آموزش مقدماتی فرمولها و توابع در اکسل

 

یک فرمول عبارتی است که مقدار یک سلول را محاسبه می کند. توابع فرمول های از پیش تعریف شده و آماده در اکسل هستند.

به عنوان مثال، سلول A3 زیر شامل یک فرمول است که مقدار سلول A2 را به مقدار سلول A1 اضافه می کند.

به عنوان مثال، سلول A3 در زیر شامل تابع SUM است که مجموع محدوده A1:A2 را محاسبه می کند.

فرمول را وارد کنید

برای وارد کردن یک فرمول، مراحل زیر را انجام دهید.

1. سلول را انتخاب کنید.

2. برای اینکه اکسل بفهمد که می خواهید یک فرمول را وارد کنید، یک علامت مساوی (=) را تایپ کنید.

3. برای مثال فرمول A1 + A2 را تایپ کنید.

نکته: به جای تایپ کردن A1 و A2، به سادگی سلول A1 و سلول A2 را انتخاب کنید.

4. مقدار سلول A1 را به 3 تغییر دهید.

اکسل به طور خودکار مقدار سلول A3 را دوباره محاسبه می کند. این یکی از ویژگی های قدرتمند اکسل است!

یک فرمول را ویرایش کنید

هنگامی که یک سلول را انتخاب می کنید، اکسل مقدار یا فرمول سلول را در نوار فرمول نشان می دهد.

1. برای ویرایش یک فرمول، در نوار فرمول کلیک کنید و فرمول را تغییر دهید.

2. Enter را فشار دهید.

اولویت اپراتور

کلیه اولویت های اپراتور (مانند عملیات جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و …) در ریاضی در اکسل نیز به صورت پیش فرض وجود دارد. برای مثال اگر بخشي از فرمول در پرانتز باشد، آن بخش اول محاسبه خواهد شد. سپس محاسبات ضرب یا تقسیم را انجام می دهد. در نهایت، اکسل باقی مانده فرمول را اضافه و یا تفریق می کند. مثال زیر را ببینید.

در این مثال، ابتدا اکسل عملیات ضرب (A1 * A2) را انجام می دهد و سپس، این مقدار را با سلول A3 جمع می کند.

مثالی دیگر،

در مثال دوم ابتدا، اکسل بخشی را که در پرانتز است را محاسبه می کند (A2 + A3). سپس، این نتیجه را با مقدار سلول A1 ضرب می کند.

کپی / چسباندن یک فرمول

هنگامی که یک فرمول را کپی می کنید، اکسل به طور خودكار سلول های کپی شده را تنظیم می كند. برای درک این، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. فرمول زیر را به سلول A4 وارد کنید.

2a. سلول A4 را انتخاب کنید، روی آن کلیک راست کرده و سپس کپی را بزنید (یا Ctrl + c را فشار دهید) …

… سپس، سلول B4 را انتخاب کنید، روی آن کلیک راست کرده و روی Paste زیر گزینه «Paste Options» کلیک کنید (یا CTRL + v را فشار دهید).

2b. شما همچنین می توانید فرمول را به سلول B4 بکشید. سلول A4 را انتخاب کنید، روی گوشه پایین سمت راست سلول A4 کلیک کنید و آن را به سلول B4 بکشید. این بسیار ساده تر است و نتایج دقیق را به شما می دهد!

نتیجه فرمول در سلول B4 به مقادیر ستون B اشاره می کند.

یک تابع را وارد کنید

همه توابع در اکسل یک ساختار مشابهی دارند. به عنوان مثال، (SUM (A1:A4 نام این تابع SUM است. بخشی بین پرانتز ها به این معنی است که اکسل دامنه A1:A4 را به عنوان ورودی می دهد. این تابع مقدار سلول های A1، A2، A3 و A4 را با یکدیگر جمع می کند. آسان نیست که بخواهید به یاد بیاورید که کدام تابع را برای هر کار استفاده کنید. خوشبختانه، ویژگی درج تابع  در Excel به شما این امکان را می دهد که به راحتی تابع مورد نیاز خور را پیدا کنید.

برای قرار دادن یک تابع، مراحل زیر را انجام دهید.

