مثال های کاربردی از تابع TEXT در اکسل

  هنگام ترکیب متن و عدد، از تابع TEXT در اکسل استفاده کنید. این صفحه شامل بسیاری از نمونه های تابع TEXT است.   دانلود فایل اکسل این آموزش text   1a. برای مثال، بدون استفاده از تابع TEXT این نتیجه حاصل می شود. 1b. با تابع TEXT به صورت زیر می …

ادامه نوشته »

تابع OFFSET در اکسل

  تابع OFFSET در اکسل یک سلول یا محدوده ای از سلول ها را بر می گرداند. در زیر چندین مثال ساده و کاربردی آورده شده است.   دانلود فایل اکسل این آموزش offset   1. تابع OFFSET در مثال زیر سلولی را که 3 ردیف پایین و 2 ستون به سمت …

ادامه نوشته »

تابع OR در اکسل

  تابع OR (یا) در اکسل، اگر هر یکی از شرایط درست باشد TRUE را باز می گرداند و اگر تمام شرایط نادرست باشند FALSE را باز می گرداند. تابع OR را با توابع دیگر ترکیب کنید و تبدیل به یک کارشناس اکسل شوید.   دانلود فایل اکسل این آموزش …

ادامه نوشته »

توابع منطقی در اکسل (IF، AND، OR و NOT)

  یاد بگیرید چگونه از توابع منطقی اکسل مانند تابع IF، AND، OR و NOT استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش logical-functions   تابع IF (اگر) تابع IF بررسی می کند که آیا یک شرط برآورده می شود یا خیر، و اگر شرط درست باشد یک مقدار را و اگر شرط …

ادامه نوشته »

ترکیب متن (رشته) در اکسل

  برای ترکیب کردن (پیوستن) رشته ها در اکسل، از عملگر &، تابع CONCATENATE، تابع CONCAT یا تابع TEXTJOIN استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش concatenate-strings   1. برای پیوستن رشته ها به یکدیگر از عملگر & استفاده کنید. توجه: برای قرار دادن یک Space، از ” ” استفاده کنید. 2. تابع …

ادامه نوشته »

فرمت تاریخ و زمان در اکسل

  تاریخ و زمان در Excel می تواند به روش های مختلف نمایش داده شود. برای اعمال فرمت تاریخ یا زمان ، مراحل زیر را اجرا کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش date-time-formats   1. سلول A1 را انتخاب کنید. 2. راست کلیک کنید و سپس Format Cells را کلیک کنید. 3. در لیست دسته، تاریخ را …

ادامه نوشته »

کپی سلول های قابل مشاهده در اکسل

  به طور پیش فرض، اکسل سلول های قابل مشاهده و پنهان را کپی می کند. با این وجود، فقط می توان سلول های قابل مشاهده را کپی کرد .   دانلود فایل اکسل این آموزش copy-visible-cells-only   در این مثال، ردیف 2 پنهان است. هنگامی که این محدوده را کپی کنید و بچسبانید، این …

ادامه نوشته »

یافتن داده های تکراری در دو ستون اکسل

  این مثال به شما می آموزد که چگونه سریع به سلول هایی که محتویات آنها متفاوت از سلول مقایسه در هر ردیف است را به سرعت برجسته کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش row-differences   1. برای انتخاب محدوده A1:C15، روی سلول A1 کلیک کنید و آن را …

ادامه نوشته »

تعریف قالب پیش فرض جدید در اکسل

  Book.xltx و Sheet.xltx دو قالب ویژه هستند که می توانید آنها را در به پوشه XLStart ایجاد و اضافه کنید. در نتیجه، اکسل از Book.xltx به عنوان مبنای workbooks جدید و Sheet.xltx بعنوان مبنای شیت های جدید استفاده می کند. Book.xltx برای ایجاد Book.xltx، مراحل زیر را انجام دهید. 1. …

ادامه نوشته »

نحوه ایجاد یک فاکتور ساده در اکسل

  این مقاله نحوه ایجاد یک فاکتور ساده در اکسل را توضیح می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش invoice   1. فرم فاکتور ما 3 ستون گسترده است. ستون A: 417 پیکسل، ستون B: 70 پیکسل، ستون C: 90 پیکسل برای تغییر عرض ستون، بر روی مرز راست هدر ستون کلیک کنید. …

ادامه نوشته »

فهرست های کشویی وابسته در اکسل

  این مثال نحوه ایجاد فهرست های کشویی وابسته در اکسل را توضیح می دهد. مثال زیر همان چیزی است که ما در تلاش برای دستیابی به آن هستیم:     دانلود فایل اکسل این آموزش dependent-drop-down-lists   کاربر Pizza (پیتزا) را از لیست کشویی انتخاب می کند. در نتیجه یک لیست …

ادامه نوشته »