آموزش تصویری جامع و حرفه ای اکسل (مقدماتی تا پیشرفته)

نحوه صرف نظر کردن از خطاها در اکسل

  این مثال به شما نشان می دهد که چگونه می توانید برای ایجاد یک فرمول آرایه ای از مجموعه ای از خطا ها صرف نظر کنید. شما همچنین می توانید از تابع AGGREGATE برای جمع کردن محدوده های با خطا استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش sum-range-with-errors …

ادامه نوشته »

data-validation در اکسل (اعتبار سنجی داده ها)

  از اعتبار سنجی داده ها در اکسل استفاده کنید تا مطمئن شوید که کاربران مقدار خاصی را به یک سلول وارد می کنند.   دانلود فایل اکسل این آموزش data-validation   مثال اعتبار سنجی داده در این مثال، ما کاربران را محدود به تعداد کل 0 تا 10 می کنیم. ایجاد …

ادامه نوشته »