1. سلول را انتخاب کنید.

2. دکمه Insert Function را کلیک کنید.

کادر محاوره ای ‘Insert Function’ ظاهر می شود.

3. یک تابع را جستجو کنید یا یک تابع از یک دسته را انتخاب کنید. برای مثال، COUNTIF را از دسته توابع آماری انتخاب کنید.

4. OK را کلیک کنید.

کادر محاوره ای «Argument Target» ظاهر می شود.

5. در کادر Range کلیک کنید و دامنه A1:C2 را انتخاب کنید.

6. در جعبه معیارها کلیک کنید و مقدار > 5 را وارد کنید.

7. روی OK کلیک کنید.

نتیجه COUNTIF تابع شمارش تعداد سلول هایی که بیشتر از 5 باشند را شمارش می کند.

توجه: به جای استفاده از ویژگی تابع درج، به سادگی می توانید آن را تایپ کنید

=COUNTIF(A1:C2,”>5″)

به جای تایپ کردن A1:C2، به سادگی محدوده A1:C2 را انتخاب کنید.

 

گزینه های چسباندن paste در اکسل

 

این مثال گزینه های مختلف paste (چسباندن) در اکسل را نشان می دهد. سلول B5 در زیر شامل تایع SUM است که مجموع محدوده B2:B4 را محاسبه می کند. علاوه بر این، ما رنگ پس زمینه این سلول را به زرد تغییر دادیم و مرزها را اضافه کردیم.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش paste-options

 

چسباندن (Paste)

گزینه Paste همه چیز را می چسباند (فرمت، تابع، …).

1. سلول B5 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید، سپس روی کپی (یا Ctrl + c را فشار دهید) کلیک کنید.

2. سپس، سلول F5 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید، و سپس روی Paste در زیر گزینه “:Paste Options” کلیک کنید (یا Ctrl + v را فشار دهید).

نتیجه

مقادیر (Values)

گزینه values نتیجه فرمول را می چسباند.

1. سلول B5 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید، سپس روی کپی (یا Ctrl + c را فشار دهید) کلیک کنید.

2. سپس، سلول D5 را انتخاب کنید، روی آن کلیک راست کرده و سپس روی Values در زیر گزینه “:Paste Options” کلیک کنید.

نتیجه

توجه: برای جایگزینی فرمول در سلول B5 با نتیجه خاص خود، سلول B5 را انتخاب کنید، F2 را فشار دهید (برای ویرایش فرمول) و F9 را فشار دهید.

فرمول ها (Formulas)

گزینه فرمول تنها فرمول را می چسباند.

1. سلول B5 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید، سپس روی کپی (یا CTRL + c را فشار دهید) کلیک کنید.

2. بعد سلول F5 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید و سپس روی Formulas در زیر گزینه “:Paste Options” کلیک کنید.

نتیجه (همان طور که ملاحظه می کنید فرمت سلول ‘رنگ زرد’ انتقال پیدا نکرده است)

فرمت بندی (Formatting)

گزینه Formatting فقط فرمت سلول را می چسباند.

1. سلول B5 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید، سپس روی کپی (یا CTRL + c را فشار دهید) کلیک کنید.

2. بعد سلول D5 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید، سپس روی Formatting زیر گزینه ‘:Paste Options’ کلیک کنید.

نتیجه (همان طور که ملاحظه می کنید فقط فرمت سلول ‘رنگ زرد’ انتقال پیدا کرده است)

توجه داشته باشید: format painter در اکسل (فرمت بندی) از گزینه کپی / پیست Formatting سریعتر است.

چسباندن ویژه (Paste Special)

جعبه محاوره ای ویژه Paste گزینه های بسیاری از چسباندن را ارائه می دهد. برای راه اندازی کادر محاوره ای ویژه Paste، مراحل زیر را انجام دهید.

1. سلول B5 را انتخاب کنید، راست کلیک کنید، سپس روی کپی (یا CTRL + c را فشار دهید) کلیک کنید.

2. بعد سلول D5 را انتخاب کنید، راست کلیک کرده و سپس روی Paste Special کلیک کنید.

