مثال ساده از توابع EVEN و ODD در اکسل (زوج و فرد)

 

این مثال، کاربرد توابع EVEN و ODD را در اکسل نشان می دهد. همچنین به شما نشان می دهد چگونه زوج یا فرد بودن یک یا چند عدد را تعیین کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش even-odd

EVEN (زوج)

1. تابع EVEN یک عدد مثبت را به نزدیکترین عدد صحیح زوج رند می کند.

2. تابع EVEN عدد منفی را به عدد صحیح زوج کمتر رند می کند.

ODD (فرد)

1. تابع ODD یک عدد مثبت را به نزدیکترین عدد صحیح فرد رند می کند.

2. تابع ODD یک عدد منفی را به پایینترین عدد صحیح فرد رند می کند.

زوج یا فرد؟

یک روش برای تعیین اینکه آیا عدد زوج است، یا فرد، استفاده از تابع MOD است. تابع MOD باقیمانده یک تقسیم را باز می گرداند.

1. اعداد زوج در تقسیم بر 2 همیشه باقیمانده 0 را باز می گردانند. به عنوان مثال، 28 به 2 (دقیقا 14 بار) تقسیم می شود تا باقی مانده 0 را بدهد. در نتیجه، تابع IF مقدار Even را باز می گرداند.

2. اعداد فرد در تقسیم بر 2 همیشه باقیمانده 1 را باز می گردانند. به عنوان مثال، 29 به 2 (14 بار) تقسیم می شود تا باقیمانده 1 را بدهد. در نتیجه، تابع IF مقدار Odd را باز می گرداند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *