگ کردن ردیف ها به صورت متناوب (یکی در میان) استفاده کنید. این ترفند اطلاعات را برای خواندن آسان تر می کند.   دانلود فایل اکسل این آموزش shade-alternate-rows   1. محدوده را انتخاب کنید. …

ادامه نوشته »

ایجاد شرط New Rule در Conditional Formatting اکسل

اگر قوانین فرمت دهی سلول (شروط بالا/پایین، نوارهای داده، مقیاس های رنگ و مجموعه آیکون ها) کافی نباشد، شما می توانید یک شرط جدید (New Rule) ایجاد کنید. به عنوان مثال، ستون کد (Code) را در زیر فرمت دهی کنید به طوری که بیش از یک بار در محدوده A2:A10 اتفاق …

ادامه نوشته »