کادر محاوره ای ویژه ظاهر می شود.

توجه: در اینجا همچنین می توانید گزینه های توضیح داده شده در بالا را نیز پیدا کنید. علاوه بر آن شما همچنین می توانید فقط نظرات، فقط معیارهای اعتبار، استفاده از تم منبع، همه به جز مرز، عرض ستون، فرمول ها و فرمت های تعداد، مقادیر و فرمت های تعداد را بچسبانید. شما همچنین می توانید کادر محاوره ای Paste Special را برای انجام عملیات سریع ، پاک کردن سطرها و انتقال داده ها استفاده کنید.

 

آموزش تصویری مراجع سلولی (رفرنس دهی سلولی) در اکسل

 

مراجع سلولی و درک تفاوت بین مرجع نسبی، مطلق و مخلوط، در اکسل بسیار مهم می باشد. ابتدا فایل آموزشی مثال ها را از لینک زیر دانلود کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش cell-references

 

مرجع نسبی

به طور پیش فرض، اکسل مراجع نسبی را استفاده می کند. فرمول در سلول D2 را در زیر ببینید. سلول D2 مرجع (اشاره به) سلول B2 و سلول C2. هر دو مرجع نسبی هستند.

1. D2 سلول را انتخاب کنید، در گوشه پایین سمت راست سلول D2 را کلیک کنید و آن را به سلول D5 بکشید .

سلول D3 به سلول B3 و سلول C3 اشاره دارد. سلول D4 به سلول B4 و سلول C4 اشاره دارد. سلول D5 ارجاع شده به سلول B5 و سلول C5. به عبارت دیگر: هر سلول به دو همسایه در سمت چپ ارجاع شده است.

مرجع مطلق

فرمول در سلول E3 را در زیر ببینید.

1. برای ایجاد یک مرجع مطلق به سلول H3، نماد $ را در مقابل شماره ستون و شماره ردیف ($H$3) در فرمول سلول E3 قرار دهید.

2. حالا ما می توانیم این فرمول را به سلول های دیگر بکشیم.

مرجع به سلول H3 ثابت است (وقتی ما فرمول را به پایین و در اطراف بکشیم). در نتیجه طول و عرض صحیح به اینچ محاسبه می شود.

مرجع مختلط

گاهی اوقات ما نیاز به ترکیبی از مرجع نسبی و مطلق (مرجع مختلط) داریم.

1. فرمول در سلول F2 را در زیر ببینید.

2. ما می خواهیم این فرمول را سریع به سلول های دیگر کپی کنیم. F2 را در یک سلول بکشید و فرمول را در سلول G2 مشاهده کنید.

آیا می بینید چه اتفاقی می افتد؟ ارجاع به قیمت باید مرجع ثابت ستون B باشد. راه حل: نماد $ را در مقابل ستون نام ($B2) در فرمول سلول F2 قرار دهید. به همان شیوه، وقتی سلول F2 را بکشیم، مرجع به کاهش باید اشاره ای ثابت به ردیف 6 باشد. راه حل: نماد $ را در مقابل شماره ردیف (B$6) در فرمول سلول F2 قرار دهید.

نتیجه:

توجه: ما نماد $ را در مقابل شماره ردیف $B2 قرار نمی دهیم (به این ترتیب ما اجازه می دهیم که مبنای تغییر از $B2 (جین) به $B3 (پیراهن) وقتی که فرمول را بکشیم تغییر کند. به همین ترتیب، ما نماد $ را در مقابل ستون B$6 قرار نمی دهیم (به این ترتیب ما اجازه می دهیم که مرجع  از B$6 (ژانویه) به C$6 (فوریه) و D$6 (مارس) زمانی که ما فرمول را در سراسر ردیف بکشیم تغییر کند.

3. حالا ما می توانیم این فرمول را به سلول های دیگر بکشیم.

منابع به ستون B و ردیف 6 ثابت می شوند.

 

روش های مختلف تفریق کردن در اکسل

 

 چندین روش برای تفریق اعداد در اکسل وجود دارد. در زیر می توانید فایل مربوط به این مثال را دانلود کنید.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش subtract

 

1. به عنوان مثال، فرمول زیر تعدادی عدد را در یک سلول تفریق می کند. به سادگی از علامت منفی (-) استفاده کنید. فراموش نکنید همیشه یک فرمول، با علامت برابر (=) شروع می شود.

