فرمول تخفیف چیست؟ + مثال اکسل

 

فرمول تخفیف چیست؟

اصطلاح تخفیف به سیستم قیمت گذاری اطلاق می شود که در آن قیمت یک کالا پایین تر از قیمت ذکر شده آن است. به عبارت دیگر، تخفیف نوعی تخفیف قیمت محصول است که بیشتر در معاملات مصرف کننده مشاهده می شود، جایی که به مصرف کنندگان برای تقویت فروش تخفیف محصولات مختلف ارائه می شود. فرمول تخفیف را می توان با کسر قیمت فروش محصول از قیمت ذکر شده آن یا با ضرب نرخ تخفیف پیشنهادی و قیمت ذکر شده محصول بدست آورد. از نظر ریاضی، تخفیف به شرح زیر ارائه می شود،

 
تخفیف = قیمت ذکر شده – قیمت فروش

یا

تخفیف = قیمت ذکر شده * نرخ تخفیف

 

نمونه هایی از فرمول تخفیف (با مثال اکسل)

بیایید مثالی بزنیم تا محاسبه فرمول تخفیف را به شیوه ای بهتر درک کنیم.

 

فرمول تخفیف – مثال # 1

بگذارید از یک مالک فروشگاه ویدیو در ایالت اوهایو مثال بزنیم. به تازگی، مالک فروشگاه جدیدی را در یک مکان مجاور افتتاح کرده است و به همین ترتیب فروشگاه جدید با تخفیف 10 درصدی در DVD هایی که با 15 دلار فروخته می شود، ارائه می دهد. تخفیف پیشنهادی و قیمت فروش هر DVD را محاسبه کنید.

به عنوان مثال یک فروشگاه ویدیویی

راه حل:

تخفیف با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

تخفیف = قیمت ذکر شده * نرخ تخفیف

محاسبه تخفیف

 • تخفیف = 15 دلار * 10٪
 • تخفیف = 1.50 دلار

قیمت فروش با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

قیمت فروش = قیمت ذکر شده – تخفیف

محاسبه قیمت فروش به عنوان مثال 1

 • قیمت فروش = 15 دلار – 1.50 دلار
 • قیمت فروش = 13.50 دلار

بنابراین تخفیف و قیمت فروش هر DVD به ترتیب 1.50 دلار و 13.50 دلار است.

فرمول تخفیف – مثال شماره 2

بگذارید نمونه ای از فروشگاهی را ارائه دهیم که تخفیف های فروش فلش را برای پاک کردن کلیه سهام آن ارائه می دهد. ظاهراً این فروشگاه لباس هایی به ارزش 150 دلار در هرکدام را با قیمت 120 دلار تخفیف به فروش می رساند. تخفیف پیشنهادی و نرخ تخفیف برای هر لباس را محاسبه کنید.

به عنوان مثال یک فروشگاه

راه حل:

تخفیف با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

تخفیف = قیمت ذکر شده – قیمت فروش

محاسبه تخفیف

 • تخفیف = 150 دلار – 120 دلار
 • تخفیف = 30 دلار

نرخ تخفیف با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

نرخ تخفیف = تخفیف / لیست قیمت * 100٪

محاسبه نرخ تخفیف

 • نرخ تخفیف = 30/150 دلار * 100٪
 • نرخ تخفیف = 20٪

بنابراین تخفیف و نرخ تخفیف ارائه شده در هر لباس به ترتیب 30 دلار و 20٪ است.

 

فرمول تخفیف – مثال شماره 3

بگذارید نمونه همان فروشگاه را که در مثال بالا ذکر شد مثال بزنید. طبق یکی از تبلیغات خود، اگر مصرف کننده 3 پیراهن به ارزش 75 دلار خریداری کند، پیراهن چهارم را به صورت رایگان دریافت می کند. پیشنهاد تخفیف بسته نرم افزاری و نرخ تخفیف را محاسبه کنید.

فرمول تخفیف 3.1

راه حل:

قیمت ذکر شده با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

قیمت ذکر شده = قیمت هر پیراهن * تعداد پیراهن

محاسبه قیمت ذکر شده

 • قیمت ذکر شده = 75 $ * 4
 • قیمت ذکر شده = 300 دلار

قیمت فروش با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

قیمت فروش = قیمت هر پیراهن * تعداد پیراهن

محاسبه قیمت فروش

 • قیمت فروش = 75 $ 3 * [از آنجا که پیراهن چهارم رایگان است]
 • قیمت فروش = 225 دلار

تخفیف با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

تخفیف = قیمت ذکر شده – قیمت فروش

محاسبه تخفیف

 • تخفیف = 300 دلار – 225 دلار
 • تخفیف = 75 دلار

نرخ تخفیف با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

نرخ تخفیف = تخفیف / لیست قیمت * 100٪

محاسبه نرخ تخفیف

 • نرخ تخفیف = 75 $ / 300 $ * 100٪
 • نرخ تخفیف = 25٪

بنابراین تخفیف بسته و نرخ تخفیف ارائه شده روی پیراهن ها به ترتیب 75 دلار و 25٪ است.

 

توضیح

فرمول اول تخفیف را می توان با استفاده از مراحل زیر محاسبه کرد:

مرحله 1: ابتدا قیمت ذکر شده محصول را که قیمت چاپ شده بر روی آن است، بفهمید.

مرحله 2: اکنون قیمت فروش محصول را تعیین کنید که قیمت واقعی آن در آن محصول فروخته می شود.

مرحله 3: سرانجام، با كاهش قیمت فروش (مرحله 2) محصول از قیمت ذکر شده آن (مرحله 1) مطابق شکل زیر می توانید فرمول تخفیف را بدست آورید.

تخفیف = قیمت ذکر شده – قیمت فروش

فرمول دوم تخفیف با استفاده از مراحل زیر قابل محاسبه است:

مرحله 1: در مرحله اول، قیمت ذکر شده محصول را مشخص کنید.

مرحله 2: اکنون نرخ تخفیف ارائه شده بر روی محصول را به عنوان بخشی از ابتکارهای تبلیغاتی فروش تعیین کنید.

مرحله 3: در آخر، فرمول تخفیف را می توان با ضرب نرخ تخفیف پیشنهادی (مرحله 2) و قیمت ذکر شده (مرحله 1) محصول به شرح زیر دریافت کرد.

تخفیف = قیمت ذکر شده * نرخ تخفیف

 

ارتباط و استفاده از فرمول تخفیف

از دیدگاه یک تجارت، درک مفهوم تخفیف بسیار مهم است زیرا این امر نه تنها بر خط بالای یک شرکت بلکه در سودآوری و در نهایت نیز در ردیف پایین تأثیر می گذارد. به همین ترتیب، ضروری است که یک شرکت برای دستیابی به نتایج مطلوب، تبلیغات فروش خود را بر این اساس برنامه ریزی کند. در صورت کمتر از حجم فروش پیش بینی شده، تخفیف فروش می تواند بر درآمد خالص شرکت تأثیر منفی بگذارد. توجه به این نکته ضروری است که برای محاسبه درصد تخفیف باید قیمت اصلی (قیمت فروش نباشد). معمولاً از تخفیف برای هدایت فروش استفاده می شود یا پس از افتتاح فروشگاه جدید یا در طول سال برای پاکسازی سهام موجود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *