تابع IFERROR در اکسل (اگر خطا)

  این مثال نحوه استفاده از تابع IFERROR در اکسل را آموزش می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش iferror   1. به عنوان مثال،  هنگامی که یک فرمول تلاش می کند یک عدد را به 0 تقسیم کند اکسل خطای #DIV/0! را باز می گرداند. 2. از تابع IFERROR استفاده کنید به گونه ای که اگر یک سلول دارای یک …

ادامه نوشته »

تابع ISERROR در اکسل

  این مثال، تابع ISERROR را در Excel را نشان می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش iserror   1. به عنوان مثال، هنگامی که یک فرمول تلاش می کند یک عدد را به 0 تقسیم کند، اکسل خطای #DIV/0! را بر می گرداند. تابع ISERROR بررسی می کند که آیا یک تابع مقدار خطا را باز می گرداند (TRUE) …

ادامه نوشته »

نحوه ذخیره کردن فایل اکسل + میانبر های Save و Save As

  از میانبر F12 برای نمایش جعبه محاوره Save As در اکسل استفاده کنید. CTRL + S را برای ذخیره فایل اکسل فشار دهید.  ذخیره Save As برای نمایش کادر محاوره ای Save As، مراحل زیر را انجام دهید. 1. در برگه File، روی Save As کلیک کنید. 2. Browse را کلیک کنید. نتیجه: توجه: به جای اجرای مرحله 1 و مرحله 2، به …

ادامه نوشته »

پیدا کردن نزدیکترین مطابقت در اکسل

  برای پیدا کردن نزدیکترین مطابقت با یک مقدار هدف در یک ستون داده، از شاخص INDEX، MATCH، ABS و تابع MIN در اکسل استفاده کنید. از یک تابع VLOOKUP در Excel برای پیدا کردن یک مقدار تقریبی استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش closest-match   1. تابع ABS در اکسل مقدار قدر مطلق یک عدد را باز می …

ادامه نوشته »

مقایسه دو ستون در اکسل

  برای مقایسه دو ستون، از تابع IF، ISERROR و MATCH در اکسل استفاده کنید. شما می توانید مقادیر تکراری و یا مقادیر منحصر به فرد را نمایش دهید.   دانلود فایل اکسل این آموزش compare-two-columns   نمایش مقادیر تکراری با مقایسه دو ستون و نمایش مقادیر تکراری شروع کنید. 1. مقادیر تکراری را در ستون اول نمایش دهید (این …

ادامه نوشته »

توابع پرکاربرد رشته ها در اکسل

  اکسل بسیاری از توابع پرکاربرد را برای کار با رشته های متن ارائه می دهد. در زیر به معرفی پرکاربردترین این توابع از جمله، اپراتور &، توابع Left، Right، Mid، Len، Find و Substitute می پردازیم.   دانلود فایل اکسل این آموزش text-functions   اپراتور & برای پیوستن رشته ها به یکدیگر، از اپراتور & استفاده کنید. توجه: برای قرار …

ادامه نوشته »

جدا کردن رشته ها از یکدیگر (بخشی از متن) در اکسل

  این مثال به شما می آموزد که چگونه رشته ها را در اکسل جدا کنید. از ترفند تبدیل متن به ستون در اکسل نیز می توانید برای انجام این کار استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش separate-strings    ما باید به اکسل بگوییم که می خواهیم رشته را از هم جدا کنیم. مشکلی که با آن برخورد میکنیم این است که …

ادامه نوشته »

مثال ساده پیدا کردن تعداد یک کلمه دلخواه متن در اکسل

  این مثال نحوه شمارش کلمات دلخواه متن (یا عدد) را در یک سلول توضیح می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش number-of-instances   1. برای محاسبه طول رشته (25 کاراکتر، از جمله فضاهای خالی) از تابع LEN استفاده کنید. 2. تابع SUBSTITUTE برای جایگزین کردن متن موجود با متن جدید در یک رشته مورد استفاده قرار می گیرد. ((“”,LEN(SUBSTITUTE(A1,B1 …

ادامه نوشته »

نحوه شمارش تعداد کلمات در یک سلول اکسل

  این مثال نحوه شمارش تعداد کلمات در یک سلول اکسل را توضیح می دهد.   دانلود فایل اکسل این آموزش number-of-words   1a. تابع TRIM فضاهای اضافی خالی ابتدایی، میانی و انتهایی متن (رشته) را حذف می کند. 1b. برای به دست آوردن طول رشته با فضاهای طبیعی، ما تابع LEN و TRIM را ترکیب می کنیم. 2a. تابع SUBSTITUTE برای جایگزینی …

ادامه نوشته »

تبدیل متن به ستون در اکسل

  برای جدا کردن محتویات یک سلول اکسل به ستون های جداگانه، می توانید از Convert Text to Columns Wizard «جادوگر تبدیل متن به ستون ها» استفاده کنید. به عنوان مثال، وقتی میخواهید لیستی از نامهای کامل را به عنوان نام و نام خانوادگی جدا کنید، از این روش استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش text-to-columns   1. محدوده با نام …

ادامه نوشته »

توابع LOWER، UPPER و PROPER در اکسل

  این مثال به شما می آموزد که چگونه یک بزرگی و کوچکی حروف (حروف انگلیسی) یک رشته متن را در Excel تبدیل کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش lower-upper-case   1. از تابع LOWER را برای تبدیل تمام حروف در یک رشته متن به حروف کوچک استفاده کنید. 2. از تابع UPPER برای تبدیل تمام حروف در یک رشته متن به حروف …

ادامه نوشته »

حذف تمام فضاهای خالی (Space) در اکسل

  تابع TRIM در اکسل فضاهای خالی (Space) ابتدایی، فضاهای خالی میانی و فضاهای خالی انتهای یک متن را حذف می کند . از تابع SUBSTITUTE برای حذف تمام فضاهای خالی استفاده کنید.   دانلود فایل اکسل این آموزش remove-spaces   1. تابع TRIM در زیر 2 فضای خالی شروع، 3 فضای خالی میانی و 2 فضای خالی انتها را پاک می …

ادامه نوشته »