2. فرمول زیر تفاضل مقدار سلول A2 و مقدار سلول A3 را از مقدار سلول A1 محاسبه می کند.

3. مثال، فرمول زیر تفاضل جمع مقادیر محدوده A2:A9 را از مقدار سلول A1 محاسبه می کند.

همانطور که می توانید تصور کنید، این فرمول می تواند خیلی طول بکشد. به سادگی می توانید از تابع SUM استفاده کنید. 

به تصویر زیر نگاهی بیاندازید. برای تفاضل اعداد در ستون B از اعداد در ستون A، مراحل زیر را انجام دهید.

4a. ابتدا، مقدار سلول B1 را از مقدار سلول A1 تفریق کنید.

4b. سپس سلول C1 را انتخاب کنید، در گوشه پایین سمت راست سلول C1 کلیک کنید و آن را به سلول C6 بکشید.

 

به تصویر زیر نگاهی بیاندازید. برای تفریق محدوده ای از سلول ها از یک عدد ثابت در یک سلول به روش زیر عمل کنید.

5a. ابتدا، مقدار در سلول A8 را از مقدار در سلول A1 کم کنید. سپس ارجاع به سلول A8 را با قرار دادن نماد $ در مقابل شماره ستون و شماره ردیف ($A$8) فیکس کنید.

5b. سپس، سلول B1 را انتخاب کنید، در گوشه پایین سمت راست سلول B1 را کلیک کنید و آن را به سلول B6 بکشید.

توضیح: هنگامی که ما فرمول را به پایین می کشیم، مرجع مطلق ($A$8) ثابت باقی می ماند، در حالی که مرجع نسبی (A1) به A4، A3، A2 و … تغییر می کند. 

 

 

 

گذاشتن و حذف کامنت در اکسل

 

شما می توانید یک نظر (کامنت) را در اکسل وارد کنید تا بازخوردی در مورد محتوای یک سلول ارائه شود.

 

دانلود فایل اکسل این آموزش comments

 

نظر را وارد کنید

برای قرار دادن نظر، مراحل زیر را انجام دهید.

1. سلول را انتخاب کنید.

2. راست کلیک کنید و سپس روی Insert Comment کلیک کنید.

3. نظر خود را بنویسید.

اکسل یک مثلث قرمز را در گوشه بالا سمت راست سلول نشان می دهد.

4. خارج از سلول نظر کلیک کنید.

5. برای مشاهده نظر، روی سلول کلیک کنید.

اکسل به طور خودکار نام کاربری شما را اضافه می کند. برای تغییر این نام، مراحل زیر را اجرا کنید.

6. در برگه File، روی Options کلیک کنید.

7. در زبانه General نام کاربری (User name) را تغییر دهید.

ویرایش نظر

برای ویرایش نظر، مراحل زیر را انجام دهید.

1. سلول دارای نظر را که می خواهید ویرایش کنید انتخاب کنید.

2. راست کلیک کنید و سپس روی Edit Comment (ویرایش توضیح) کلیک کنید.

3. نظر را ویرایش کنید.

توجه: برای حذف یک نظر، روی Delete Comment (حذف نظر) کلیک کنید.

نمایش / مخفی کردن نظر

به طور پیشفرض، نظر تنها زمانی قابل مشاهده است که روی سلول حاوی نظر نمایش داده شود. برای اینکه یک دیدگاه  در همه زمان ها قابل مشاهده باشد، مراحل زیر را اجرا کنید.

1. به عنوان مثال، سلول B4 زیر را انتخاب کنید.

2. در برگه Review، در گروه Comment، روی Show/Hide Comment کلیک کنید.

3. سلول دیگری را انتخاب کنید.

توجه: برای مخفی کردن نظر، سلول B4 را انتخاب کنید و دوباره روی Show/Hide Comment کلیک کنید. برای نمایش دادن همه نظرات در همه زمان ها، روی Show All Comments کلیک کنید.