آموزش تصویری جامع و حرفه ای اکسل (مقدماتی تا پیشرفته)

ترفند format painter در اکسل

    انتقال فرمت یک سلول در اکسل ما اغلب محتوای سلول ها را کپی می کنیم اما تا کنون فکر کرده اید که چگونه می توانیم فقط قالب بندی سلول و آن را بدون کپی کردن مقدار سلول کپی کنیم. بله ، این امکان کپی کردن و چسباندن فقط …

ادامه نوشته »

سیستم حل معادلات خطی در اکسل

  این مثال نشان می دهد که چگونه یک سیستم معادلات خطی را در اکسل حل کنیم. به عنوان مثال، ما سیستم معادلات خطی زیر را داریم:     دانلود فایل اکسل این آموزش system-of-linear-equations   در نماد ماتریس، این معادله را می توان به صورت AX = B نوشت. …

ادامه نوشته »

مثال ساده از format-cells در اکسل (فرمت سلول ها)

  هنگامی که ما سلول ها را در اکسل قالب بندی می کنیم، ظاهر یک عدد را تغییر می دهیم. ما می توانیم فرمت شماره (0.8، 0.80، 80٪ و غیره) یا سایر قالب بندی (تراز، فونت، مرز و غیره) را اعمال کنیم.   دانلود فایل اکسل این آموزش format-cells   1. مقدار 0.8 را …

ادامه نوشته »

گروه Formula Auditing در اکسل

  حسابرسی فرمول در اکسل به شما امکان می دهد رابطه بین فرمول ها و سلول ها را نمایش دهید. مثال زیر کمک می کند تا سریع و راحت فرمول ها را مدیریت کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش formula-auditing   ردیابی پیشین ها (Trace Precedents) شما باید 96 دلار …

ادامه نوشته »

چطور کادر جستجوی خود را در Excel ایجاد کنیم

  این مثال به شما می آموزد که چطور کادر جستجوی خود را در Excel ایجاد کنید. اگر شما عجله دارید، به سادگی فایل اکسل را دانلود کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش search-box   در این مثال اگر شما در سلول B2 یک مقدار را وارد کنید، اکسل از طریق ستون E …

ادامه نوشته »

بالانویس و زیرنویس در اکسل superscript – subscript

  در این آموزش نحوه ایجاد بالانویس (کمی بالاتر از خط پایه) یا زیرنویس (کمی کمتر از خط پایه) در اکسل را یاد خواهید گرفت.   دانلود فایل اکسل این آموزش superscript-subscript   1. به عنوان مثال، سلول A1 دوبار کلیک کنید. 2. مقدار 2 را انتخاب کنید. 3. راست کلیک کنید و سپس …

ادامه نوشته »

کلمه های با بیشترین تکرار را در اکسل پیدا کنید

  این مثال به شما می آموزد که چگونه بیشترین کلمه در Excel را پیدا کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش most-frequently-occurring-word   شما می توانید از تابع MODE برای پیدا کردن بیشترین تعداد رخداد استفاده کنید. با این حال، تابع MODE تنها با اعداد کار می کند. شما می …

ادامه نوشته »

نحوه ایجاد یک برنامه استهلاک وام در اکسل

  این مثال نحوه ایجاد یک برنامه استهلاک وام در اکسل را آموزش می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش loan-amortization-schedule   1. ما از تابع PMT برای محاسبه پرداخت ماهانه وام با نرخ بهره سالانه 5٪، مدت دو ساله و ارزش فعلی (مبلغ قرض گرفته شده) 20،000 دلار استفاده می کنیم.  2. از …

ادامه نوشته »

استفاده از تابع MAXIFS و MINIFS در اکسل برای پیدا کردن حداکثر و حداقل مقدار بر اساس یک یا چند معیار

  با استفاده از توابع MAXIFS و MINIFS در 2016 اکسل می توان حداکثر و حداقل مقدار بر اساس یک معیار یا چند معیار را پیدا کرد. 1. به عنوان مثال، تابع MAXIFS پایین ترین نمره زن (Female) را بدست می آورد.   دانلود فایل اکسل این آموزش maxifs-minifs   توجه: …

ادامه نوشته »

محاسبه مجموع بر اساس معیارهای دلخواه

  جمع زدن با معیارها در اکسل می تواند با ترفندهایی همراه باشد. این آموزش چند مثال ساده را نشان می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش sum-with-or-criteria   1. به عنوان مثال، ما می خواهیم سلول هایی را که معیارهای زیر را برآورده می کنند، با یکدیگر جمع کنیم: Google یا Facebook  …

ادامه نوشته »

برازش منحنی (Trend Line) یا رگرسیون در اکسل به همراه توابع کاربردی

  هنگامی که یک خط روند را به یک جدول اکسل اضافه می کنید ، اکسل می تواند معادله را در یک نمودار نمایش دهد (نگاه کنید به زیر). شما می توانید از این معادله برای محاسبه فروش در آینده استفاده کنید. توابع FORECAST و TREND نتایج دقیقا یکسانی می دهند.   دانلود فایل اکسل این …

ادامه نوشته »

چگونگی محاسبه انحراف معیار استاندارد در اکسل

  این آموزش نحوه محاسبه انحراف معیار استاندارد را در اکسل بر اساس مقدار کل با استفاده از تابع STDEV.P و برآورد انحراف استاندارد با استفاده از یک نمونه را، با استفاده از تابع STDEV.S در اکسل توضیح می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش standard-deviation   انحراف استاندارد چیست؟ …

ادامه نوشته »