تابع گرد کردن در اکسل

مثال ساده از توابع ROUND، ROUNDUP و ROUNDDOWN در اکسل

  این فصل سه مثال ساده از توابع ROUND، ROUNDUP و ROUNDDOWN را برای رند کردن اعداد در اکسل نشان می دهد.    دانلود فایل اکسل این آموزش round   ROUND تابع ROUND در اکسل یک عدد را به یک رقم مشخص رند می کند. تابع ROUND یک عدد را به بالا یا پایین رند …

ادامه نوشته »

مثال ساده از توابع EVEN و ODD در اکسل (زوج و فرد)

  این مثال، کاربرد توابع EVEN و ODD را در اکسل نشان می دهد. همچنین به شما نشان می دهد چگونه زوج یا فرد بودن یک یا چند عدد را تعیین کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش even-odd EVEN (زوج) 1. تابع EVEN یک عدد مثبت را به نزدیکترین عدد صحیح زوج رند …

ادامه نوشته »

مثال از تابع INT و TRUNC در اکسل

  این مثال دو تابع (INT و TRUNC) را برای تبدیل اعداد حقیقی به اعداد صحیح در اکسل نشان می دهد.    دانلود فایل اکسل این آموزش chop-off-decimals   تابع INT تابع (INT(Integer یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح می برد (عدد منفی، منفی تر می شود).   تابع Trunc تابع …

ادامه نوشته »

نحوه نمایش رند شده اعداد اعشاری در اکسل

  بیاموزید چگونه عدد اعشاری را در اکسل بدون تغییر عدد به صورت رند شده نشان دهید. شما همچنین می توانید عدد را با استفاده از تابع round، گرد کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش decimal-places     1. مقدار 2.175 را به سلول A1 وارد کنید. 2. در …

ادامه نوشته »

تابع گرد کردن رو به بالا در اکسل (تابع ROUNDUP)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع ROUNDUP تابع ROUNDUP در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ROUNDUP (تابع گرد کردن رو به بالا) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع عدد را رو به بالا، به سمت دور از صفر …

ادامه نوشته »

تابع گرد کردن رو به پایین در اکسل (تابع ROUNDDOWN)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع ROUNDDOWN تابع ROUNDDOWN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ROUNDDOWN (تابع گرد کردن رو به پایین) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع عدد را رو به پایین، به سمت صفر رند می …

ادامه نوشته »

تابع گرد یا رند کردن در اکسل (تابع ROUND)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع ROUND تابع ROUND در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ROUND (تابع گرد کردن) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: تابع ROUND عدد را به عددی با تعداد اعشار دلخواه رند می کند. برای مثال، …

ادامه نوشته »

رند به نزدیکترین عدد صحیح فرد بیشتر در اکسل (فرمول ODD)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول ODD تابع ODD در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع ODD (رند به نزدیکترین عدد صحیح فرد بیشتر) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع هر عدد حقیقی دلخواه (number) را به نزدیکترین عدد صحیح …

ادامه نوشته »

تابع رند به مضرب در اکسل (فرمول MROUND)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MROUND تابع MROUND در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MROUND (رند به مضرب) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع یک عدد را به مضرب مورد نظر گرد می کند. فرمول تابع: MROUND(number; multiple) …

ادامه نوشته »

رند به عدد صحیح کمتر در اکسل (فرمول INT)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول INT تابع INT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع INT (عدد صحیح پایین) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع هر عدد حقیقی را رو به پایین و به نزدیکترین عدد صحیح رند …

ادامه نوشته »

تابع FLOOR.MATH در اکسل (رند به مضرب دلخواه)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول FLOOR.MATH تابع FLOOR.MATH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع FLOOR.MATH در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد.  توضیحات: این تابع  یک عدد دلخواه …

ادامه نوشته »

تابع رند کننده زوج در اکسل (فرمول EVEN)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول EVEN تابع EVEN  در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع EVEN (رند کننده زوج) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع عدد را به نزدیکترین عدد صحیح زوج گرد می کند. شما می توانید این …

ادامه نوشته »