آموزش فرمول توابع اکسل (همراه با مثال)

نحوه صرف نظر کردن از خطاها در اکسل

  این مثال به شما نشان می دهد که چگونه می توانید برای ایجاد یک فرمول آرایه ای از مجموعه ای از خطا ها صرف نظر کنید. شما همچنین می توانید از تابع AGGREGATE برای جمع کردن محدوده های با خطا استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش sum-range-with-errors …

ادامه نوشته »

نحوه محاسبه نرخ رشد سالیانه (CAGR) در اکسل

  تابع CAGR در اکسل وجود ندارد. با این حال، به سادگی از تابع RRI در اکسل برای محاسبه نرخ رشد سالانه ترکیب (CAGR) سرمایه گذاری در طول یک سال استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش cagr   1. تابع RRI زیر CAGR سرمایه گذاری را محاسبه می …

ادامه نوشته »