تابع UNICODE در اکسل

 

در این آموزش فرمول و نحوه استفاده از تابع UNICODE در اکسل توضیح داده شده است.

Unicode چیست؟ یونی‌کُد استانداردی برای کُد کردن نویسه‌های رایانه‌ای (جدیدترین ویرایش این استاندارد شامل ۱۱۰۰۰۰ نویسه و ۱۰۰ نماد، مانند حروف بزرگ و کوچک، اعداد، علائم و … می‌باشد)، نمایش و پردازش متن به اکثر زبان‌های دنیا است.

 این تابع در اکسل عدد Unicode مربوط به اولین حرف متن را برمی گرداند و فرمول این تابع به صورت زیر می باشد:

=UNICODE(text)

Text: کاراکتری است که مقدار ‌کُد یونیکد (Unicode) آن را می خواهید.

 

دانلود ویدئو آموزشی

 

دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول UNICODE

ملاحظات

اگر متن حاوی جایگزین های جزئی یا انواع داده های غیر معتبر باشد، تابع UNICODE مقدار خطای #VALUE!  را باز می گرداند

 

فرمول

شرح

نتیجه

=UNICODE(” “)

عدد یونیکد فضای خالی یا Space که معادل (32) است.

32

=UNICODE(“B”)

عدد یونیکد حرف بزرگ “B” که معادل (66) است.

66

 

 

برای مثال کد کاراکتر های مربوط به یونی کد 32 تا 126 در زیر آورده شده است.

 

UNICHAR

UNICODE

Description

 

32

Space

!

33

Exclamation mark

34

Quotation mark

#

35

Number sign, Hashtag, Octothorpe, Sharp

$

36

Dollar sign

%

37

Percent sign

&

38

Ampersand

39

Apostrophe

(

40

Left parenthesis

)

41

Right parenthesis

*

42

Asterisk

+

43

Plus sign

,

44

Comma

45

Hyphen-minus

.

46

Full stop

/

47

Slash (Solidus)

0

48

Digit Zero

1

49

Digit One

2

50

Digit Two

3

51

Digit Three

4

52

Digit Four

5

53

Digit Five

6

54

Digit Six

7

55

Digit Seven

8

56

Digit Eight

9

57

Digit Nine

:

58

Colon

;

59

Semicolon

60

Less-than sign

=

61

Equal sign

62

Greater-than sign

?

63

Question mark

@

64

At sign

A

65

Latin Capital letter A

B

66

Latin Capital letter B

C

67

Latin Capital letter C

D

68

Latin Capital letter D

E

69

Latin Capital letter E

F

70

Latin Capital letter F

G

71

Latin Capital letter G

H

72

Latin Capital letter H

I

73

Latin Capital letter I

J

74

Latin Capital letter J

K

75

Latin Capital letter K

L

76

Latin Capital letter L

M

77

Latin Capital letter M

N

78

Latin Capital letter N

O

79

Latin Capital letter O

P

80

Latin Capital letter P

Q

81

Latin Capital letter Q

R

82

Latin Capital letter R

S

83

Latin Capital letter S

T

84

Latin Capital letter T

U

85

Latin Capital letter U

V

86

Latin Capital letter V

W

87

Latin Capital letter W

X

88

Latin Capital letter X

Y

89

Latin Capital letter Y

Z

90

Latin Capital letter Z

[

91

Left Square Bracket

\

92

Backslash

]

93

Right Square Bracket

^

94

Circumflex accent

_

95

Low line

`

96

Grave accent

a

97

Latin Small Letter A

b

98

Latin Small Letter B

c

99

Latin Small Letter C

d

100

Latin Small Letter D

e

101

Latin Small Letter E

f

102

Latin Small Letter F

g

103

Latin Small Letter G

h

104

Latin Small Letter H

i

105

Latin Small Letter I

j

106

Latin Small Letter J

k

107

Latin Small Letter K

l

108

Latin Small Letter L

m

109

Latin Small Letter M

n

110

Latin Small Letter N

o

111

Latin Small Letter O

p

112

Latin Small Letter P

q

113

Latin Small Letter Q

r

114

Latin Small Letter R

s

115

Latin Small Letter S

t

116

Latin Small Letter T

u

117

Latin Small Letter U

v

118

Latin Small Letter V

w

119

Latin Small Letter W

x

120

Latin Small Letter X

y

121

Latin Small Letter Y

z

122

Latin Small Letter Z

{

123

Left Curly Bracket

|

124

Vertical bar

}

125

Right Curly Bracket

~

126

Tilde

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *