آموزش توابع نمایی و لگاریتمی در متلب

قسمت چهاردهم: آموزش توابع نمایی و لگاریتمی در متلب

 

 

دانلود آموزش توابع نمایی و لگاریتمی در متلب

 

 

 

کلمات کلیدی:

تابع‌های لگاریتمی و نمایی در صورتی که هر دو در یک پایه باشند می‌توانند یکدیگر را خنثی کنند. این موضوع به این دلیل است که دو تابع وارون یکدیگرند. (درست مانند ضرب و …

Y = log(X)

 لگاریتم طبیعی (ln (x هر عنصر را در آرایه X باز می گرداند.

  log (abs (z)) + 1i * زاویه (z) 

مقادیر لگاریتم، به عنوان یک اسکالر، بردار، ماتریس یا آرایه چند بعدی بازگشته است.

 

برازش تابع نمایی در متلب، برازش منحنی نمایی در متلب، تابع توزیع نمایی در متلب، تابع لگاریتم در متلب، تابع لگاریتم طبیعی در متلب، تابع نمایی e در متلب، تابع نمایی در سیمولینک متلب، تابع نمایی در متلب، تابع نمایی در مطلب، تابع نمایی متلب، توابع لگاریتمی در متلب، توابع نمایی در سیمولینک متلب، توابع نمایی در متلب، توابع نمایی متلب، توابع نمایی و توانی در متلب، توزیع نمایی در متلب، حل لگاریتم در متلب، حل معادله لگاریتمی در متلب، حل معادله نمایی در متلب، دستور تابع نمایی در متلب، دستور لگاریتم طبیعی در متلب، رسم تابع نمایی در متلب، رسم توابع لگاریتمی در متلب، رسم توابع نمایی در متلب، رسم نمودار تابع نمایی در متلب، رسم نمودار نمایی در متلب، رسم نمودار نمایی در مطلب، رسم نمودار نمایی متلب، لگاريتم در متلب، لگاریتم تصویر در متلب، لگاریتم در مبنای e در متلب، لگاریتم در متلب، لگاریتم طبیعی در متلب، لگاریتم گرفتن در متلب، لگاریتم گیری در متلب، لگاریتم ماتریس در متلب، لگاریتم متلب، لگاریتم نپر در متلب، لگاریتم نپرین در متلب، محاسبه لگاریتم در مبنای 2 در متلب، محاسبه لگاریتم در متلب، محاسبه لگاریتم طبیعی در متلب، نحوه نمایش لگاریتم در متلب، نحوه نوشتن تابع نمایی در متلب، نحوه نوشتن لگاریتم در متلب، نمایش لگاریتم در متلب، نمایش لگاریتمی در متلب، نمایی در متلب، نمایی متلب، نوشتن تابع نمایی در متلب، نوشتن لگاریتم در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *