فرمول نسبت حقوق صاحبان سهام چیست؟ + مثال اکسل

 

فرمول نسبت حقوق صاحبان سهام چیست؟

اصطلاح “نسبت حقوق صاحبان سهام” به نسبت پرداخت بدهی اشاره دارد که نسبت دارایی های تأمین شده توسط سهامدار را ارزیابی می کند. به عبارت دیگر، این نسبت پس از پرداخت کلیه بدهیها، نشانگر داراییهای باقیمانده نیز هست. فرمول نسبت سهام عدالت را می توان با تقسیم سهام عام شرکت موضوع بر کل دارایی های آن بدست آورد. از نظر ریاضی، به صورت زیر نمایش داده می شود،

 
نسبت حقوق صاحبان سهام = کل سهام / کل دارایی
 

نمونه هایی از فرمول نسبت سهام (با مثال اکسل)

بیایید مثالی بزنیم تا محاسبه نسبت سهام را به شیوه ای بهتر درک کنیم.

 

فرمول نسبت عدالت – مثال شماره 1

بگذارید نمونه ای از GHJ Ltd را انتخاب کنید که در زمینه تولید قطعات خودرو مشغول فعالیت است. مطابق گزارش سالانه شرکت که اخیراً منتشر شده است، اطلاعات زیر در دسترس است، نسبت ارزش سهام شرکت GHJ Ltd. را بر اساس اطلاعات ذکر شده فوق محاسبه کنید.

نمونه ای از GHJ Ltd -1.1

راه حل:

ارزش کل با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

ارزش کل سهام = سهام مشترک + درآمد پسماند + حقوق صاحبان سهام ترجیحی

محاسبه کل سهام-1.2

 • کل سهام = 40 میلیون دلار + 90 میلیون دلار + 10 میلیون دلار
 • کل سهام = 140 میلیون دلار

مجموع دارایی ها با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

کل دارایی ها = معادل نقدی و نقدی + حساب های دریافتنی + موجودی ها + دارایی، کارخانه و تجهیزات + سایر دارایی های غیرجاری

محاسبه کل دارایی-1.3

 • کل دارایی = 5 میلیون دلار + 25 میلیون دلار + 100 میلیون دلار + 200 میلیون دلار + 30 میلیون دلار
 • کل دارایی = 360 میلیون دلار

نسبت حقوق صاحبان سهام با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

نسبت حقوق صاحبان سهام = کل سهام / کل دارایی

محاسبه نسبت سهام -4

 • نسبت حقوق صاحبان سهام = 140 میلیون دلار / 360 میلیون دلار
 • نسبت حقوق صاحبان سهام = 0.39

بنابراین، در حال حاضر 39 ~ از کل داراییهای شرکت GHJ Ltd. توسط سهامداران سهام عدالت تأمین می شود.

 

فرمول نسبت عدالت – مثال شماره 2

بگذارید نمونه ای از شرکت سامسونگ الکترونیک را ارائه دهیم تا محاسبه نسبت سهام را نشان دهیم. طبق گزارش سالانه 2018، اطلاعات موجودی زیر در دسترس است،  نسبت سهام خود را از شرکت سامسونگ الکترونیک آموزشی ویبولیتین برای سال 2018 بر اساس اطلاعات فوق محاسبه کنید.

مثال شرکت سامسونگ الکترونیک با مسئولیت محدود-2.1

راه حل:

ارزش کل با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

کل سهام = سهام ترجیحی + سهام عادی + حق بیمه سهم + درآمد حفظ شده + سایر مؤلفه های سهام + منافع غیرقابل کنترل

محاسبه ارزش کل 2.2

 • کل سهام = 0.11 میلیارد دلار + 0.71 میلیارد $ + 4.00 میلیارد $ + 220.59 میلیارد دلار – 7.21 میلیارد دلار + 6.98 میلیارد دلار
 • کل سهام = 225.18 میلیارد دلار

مجموع دارایی ها با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

کل دارایی = کل دارایی های جاری + کل دارایی های غیرجاری

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول 2.3

 • کل دارایی = 158.79 میلیارد دلار + 149.66 میلیارد دلار
 • کل دارایی ها = 308.45 میلیارد دلار

نسبت حقوق صاحبان سهام با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

نسبت حقوق صاحبان سهام = کل سهام / کل دارایی

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول 2.4

 • نسبت حقوق صاحبان سهام = 225.18 میلیارد دلار / 308.45 میلیارد دلار
 • نسبت حقوق صاحبان سهام = 0.73

بنابراین، ارزش سهام شرکت سامسونگ الکترونیک با مسئولیت محدود برای سال 2018 0.73 برابر بود.

