بایگانی برچسب: بزرگترین مضرب مشترک در اکسل

تابع کوچکترین مضرب مشترک در اکسل (فرمول LCM)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول LCM تابع LCM  در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع LCM (کوچکترین مضرب مشترک) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است.  توضیحات: این تابع کوچکترین مضرب مشترک از اعداد صحیح را بر می گرداند. کوچکترین مضرب مشترک، کوچکترین عدد صحیح مثبت است که مضربی از همه آرگمان های …

ادامه نوشته »

تابع بزرگترین مقسوم علیه مشترک در اکسل (فرمول GCD)

  دانلود فایل اکسل آموزشی فرمول GCD تابع GCD در اینجا فرمول و نحوه استفاده از تابع GCD (بزرگترین مقسوم علیه مشترک) در مایکروسافت اکسل به همراه یک فیلم آموزشی کوتاه توضیح داده شده است. توضیحات: این تابع بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو یا چند عدد صحیح را بر می گرداند. بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو یا چند عدد صحیح، بزرگترین …

ادامه نوشته »