بایگانی برچسب: آموزش فرمول توابع اکسل (همراه با مثال)

ترفند format painter در اکسل

    انتقال فرمت یک سلول در اکسل ما اغلب محتوای سلول ها را کپی می کنیم اما تا کنون فکر کرده اید که چگونه می توانیم فقط قالب بندی سلول و آن را بدون کپی کردن مقدار سلول کپی کنیم. بله ، این امکان کپی کردن و چسباندن فقط قالب بندی یک سلول به سلول دیگر با کمک یک …

ادامه نوشته »

سیستم حل معادلات خطی در اکسل

  این مثال نشان می دهد که چگونه یک سیستم معادلات خطی را در اکسل حل کنیم. به عنوان مثال، ما سیستم معادلات خطی زیر را داریم:     دانلود فایل اکسل این آموزش system-of-linear-equations   در نماد ماتریس، این معادله را می توان به صورت AX = B نوشت. اگر A -1 (معکوس A) وجود داشته باشد، ما می …

ادامه نوشته »

نحوه صرف نظر کردن از خطاها در اکسل

  این مثال به شما نشان می دهد که چگونه می توانید برای ایجاد یک فرمول آرایه ای از مجموعه ای از خطا ها صرف نظر کنید. شما همچنین می توانید از تابع AGGREGATE برای جمع کردن محدوده های با خطا استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش sum-range-with-errors   1. ما از تابع IFERROR برای بررسی یک خطا …

ادامه نوشته »

نحوه محاسبه نرخ رشد سالیانه (CAGR) در اکسل

  تابع CAGR در اکسل وجود ندارد. با این حال، به سادگی از تابع RRI در اکسل برای محاسبه نرخ رشد سالانه ترکیب (CAGR) سرمایه گذاری در طول یک سال استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش cagr   1. تابع RRI زیر CAGR سرمایه گذاری را محاسبه می کند. پاسخ 8٪ است. توجه داشته باشید: تابع RRI دارای سه …

ادامه نوشته »

مثالی ساده از تابع AGGREGATE در اکسل

  در صورتی که دامنه تعریف شده شامل خطا باشد، توابع اکسل مانند SUM، COUNT، LARGE و MAX  کار نمی کنند. به همین منظور، شما می توانید به راحتی از تابع AGGREGATE برای رفع آن استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش aggregate   1. به عنوان مثال، اکسل یک خطا را باز می گرداند اگر از تابع SUM برای …

ادامه نوشته »

مثال ساده از توابع ROUND، ROUNDUP و ROUNDDOWN در اکسل

  این فصل سه مثال ساده از توابع ROUND، ROUNDUP و ROUNDDOWN را برای رند کردن اعداد در اکسل نشان می دهد.    دانلود فایل اکسل این آموزش round   ROUND تابع ROUND در اکسل یک عدد را به یک رقم مشخص رند می کند. تابع ROUND یک عدد را به بالا یا پایین رند می کند. اعشار 1، 2، 3 و 4 به پایین …

ادامه نوشته »

نحوه محاسبه میانگین وزنی در اکسل

  برای محاسبه میانگین وزنی در اکسل، به سادگی از توابع SUMPRODUCT و SUM استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش weighted-average   1. تابع AVERAGE در زیر میانگین نرمال از سه نمره را محاسبه میکند. فرض کنید معلم شما می گوید: “ارزش آزمون دو برابر کویز و امتحان نهایی سه برابر کویز است”. 2. در زیر شما می توانید وزن مربوط …

ادامه نوشته »

نحوه جستجو و جایگزینی سریع در اکسل

شما می توانید از ویژگی جستجو و جایگزین اکسل برای یافتن سریع متن خاص و جایگزین کردن آن با متن دیگر استفاده کنید. شما می توانید از ویژگی Excel Go To Special استفاده کنید تا سریعا تمامی سلول ها را با فرمول ها، نظرات، قالب بندی شرطی، ثابت، اعتبار سنجی داده ها و غیره انتخاب کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش find-select   پیدا کردن برای …

ادامه نوشته »

آموزش تابع PMT در اکسل (محاسبه پرداخت وام)

  تابع PMT در اکسل برای محاسبه پرداخت وام بر اساس پرداخت ثابت و یک نرخ سود ثابت است. این صفحه شامل بسیاری از موارد آسان از نمونه های PMT است.   دانلود فایل اکسل این آموزش pmt   مثال PMT وام را با نرخ بهره سالانه 6٪، مدت 20 ساله، ارزش فعلی 150،000 دلار (مقدار قرض گرفته شده) و …

ادامه نوشته »

توابع مالی پرکاربرد در اکسل

  برای نشان دادن توابع مالی در اکسل، ما وام را با پرداخت های ماهانه، نرخ بهره سالانه 6٪، مدت بازپرداخت 20 ساله، ارزش فعلی 150،000 دلار (مبلغ قرض گرفته شده) و ارزش آینده 0 (صفر) برای رسیدن به زمانی که وام خود را پرداخت می کنید) در نظر می گیریم.   دانلود فایل اکسل این آموزش financial-functions   ما پرداخت های …

ادامه نوشته »

تابع فرکانس در اکسل frequency

  تابع فرکانس در اکسل، تعداد اعداد موجود در هر بازه را محاسبه می کند. شما همچنین می توانید از تابع COUNTIFS برای ایجاد توزیع فرکانس استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش frequency   1. ابتدا شماره bin (مقادیر بالای بازه ها) را در محدوده C4:C8 وارد کنید. 2. محدوده D4:D9 (سلول اضافی) را انتخاب کنید، تابع FREQUENCY را که …

ادامه نوشته »

شمارش تعداد خطاها در یک محدوده اکسل

  این مثال به شما آموزش می دهد که چگونه برای شمارش تعداد خطاهای یک محدوده از یک فرمول آرایه ای استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش count-errors   1. ما از تابع IF و تابع ISERROR برای بررسی یک خطا استفاده می کنیم. توضیح: اگر تابع IF عدد 1 را نمایش دهد، یک خطا پیدا شده است، اگر نه، …

ادامه نوشته »