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول-2.5

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول 2.6

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول 2.7

لینک منبع:  ترازنامه سامسونگ

فرمول نسبت عدالت – مثال شماره 3

اجازه دهید نمونه گزارش سالانه شرکت والمارت را برای سال 2018 مثال بزنیم. از گزارش سالانه، اطلاعات موجود در زیر موجودی موجود است،  نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت والمارت را برای سال 2018 بر اساس اطلاعات ذکر شده فوق محاسبه کنید.

 نمونه ای از شرکت Walmart's-3.1

ارزش کل با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

کل سهام = حقوق سهامداران + بهره غیر کنترل

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول-3.2

 • کل سهام = 77.87 میلیارد دلار + 2.95 میلیارد دلار
 • کل سهام = 80.82 میلیارد دلار

مجموع دارایی ها با استفاده از فرمول ذکر شده در زیر محاسبه می شود

کل دارایی = کل دارایی های جاری + دارایی و تجهیزات + دارایی تحت اجاره سرمایه و تعهدات تأمین مالی + سرقفلی + سایر دارایی ها و هزینه های معوق

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول 3.3

 • کل دارایی = 59.66 میلیارد دلار + 107.68 میلیارد دلار + 7.14 میلیارد دلار + 18.24 میلیارد دلار + 11.80 میلیارد دلار
 • کل دارایی ها = 204.52 میلیارد دلار

نسبت حقوق صاحبان سهام با استفاده از فرمول مندرج در زیر محاسبه می شود

نسبت حقوق صاحبان سهام = کل سهام / کل دارایی

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول 3.4

 • نسبت حقوق صاحبان سهام = 80.82 میلیارد دلار / 204.52 میلیارد دلار
 • نسبت حقوق صاحبان سهام = 0.40

بنابراین، 40 ~ از کل دارایی های شرکت والمارت در تاریخ 31 ژانویه 2018 توسط سهامداران سهام تأمین می شود.

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول-3.5

نسبت حقوق صاحبان سهام فرمول 3.6

لینک منبع:  ترازنامه شرکت Walmart

 

توضیح

فرمول نسبت سهام می تواند با استفاده از مراحل زیر تهیه شود:

مرحله 1: در مرحله اول، سهام عام شرکت را تعیین کنید. این مجموعه سهام عادی مشترک، سهام عدالت ترجیحی، درآمد باقیمانده، سرمایه پرداخت شده اضافی و غیره است.

مرحله دوم: در مرحله بعد کل دارایی های شرکت را تعیین کنید که شامل دارایی های کوتاه مدت (جاری) و بلند مدت (غیر جاری) می شود.

مرحله 3: سرانجام، با تقسیم کل سهام (مرحله 1) شرکت با کل دارایی های آن (مرحله 2) مطابق شکل زیر می توان فرمول نسبت سهام را بدست آورد.

نسبت حقوق صاحبان سهام = کل سهام / کل دارایی

 

ارتباط و استفاده از فرمول نسبت عدالت

درک مفهوم نسبت حقوق صاحبان سهام بسیار مهم است زیرا در تعیین درجه اهرم شرکت از آن استفاده می شود. نسبت سهام عدالت بالاتر به عنوان مثبت مشاهده می شود زیرا این امر نشان می دهد که شرکت نسبت به سرمایه گذاری بالاتر و بالاتر از ریسک پذیری نسبت به سهامداران ریسک کمتری دارد. ذاتاً، تأمین اعتبار سهام ارزانتر از تأمین اعتبار بدهی است و از این رو پیش بینی می شود که چنین شرکت هایی با نسبت سهام بالاتر، نسبت به شرکتهایی که نسبت های پایین تری دارند، هزینه های تأمین مالی کمتری دارند و باعث سودآوری بهتر می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *