نمودار کسینوس در اکسل

توابع ریاضی و مثلثات در اکسل (مرجع)

توابع ریاضی و مثلثات در اکسل (مرجع) برای دریافت اطلاعات دقیق در مورد هر یک از توابع و مشاهده ویدئو کوتاه آموزشی بر روی نام آن تابع در ستون اول کلیک کنید. توجه داشته باشید در برخی از توابع نسخه (ورژن) اکسلی که در آن تابع معرفی شده است، آورده شده …

ادامه نوشته »

تابع تانژانت هیپربولیک در اکسل (تابع TANH)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تانژانت هیپربولیک تابع TANH در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع TANH (تانژانت هیپربولیک (هذلولی)) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. فرمول تابع: =TANH(number) number: یک عدد حقیقی است. به عنوان مثال: فرمول توضیحات  نتیجه =TANH(-2) تانژانت …

ادامه نوشته »

تابع تانژانت در اکسل (تابع TAN)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع TAN تابع TAN در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع TAN (تانژانت) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع تانژانت زاویه داده شده را بر می گرداند. فرمول تابع: =TAN(number) number: زاویه ای است به رادیان …

ادامه نوشته »

تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی) در اکسل

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع SINH تابع SINH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SINH (تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع سینوس هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند. فرمول تابع: SINH(number) …

ادامه نوشته »

تابع سینوس در اکسل (تابع SIN)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع SIN تابع SIN در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SIN (تابع سینوس) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع سینوس زاویه داده شده را بر می گرداند. فرمول تابع: SIN(number)   Number: زاویه …

ادامه نوشته »

تابع سکانت هیپربولیک یا هذلولی در اکسل (تابع SECH)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع SECH تابع SECH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SECH (تابع سکانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این …

ادامه نوشته »

تابع سکانت در اکسل (تابع SEC)

    دانلود فایل اکسل آموزشی تابع SEC تابع SEC در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع SEC (تابع سکانت) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع سکانت …

ادامه نوشته »

تابع کسکانت هیپربولیک در اکسل (فرمول CSCH)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول CSCH تابع CSCH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع CSCH (کسکانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع …

ادامه نوشته »

تابع کسکانت در اکسل (فرمول CSC)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول CSC تابع CSC در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع CSC (کسکانت بر حسب رادیان) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این …

ادامه نوشته »

تابع کتانژانت هیپربولیک در اکسل (فرمول COTH)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول COTH تابع COTH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COTH (کتانژانت هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع …

ادامه نوشته »

تابع کتانژانت در اکسل (فرمول COT)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول COT تابع COT در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COT (کتانژانت) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. این تابع در نسخه های (ورژن های) اکسل 2013 به بالا وجود دارد. توضیحات: این تابع کتانژانت زاویه …

ادامه نوشته »

تابع کسینوس هیپربولیک در اکسل

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول COSH تابع COSH در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع COSH (کسینوس هیپربولیک (هذلولی)) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع کسینوس هیپربولیک (هذلولی) یک عدد را بر می گرداند. فرمول تابع: COSH(number) number: هر …

ادامه نوشته »