حروف یونانی در اکسل

نماد دلتا در اکسل (Δ)

نماد دلتا در اکسل   نماد دلتا به معنای تغییر با گذشت زمان است. استفاده از این نماد به جای نوشتن کلمه مانند “تغییر” یا “تفاوت” مفید است. به مثال زیر نگاهی بیندازید تا متوجه شوید منظور من چیست.   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد دلتا (delta) در اکسل   …

ادامه نوشته »

نماد پسی در اکسل (Ψ)

  نحوه تایپ حرف یونانی پسی در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد پسی (psi) در اکسل     درج نماد psi در اکسل نماد پسی در اکسل سمبل یونانی حرف psi در اکسل نحوه نوشتن علامت psi در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد خی در اکسل (χ)

  نحوه تایپ حرف یونانی خی در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد خی (chi) در اکسل     درج نماد Χι در اکسل نماد خی در اکسل سمبل یونانی حرف Χι در اکسل نحوه نوشتن علامت Χι در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد فی در اکسل (Φ)

  نحوه تایپ حرف یونانی فی در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد فی (phi) در اکسل     درج نماد phi در اکسل نماد فی در اکسل سمبل یونانی حرف phi در اکسل نحوه نوشتن علامت phi در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد اوپسیلون در اکسل (υ)

  نحوه تایپ حرف یونانی اوپسیلون در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد اوپسیلون (upsilon) در اکسل     درج نماد upsilon در اکسل نماد اوپسیلون در اکسل سمبل یونانی حرف upsilon در اکسل نحوه نوشتن علامت upsilon در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد امگا در اکسل (Ω)

  نحوه تایپ حرف یونانی امگا در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد امگا (omega) در اکسل     درج نماد omega در اکسل نماد امگا در اکسل سمبل یونانی حرف omega در اکسل نحوه نوشتن علامت omega در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد سیگما در اکسل (σ)

  نحوه تایپ حرف یونانی سیگما در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد سیگما (sigma) در اکسل     درج نماد sigma در اکسل نماد سیگما در اکسل سمبل یونانی حرف sigma در اکسل نحوه نوشتن علامت sigma در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد رو در اکسل (ρ)

  نحوه تایپ حرف یونانی رو در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد رو (rho) در اکسل     درج نماد rho در اکسل نماد رو در اکسل سمبل یونانی حرف rho در اکسل نحوه نوشتن علامت rho در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد پی در اکسل (π)

  نحوه تایپ حرف یونانی پی در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد پی (pi) در اکسل     درج نماد pi در اکسل نماد پی در اکسل سمبل یونانی حرف pi در اکسل نحوه نوشتن علامت pi در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد امیکرون در اکسل (ο)

  نحوه تایپ حرف یونانی امیکرون در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد امیکرون (omicron) در اکسل     درج نماد omicron در اکسل نماد امیکرون در اکسل سمبل یونانی حرف omicron در اکسل نحوه نوشتن علامت omicron در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد خی در اکسل (χ)

  نحوه تایپ حرف یونانی خی در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد خی (xi) در اکسل     درج نماد Xi در اکسل نماد خی در اکسل سمبل یونانی حرف Xi در اکسل نحوه نوشتن علامت Xi در اکسل      

ادامه نوشته »

نماد نو در اکسل (ν)

  نحوه تایپ حرف یونانی نو در اکسل   دانلود فایل اکسل آموزش تایپ نماد نو (nu) در اکسل     درج نماد nu در اکسل نماد نو در اکسل سمبل یونانی حرف nu در اکسل نحوه نوشتن علامت nu در اکسل      

ادامه نوشته »