بایگانی برچسب: مقایسه رشته ها در اکسل

توابع پرکاربرد رشته ها در اکسل

  اکسل بسیاری از توابع پرکاربرد را برای کار با رشته های متن ارائه می دهد. در زیر به معرفی پرکاربردترین این توابع از جمله، اپراتور &، توابع Left، Right، Mid، Len، Find و Substitute می پردازیم.   دانلود فایل اکسل این آموزش text-functions   اپراتور & برای پیوستن رشته ها به یکدیگر، از اپراتور & استفاده کنید. توجه: برای قرار …

ادامه نوشته »

جدا کردن رشته ها از یکدیگر (بخشی از متن) در اکسل

  این مثال به شما می آموزد که چگونه رشته ها را در اکسل جدا کنید. از ترفند تبدیل متن به ستون در اکسل نیز می توانید برای انجام این کار استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش separate-strings    ما باید به اکسل بگوییم که می خواهیم رشته را از هم جدا کنیم. مشکلی که با آن برخورد میکنیم این است که …

ادامه نوشته »

مقایسه متن (رشته) در اکسل

  این مثال دو روش برای مقایسه متن (رشته) در اکسل را نشان می دهد. یکی حساس به بزرگی و کوچکی حروف و یکی بدون حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف است.   دانلود فایل اکسل این آموزش compare-text   1. از تابع EXACT (حساس به بزرگی و کوچکی حروف) استفاده کنید. 2. از فرمول A1=B1= (بدون حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف) …

ادامه نوشته »

تابع SUBSTRING در اکسل (استخراج زیر رشته ها در اکسل)

  در اکسل هیچ تابع زیر رشته (SUBSTRING) وجود ندارد. در مثال زیر از توابع MID، LEFT، RIGHT، FIND، LEN SUBSTITUTE، REPT، TRIM و MAX در اکسل استفاده خواهیم کرد تا زیر رشته ها را استخراج کنیم.   دانلود فایل اکسل این آموزش substring   MID (میانه) برای استخراج زیر رشته، از وسط یک رشته، از تابع MID در Excel استفاده …

ادامه نوشته »

ترکیب متن (رشته) در اکسل

  برای ترکیب کردن (پیوستن) رشته ها در اکسل، از عملگر &، تابع CONCATENATE، تابع CONCAT یا تابع TEXTJOIN استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش concatenate-strings   1. برای پیوستن رشته ها به یکدیگر از عملگر & استفاده کنید. توجه: برای قرار دادن یک Space، از ” ” استفاده کنید. 2. تابع CONCATENATE دقیقاً نتیجه بالا را تولید می کند. 3a. عملکرد …

ادامه نوشته »

تابع LOWER در اکسل

  در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع LOWER در اکسل را توضیح داده شده است. دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول LOWER   همه حروف بزرگ (انگلیسی) را در یک رشته متن به حروف کوچک تبدیل می کند. فرمول این تابع به صورت زیر می باشد: LOWER(text)   Text: متن انگلیسی که شما می خواهید به حروف کوچک …

ادامه نوشته »

تابع MID و MIDB در اکسل

  در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع MID و MIDB در اکسل را توضیح داده شده است. دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول MID   MID: یک تعداد مشخصی از کاراکترها را از یک رشته متن باز می گرداند، که از موقعیتی که مشخص می کنید، بر اساس تعداد کاراکترهایی که تعیین می کنید، شروع می شود. MIDB: تعداد مشخصی …

ادامه نوشته »

تابع NUMBERVALUE در اکسل

  در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع NUMBERVALUE در اکسل را توضیح داده شده است. دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول NUMBERVALUE   متن را به یک عدد تبدیل می کند، به صورت مستقل از زبان. فرمول این تابع به صورت زیر می باشد: =NUMBERVALUE(Text, [Decimal_separator], [Group_separator ]) Text: متن برای تبدیل به یک عدد. Decimal_separator: کاراکتر مورد استفاده برای …

ادامه نوشته »

تابع PROPER در اکسل

  در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع PROPER در اکسل را توضیح داده شده است. دانلود فایل اکسل آموزشی مثال فرمول PROPER   این تابع حروف اول هر کلمه را در یک رشته متن انگلیسی بزرگ می کند و حروف دیگر را کوچک می کند.  فرمول این تابع به صورت زیر می باشد: =PROPER(text) Text: متن (یا رشته) در علامت …

ادامه نوشته »

توابع REPLACE و REPLACEB در اکسل

  در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع REPLACE و REPLACEB در اکسل توضیح داده شده است. دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول REPLACE   REPLACE بخشی از یک رشته متنی را براساس تعداد کاراکترهای دلخواه شما تعیین می کند، و با یک رشته متنی دیگر جایگزین می کند.  REPLACEB بخشی از یک رشته متنی را با توجه به تعداد …

ادامه نوشته »

تابع REPT در اکسل

  در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع REPT در اکسل توضیح داده شده است. دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول REPT   با استفاده از این تابع می توان یک رشته (متن) دلخواه را به تعداد دلخواه در داخل یک سلول تکرار کرد. فرمول این تابع به صورت زیر می باشد: REPT(text, number_times) Text: متنی که می خواهید تکرار …

ادامه نوشته »

توابع RIGHT و  RIGHTB در اکسل

  در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از توابع RIGHT ،  RIGHTB در اکسل توضیح داده شده است. دانلود فایل اکسل آموزشی تابع RIGHT, RIGHTB   RIGHT  آخرین کاراکتر را در یک رشته متنی بر اساس تعداد کاراکترهایی که شما مشخص می کند بر می گرداند. RIGHTB  آخرین کاراکتر را در یک رشته متنی بر اساس تعداد بایت هایی …

ادامه نوشته »