لگاریتم با پایه 10 در اکسل (تابع LOG10)

 

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول LOG10

تابع LOG10

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع LOG10 (لگاریتم با پایه 10) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

توضیحات: این تابع لگاریتم یک عدد بر مبنای 10 را بر می گرداند.

فرمول تابع:

LOG10(number)

Number: عدد حقیقی مثبت است که می خواهید لگاریتم آن را پایه 10 حساب کنید.

 

ملاحظات:

به جای این دستور می توان از تابع LOG نیز استفاده نمود.

به عنوان مثال:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

 

فرمول توضیحات نتیجه
=LOG10(86) Base 10 logarithm of 86. The result, 1.9345, is the power to raise the base, 10, to equal 86. 1.9345
=LOG10(10) Base 10 logarithm of 10. This is the power 10 is raised to to equal 10. 1
=LOG10(100000) Base 10 logarithm of 1E+5. This is the power 10 is raised to to equal 100000 (1E+5). 5
=LOG10(10^5) Base 10 logarithm of 10^5. Same as above; 1E+5 = 100000. 5

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *