جایگزینی پیشرفته در اکسل

تابع FIND و FINDB در اکسل

  در این آموزش نحوه استفاده از توابع FIND و FINDB در اکسل توضیح داده شده است.   توابع FIND و FINDB موقعیت یک رشته متن را در یک رشته متنی دوم پیدا می کنند و عدد مربوط به موقعیت اول کاراکتر رشته متن را در متن دوم باز می گردانند. تذکر: …

ادامه نوشته »

توابع جستجوی SEARCH و SEARCHB در اکسل

  در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از توابع جستجوی SEARCH و SEARCHB در اکسل توضیح داده شده است. توابع جستجوی SEARCH و SEARCHB یک رشته متن را در داخل یک رشته متن دوم جستجو کرده، و موقعیت رشته متن اول را در رشته متن دوم باز می گرداند. برای …

ادامه نوشته »

جستجو و Replace کردن متن در پاورپوینت

  پیدا کردن و جایگزینی متن پیدا کردن یک کلمه یا عبارت در ارائه پاورپوینت خود و جایگزین کردن آن با کلمه یا عبارت دیگر را با پیروی از این مراحل می توانید انجام دهید. در زبانه Home، در گروه Editing (ویرایش)، Replace را انتخاب کنید. در کادر Find what، متنی را که میخواهید پیدا کنید و جایگزین کنید، …

ادامه نوشته »