تابع ماتریس معکوس در اکسل (فرمول MINVERSE)

 

دانلود ویدئو آموزشی

دانلود فایل اکسل آموزشی تابع MINVERSE

تابع MINVERSE

در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع MINVERSE (ماتریس معکوس) در اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.

توضیحات: این تابع ماتریس معکوس یک آرایه را بر می گرداند.

فرمول تابع:

MINVERSE(array)

 array: یک آرایه عددی با تعداد مساوی از سطر و ستون ها می باشد.

 

نکته: هر گاه فرمولی رو کپی و پیست کردید و با خطا رو به رو شدید، علت این موضوع این است که جدا کننده متغییر ها در ویندوز کامپیوتر شما ممکن است بر روی چیز دیگری تنظیم شده باشد، که در بیشتر موارد یا از سمی کالون “;” و یا از ویلگول “,”  استفاده می گردد. (نحوه تغییر این جدا کننده را در اینجا میتوانید مشاهده کنید.)

 ملاحظات:

آرایه می توان به عنوان یک محدوده از سلول ها باشد، مانند: A1:C3 و یا به عنوان یک آرایه ثابت، مانند {1،2،3؛ 4،5،6؛ 7،8،9}؛ و یا به عنوان یک نام برای هر کدام از این اعداد.

تابع MINVERSE در هر یک از موارد زیر خطای#VALUE! را بر می گرداند:

  • هر سلولی در آرایه خالی و یا حاوی متن (نه عدد) باشد.
  • آرایه شامل تعداد مساوی از سطر و ستون ها نباشد.

فرمول هایی که آرایه بر می گردانند باید به عنوان فرمول آرایه وارد شوند.

به طور کلی دترمینان ماتریس برای حل سیستم معادلات ریاضی که شامل چند متغیر می باشند مورد استفاده قرار می گیرد. حاصل ضرب یک ماتریس در معکوس آن، ماتریس واحد (آرایه مربعی که در آن مقادیر قطری برابر 1 ، و دیگر مقادیر برابر 0 می باشد) است.

به عنوان مثال: برای محاسبه معکوس یک ماتریس دو در دو، فرض کنید که محدوده A1:B2 شامل حروف  a، b،  c  و d است که نشان دهنده چهار عدد می باشند. معکوس این ماتریس به صورت زیر می باشد:

 

  Column A Column B
Row 1 d/(a*d-b*c) b/(b*c-a*d)
Row 2 c/(b*c-a*d) a/(a*d-b*c)

 

تابع MINVERSE دقتی در حدود 16 رقم اعشار دارد، که ممکن است زمانی که محاسبه کامل نیست به یک خطای کوچک عددی منجر شود.

برخی از ماتریس های مربعی نمی توانند معکوس شود، بنابر این تابع MINVERSE در مواجهه با چنین ماتریس هایی خطای #NUM! را بر می گرداند. دترمینان یک ماتریس غیر قابل معکوس صفر می باشد.

مثال 1:

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

 

داده

     
4 -1    
2 0    
فرمول توضیحات نتیجه  
‘=MINVERSE(A2:B3) Note: To work correctly, the Formula needs to be entered as an array Formula in the Excel program. =MINVERSE(A2:B3) =MINVERSE(A2:B3)
=MINVERSE(A2:B3) =MINVERSE(A2:B3)

 

توجه: برای درست کار کردن فرمول در مثال باید نتیجه به عنوان یک فرمول آرایه در برنامه اکسل وارد گردد. برای این منظور پس از کپی کردن مثال، سلول های محدوده C5:D6 را انتخاب کنید سپس کلید  F2را فشار دهید، و در نهایت کلیدهای Ctrl + SHIFT + ENTER را با هم بزنید تا این سلوها تبدیل به یک آرایه واحد گردند.  اگر فرمول به عنوان یک فرمول آرایه وارد نگردد، یک نتیجه واحد برای تمام سلول ها ایجاد می شود.

 

 

مثال 2

داده های جدول زیر را کپی کنید و آنها را در سلول A1 از اکسل پیست کنید. شما می توانید عرض ستون را تنظیم کنید تا بتوانید همه داده ها را ببینید.

 

داده

       
1 2 1    
3 4 -1    
0 2 0    
فرمول توضیحات نتیجه    
‘=MINVERSE(A2:C4) To work correctly, the Formula needs to be entered as an array Formula in the Excel program. =MINVERSE(A2:C4) =MINVERSE(A2:C4) =MINVERSE(A2:C4)
=MINVERSE(A2:C4) =MINVERSE(A2:C4) =MINVERSE(A2:C4)
=MINVERSE(A2:C4) =MINVERSE(A2:C4) =MINVERSE(A2:C4)

 

توجه: همانند مثال شماره 1 فرمول در محدوده C6:E8 باید تبدیل به یک آرایه گردد (تا فرمول به درستی کار کند).

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *