اتصال رشته ها در اکسل

توابع پرکاربرد رشته ها در اکسل

  اکسل بسیاری از توابع پرکاربرد را برای کار با رشته های متن ارائه می دهد. در زیر به معرفی پرکاربردترین این توابع از جمله، اپراتور &، توابع Left، Right، Mid، Len، Find و Substitute می پردازیم.   دانلود فایل اکسل این آموزش text-functions   اپراتور & برای پیوستن رشته ها …

ادامه نوشته »

جدا کردن رشته ها از یکدیگر (بخشی از متن) در اکسل

  این مثال به شما می آموزد که چگونه رشته ها را در اکسل جدا کنید. از ترفند تبدیل متن به ستون در اکسل نیز می توانید برای انجام این کار استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش separate-strings    ما باید به اکسل بگوییم که می خواهیم رشته را از هم جدا …

ادامه نوشته »

مقایسه متن (رشته) در اکسل

  این مثال دو روش برای مقایسه متن (رشته) در اکسل را نشان می دهد. یکی حساس به بزرگی و کوچکی حروف و یکی بدون حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف است.   دانلود فایل اکسل این آموزش compare-text   1. از تابع EXACT (حساس به بزرگی و کوچکی حروف) استفاده کنید. 2. …

ادامه نوشته »

تابع SUBSTRING در اکسل (استخراج زیر رشته ها در اکسل)

  در اکسل هیچ تابع زیر رشته (SUBSTRING) وجود ندارد. در مثال زیر از توابع MID، LEFT، RIGHT، FIND، LEN SUBSTITUTE، REPT، TRIM و MAX در اکسل استفاده خواهیم کرد تا زیر رشته ها را استخراج کنیم.   دانلود فایل اکسل این آموزش substring   MID (میانه) برای استخراج زیر رشته، …

ادامه نوشته »

ترکیب متن (رشته) در اکسل

  برای ترکیب کردن (پیوستن) رشته ها در اکسل، از عملگر &، تابع CONCATENATE، تابع CONCAT یا تابع TEXTJOIN استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش concatenate-strings   1. برای پیوستن رشته ها به یکدیگر از عملگر & استفاده کنید. توجه: برای قرار دادن یک Space، از ” ” استفاده کنید. 2. تابع …

ادامه نوشته »